رفتن به محتوای اصلی

با تقدس دهی به جنگ * تجاوز* در انحصار حاکمان اشغالگر و متجاوز باقی خواهد ماند
29.09.2020 - 14:53
هدف همه جنگ افروزان حاکم انحصاری کردن تجاوز است.
هیچ جنگی مقدس نیست!  با تقدس دهی به جنگها تجاوزگری در انحصار متجاوزین حاکم باقی خواهد ماند.
آذربایجان و ارمنستان و ایران و تمامی کشورهای جهان در اشغال جنگ افروزان حاکم و تشنه به خون است.
صلح واقعی تنها با کسب  آزادی مردم از اسارت حاکمان متجاوز و اشغالگر میسر میگردد.
تنها با از بین بردن جنگ افروزان میتوان به صلح کامل و واقعی رسید!
!
حاکمان ورشکسته و اشغالگر آذربایجان و ارمنستان با مشتعل کردن شعله جنگ خانمانسوز بار دیگر برای حفظ حاکمییت ننگینشان تشنه به خون هستند. جنگ میهنی و یا دفاع مقدس بهانه ای پوچ برای قربانی کردن هزاران قربانی بیگناه دیگر است. میلیونها اذری و ارمنی تحت حاکمیت جنگ افروزان ؛زیر خط فقر مطلق و تحت بیشرمانه ترین سیستم دیکتاتوری از بدیهی ترین حقوق انسانی خود محرومند.اکنون هزاران فعال سیاسی و معترض در سیاهچالهای هر دو کشور محکوم به زندان گشتند.هزاران نفر از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران در هر دو کشور توسط حاکمان کشته گشته اند!سالهاست جنبشهای اعتراضی میلیونها انسان به شدیدترین وجه سرکوب میگردد.میلیونها اذری و ارمنی برای مبارزه با فقر و بیکاری و خفقان مجبور به مهاجرت اجباری شدند.میلیونها ترک اذری و ارمنی روزانه مورد تجاوز حاکمان قرار گرفته و میگیرند.حاکمان اشغالگر آذربایجان و ارمنستان بارها برای فریب اذهان عمومی مردم به تنگ امده از این وضعیت غیر انسانی شعله جنگ را روشن میکنند.نمایش جنگ میهنی و مقدس گشته توسط حاکمان سرپوشی برای فریب توده های تحت ستم اینبار نیز با مهارت کامل در حال اجراست.پایه های لرزان حاکمیت  هر دو رژیم دیکتاتور در پی فشار جنبشها مجبور به اجرای این سناریو شنیع و غیر انسانیست.صدها قربانی نمایش جنگ بر شمار هزاران قربانی این جنگ نمایشی افزوده گشتند! تداوم سلطنت خاندان علی اوف و داشناکهای حاکم در ارمنستان و عبور از بحران هدف اصلیست.
نگاهی کوتاه به تاریخ واقعی جنگ آذربایجان و ارمنستان
دو سال قبل ار اغاز فروپاشی شوروی جنبشهای ملی به عمد و توسط نیروهای امنیتی در همه جمهوریهای متحد شعله ور میگردد. .لازم به ذکر است که ادغام اجباری ملتها و کوچاندن اجباری انها در جغرافیاهای مختلف در نتیجه سیاست استالینی و با فرمان وی صورت گرفته بود.در ابتدای کودتای بلشویکی که به انقلاب اکتبر معروف گشته ؛ بلشویکهای حاکم با شعار تعیین حق سرنوشت ملتها توانسته بود با فریب انان جنبشهای استقلال طلبی این ملتهای دربند در امپراطوری روسیه تزاری را کنترل و مهار نماید.جنبشهای ملی استقلال طلب در سالهای اغازین حکومت بلشویکها در تمامی سرزمین روسیه بلشویکی با شدیدترین شکل سرکوب میگردند.خونین ترین این سرکوبها در منطقه قفقاز صورت میگیرد. سیاست سرکوب و قتل و عام ارتش سرخ و کوچاندن میلیونها انسان از ملتهای ساکن در شوروی  توانسته بود جنبشهای ملتهای تحت ستم را نابود سازد.حزب کمونیست بلشویکی با کوچاندن و ادغام اجباری ملتها در جغرافیاهای گوناگون قصد  پاک کردن صورت مسئله را داشت.وعده پوچ حزب کمونیست شوروی برای کسب حق تعیین سرنوشت برای ملتهای تحت ستم در روسیه این چنین سازماندهی گشت.در نتیجه اجرای این سیاست ؛ میلیونها انسان در این سرکوبها و یا کوچهای اجباری کشته شدند. 
