رفتن به محتوای اصلی

فرامرز حیدریان

24.02.2024 - 07:38
«تصویر سیمرغ گسترده پر» در برابر «تصویر الله» و «تصویر جمشید جم» در برابر «تصویر محمّد ابن عبدالله»
16.02.2024 - 12:48
از رویگر زادگانِ پهلوان و روستا زادگانِ دانشمند
08.02.2024 - 16:24
احزاب سیاسی در تاریخ یک قرن اخیر از بین رفتند و بقایا و فسیلهای آنها همچنان در حال غوطه خوردن هستند
04.02.2024 - 09:46
رفتار حکومتگرانِ غاصب با سازگاریها و خیزشهای ایرانیان
02.02.2024 - 13:32
اگر به جای محمّد رضا شاه بودی با احزاب مذهبی و ایدئولوژیکی مخالف زمامداری ات ، چه میکردی؟
27.01.2024 - 12:21
از رونقِ قتل عامِ جوانان در ولایت جانستانان الهی
24.01.2024 - 06:25
از روز اول نکبت شوم 1357 تا امروز، هیچ «مایی» زاده نشده است
21.01.2024 - 16:29
فرق بین گامهای حدّاقلی، با تمامیّتخواهی یکباره و پا در هوا
20.01.2024 - 19:06
آسیبهای فاجعه بار فرهنگی در سیطره ولایت آخوندشاهی
16.01.2024 - 05:45
بالاخره «علل» سقوط سیستم شاهنشاهی پهلوی در چه چیزهایی ریشه داشت؟.
13.01.2024 - 08:28
انتصابات در ولایت آخوندشاهی
08.01.2024 - 15:55
من، دزدی نمیکنم، رشوه نیز نمیگیرم. در نتیجه، زیردستان من نیز نباید دزدی کنند یا رشوه بگیرند
07.01.2024 - 09:14
جستاری در باره آخوندشاهی و حقیقتگویی ولی فقیه
27.12.2023 - 13:33
از بُغرنجها و کلافهای سر در گم قدرت و استیلاء
26.12.2023 - 07:55
جمع کنید این بساط دلقکبازیهای رجز خوانی نوع صدر اسلامی را. جمع کنید+ویدئو
20.12.2023 - 12:55
آنچه خود داشت، زبیگانه، تمنّا میکرد.
19.12.2023 - 05:46
چیزی به نام فرهنگ زرتشتی، فرهنگ اسلامی، فرهنگ کمونیستی، فرهنگ دروغ، فرهنگ رانندگی، فرهنگ آشپزی، فرهنگ پاسور بازی و خزعبلات مشابه نداریم
18.12.2023 - 20:28
پایداری و نوزایی فرهنگ ایران در کشاکش با زمامدارانِ غاصب
16.12.2023 - 22:49
آیا یک گرایش سیاسی از خودش پرسید، چرا مردم ایران ، برای ما، تره گندیده نیز خورد نمیکنند؟
14.12.2023 - 14:46
چرا ما سرگشته ایم و پاکباخته؟
11.12.2023 - 11:53
تفسیر و تشریح واقعیّتها و عینیّتهای میهنی از پشت عینکهای دودی
10.12.2023 - 06:11
حقیقی یا مستعاری بحث ثانویست. برهان و منطق بدون طلبکار بودن مهمه
06.12.2023 - 20:33
توضیحی برای بازاندیشی و ژرفاندیشی پیگیر در سایه سار رادمنشی فردی
30.11.2023 - 17:19
«جنبش باب» و «بهائیّت» به شدیدترین فرم ممکن، سرکوب و لت و پار شد
29.11.2023 - 13:22
استتار تاریخ در گرداب سرگذشتهای عاطفی
26.11.2023 - 18:15
بحثی مختصر برای تامّلات پیگیر و پرسشهای کلیدی
24.11.2023 - 18:00
اندکی بحث برای اندیشیدن و به خود آمدن هوشیارانه.