در یک کلام با انجام این کشتارها و فاجعه های انسانی تفکر شونیزم روسی در ماسک جدید کمونیستی حاکم بر سراسر شوروی گشت.شوینیزم حاکم روسی در اغاز روند فروپاشی سازماندهی شده شوروی و با اجرای سیاستهای جدید و درازمدت   برای حفظ هژمونی برتر خود با شعله ور کردن اتش خشم ملتها انان را به جان هم میاندازد. مناقشات قومی و ملی خونین در سراسر روسیه شوروی اغاز میگردد.ادغام عمدی ملتها با این هدف درازمدت توسط بلشویکها اجرا گشته بود .با اجرای سیاست تفرقه و دشمنی همه جمهوریهای سابق شوروی درگیر این  مناقشات میگردند. صدها هزار نفر در نتیجه اجرای این سیاست روسیه کشته میشوند و برتری روسها برای دهه های اینده تضمین میگردد زیرا تنها برنده واقعی این مناقشات ملی ؛ روسها بوده و هستند. اکراین و قزاقستان و ازبکستان آذربایجان و ارمنستان و گرجستان و ترکمنستان و قزاقستان و... همه جمهوریهای سابق شوروی بعد از کسب استقلال خود در نتیجه این سیاستهای جنگ افروزی ملتهای ادغام گشته توسط روسیه میبایست همیشه درگیر این مناقشات میگشتند تا تضعیف گشته و همیشه وابسته به حاکمان روس باقی میماندند! .
آذربایجان و ارمنستان نیز در پی این سیاست جنگ افروزانه روسیه و با همان اهداف ذکر گشته  از سال 1988 درگیر این جنگها گشتند.نیروهای امنیتی ک.گ.ب با کشتار ارامنه اغازگر این مناقشه بودند.میلیونها اذری و ارمنی در هر دو کشور با اغاز جنگ مجبور به مهاجرت گشتند.شعله جنگ سراسر منطقه و خصوصا منطقه ناگورنو قره باغ را فرا میگیرد. حاکمان جدید در هر دو کشور جدید با تقدس دهی به  خاک مقدس درگیر بازی جنگ میگردند.روسیه با کنترل جنگ و حمایت های خود از یکی از طرفین جنگ و یا هر دو مانع کسب صلح در منطقه میگردد.خاکهای مقدس ازاد شده در بده و بستانهای حاکمان جدید (اکثرا سران حزب کمونیست) داد و ستد میگردد.فرماندهان محلی جنگ در هر دو طرف منافع بیشمار کسب میکنند و به  مقام و منسب حکومتی میرسند.از صورت حسین اوف تا حیدر علی اوف تا داشناکهای حاکم در ارمنستان در پی این داد و ستدها به بهای خون قربانیان جنگ بیهوده به حاکمییت مطلق میرسند.پایه های قدرت حاکمان جدید در هر دو کشور با ابیاری خون قربانیان مستحکم میگردد.اینک که پایه های سلطنت مطلق  الهام علی اوف و حاکمیت داشناک در ارمنستان در نتیجه جنبشهای گرسنگان و بیکاران در خطر سقوط قرار گرفته بار دیگر شعله جنگ شعله ور گشته است. 
 
 
ارمنستان و اذربایجان و قره باغ و ترکیه و ایران و عراق و سوریه و لبنان و .....همه کشورهای جهان و خصوصا منطقه در اشغال متجاوزین حاکم گشته اند. برای کسب صلح واقعی میبایست به تجاوز و اشغال انان پایان داد. اکثر این جنگها نمایشی است و تنها برای منحرف کردن احساسات مردم بتنگ امده از فقر و گرسنگی و بیکاری و بیعدالتی وسرکوب و جنایتهای حکومتها گاها توسط انان شعله ور میشود . صدها قربانی بیگناه این جنگهای نمایشی به جمع هزاران قربانی دیگر این جنگهای بیهوده افزوده خواهند شد تا سلطنت و حاکمیت حاکمان ادامه یابد .مضحک ترین و شنیع ترین بخش این نمایشها در برخورد بیشرمانه اپوزسیونهای قلابی در هر دو حاکمیتهاست که جنگهای بیهوده را مقدس و بر حق و میهنی خوانده و در فراخوانهای جنگی خود بیشتر از حاکمان تشنه به خون بیگناهان هستند!