23.11.2023 - 07:36
سرگشتگانِ و شیفتگانِ وادی قدرت و نفرت
21.11.2023 - 06:17
من 27 سال است که از طرف تمام نیروهای ماشاالله ماشاالله نوابغ بی همتای عرصه سیاست در «قرنظینه» گذاشته شده ام
20.11.2023 - 20:05
در سنجشگری تولیدات قلمی و نقش پراکتیکی «محمّد باقر مومنی» لازم میدانم که چند نکته را یادآوری کنم.
17.11.2023 - 12:39
آرماگِدونِ گورکنانِ زشتخو در سلّاخ خانهِ الهی
12.11.2023 - 14:35
مسیح علینیژاد نیاز ضروری دوران ماست؛
10.11.2023 - 12:14
قهقرائی کرامتِ بشری در چنبره ماتریکسِ آخوندی
02.11.2023 - 10:23
از کابوسِ مرگبار الهی و بختکِ حکومتِ شهوانی آخوندها
26.10.2023 - 05:59
انسان ایرانی در گستره دورانِ مُدرن و مُدرنیته
21.10.2023 - 14:36
در سنجشگری جنگهای مومنان به الاهان خونریز برای انحصاری کردن قدرت و امتیاز
16.10.2023 - 07:42
از حماقتهای تقدیسی تا قدّیسان احمق
10.10.2023 - 16:03
تامّلی در ریشه یابی جنگهای مذهبی و قتل عامهای عقیدتی-ایدئولوژیکی
08.10.2023 - 11:25
باهمستانِ آزادی در گستره آینده های تاریک
25.09.2023 - 17:19
تفنگدارانِ حکومتِ نظامی آخوندها و عافیت طلبی سبکبارانِ ساحلها
17.09.2023 - 16:42
منسوخ شدن اسلامیّت و برپایی حکومت نظامی آخوندها
09.09.2023 - 19:31
چهره های زندگی در هزارتوی عقایدِ فرقه ای
03.09.2023 - 09:47
استمرار ولایت فقیه و سرگیجه های مخالفانش
26.08.2023 - 09:55
در سنجشگری اعتقاداتِ جانگیر و زندگی سوز
22.08.2023 - 12:37
حاشیه ای مختصر بر گفتارهای آقای نوری علاء و همعقیدگانش [دولت موقت برای گذار]
21.08.2023 - 11:58
هنرِ اندیشیدن در باره ساختارهای کشورداری
17.08.2023 - 15:03
قباحتِ آزادی در ایران و حسرتهای قرن به قرن
14.08.2023 - 15:51
از بیدادگریهای حکومتگران دوربینچی و آتش به اختیارانِ کینه توز
10.08.2023 - 18:28
سرنوشتِ ایران و ایرانیان در گزینشِ تصمیمِ شاهکلیدی
30.07.2023 - 18:38
از زندگی بخشی طوفانِ ریشه بر افکنی که در راه است.
19.07.2023 - 15:19
تراژدی سوگوار ایران بدون ایرانیان
12.07.2023 - 13:25
جَنگِ ناگزیرِ ایرانیان با زمامداران و ارگانهای حکومتِ فقاهتی
08.07.2023 - 05:24
زوالِ اعتباراتِ جهان در حوزه های غارنشینی
27.06.2023 - 18:19
پایانه حکومت اسلامی و آغازگاه بالگشایی سیمرغ گسترده پر
18.06.2023 - 15:26
ریشه یابی و علّت دوام قدرت و اقتدار آخوندها
12.06.2023 - 18:02
سراندیشه و ریشه های کشورداری ایرانی
04.06.2023 - 18:50
از سوختنِ خدا بر طنابِ دارهای الاهیونِ اُقتلویی
27.05.2023 - 19:24
جنگ و جدال برای مُصادره شرکت تجاری ایران
14.05.2023 - 12:45
از رسالتِ انبیاء خونریز و حکومتِ توحیدی اعدام
04.05.2023 - 21:14
سیطره مُردگانِ هزاره ای بر ذهنیّت و روانِ زندگانِ مُتابعتی