 
یاد اوری از جنگ مقدس مشابه  ایران و عراق!
در هفته هایی که گذشت؛ تمامی رسانه ها در دفاع و یا رد جنگ بیهوده هشت ساله ؛ بسان همیشه ؛حقیقت چرایی جنگ را بار دیگر پنهان کردند!
بیش از یک و نیم میلیون نفر کشته و بیش از یک میلیون مجروح و ویرانی دو کشور و منطقه با چه هدفی انجام گشت؟!
درپاسخ به این سوال در  یک کلام ؛ کارگزاران مزدور حاکم گشته بر سرزمینمان *ماموریت اجرای جنگ را داشتند که برای انها و جنگ افروزان جهانی *نعمت * بود.حاکمان اسلامی با تقدس دهی به جنگ و ادامه بیهوده ان تجاوز را در انحصار خود قرار دادند.باقی ماندگان مردم قربانی گشته محروم از اب اشامیدنی و بدیهی ترین حق انسانی خود روزانه مورد تجاوز حاکمان جنایتکار و اشغالگر اسلامی قرار گرفته و میگردند!
ویرانی کامل دو سرزمین و عقب ماندگی عمدی در  نتیجه جنگ و فروش سلاحهای پوسیده کسب هزاران میلیارد سود توسط اربابان کارگزاری گشته هدف اجرایی سناریو جنگ مقدس گشته و میهنی بود.
جنگ (نعمت ) برای حاکمان و الاهه های جنگ بود. هزاران میلیارد برای بازسازی ویرانیها و خرید سلاح برای دفاع از حکومت کارگزار شده و وحشی بازار انحصاری جدید و سیری ناپذیر هدف حاکم کردن مزدوران اسلامی بود.
جنگ بیهوده برای مردم قربانی چهل و دو سال است پایان نیافته است ؛ زیرا  تجاوز پایان نیافته است!
 جنگ را پایانی نیست زیرا سود از جنگ پایان نیافته است!
تحقیر صلح توسط دشمنان صلح!
بشریت در جهان روزانه شاهد جنگ و کشتار و یا خطر جنگ و یا تهدید از سوی حاکمان حقیر در حکومت دولتهای جهان است.
تهدید جنگی چین توسط هند و بر عکس ؛تهدید نظامی هند توسط پاکستان و برعکس ؛ تهدید حاکمان حقیر ترکیه به یونان و برعکس ؛ تهدید و اغاز جنگ کوتوله سلطان اذربایجان علیه  کوتوله حاکم ارمنستان و برعکس ؛ تهدید کشورهای منطقه و جهان توسط کوتوله های جنایتکار حاکم در ایران ؛ تهدید امریکا علیه جهان ؛ تهدید نظامی روسیه علیه اکراین و جهانو ... ؛جنگ های لیبی و سوریه و سودان و یمن و دهها کشور در افزیقا و .......... 
این تهدیدها و جنگها بشمار دولتهای جهان و حاکمان بیشمار  و حقیر در جهان   بیشمار است.
تنها راه کسب صلح واقعی برای بشر در جهان ؛ نابودی کامل این دستگاهها و سازمانهای جنگ افروز بنام *دولت *در جهان است. اکثر قریب به اتفاق این دولتها در جنگ روزانه با مردم سرزمین خود هستند و مردم انان تحت اشغال و تجاوز روزانه انان قرار میگیرد.این تجاوزها در سکوت کامل بشر در جهان صورت میگیرد. .سازمانهای بین المللی موجود در جهان قادر به پایان جنگ نیستند چون انها در اشغال جنگ افروزان هستند. سازمان دول متحد (سازمان ملل) بنام مردم قربانی و شکست خورده توسط حاکمان حقیر بنام دولت انها  نماینده همان مردم نیز شمرده میشوند.پر واضح است که سازمان دول نماینده هیچ ملتی نیست. سازمان دولی که هر سال صلح را تحقیر میکند تا جهان و بشریت فاقد صلح گردد!
به باور من بشریت فعلی جهان برای پایان دهی به همه جنگها و کسب صلح واقعی یک راه بیشتر پیش رو ندارد. برای کسب رفاه کامل و ریشه کن کردن فقر و گرسنگی و بیکاری و انواع بیماریها و حفظ محیط زیست و جلوگیری از نابودی جهان  و هزاران درد بیدرمان در  جهان که در حال نابودی کامل است ؛  کافیست یک سال از بودجه نظامی  دولتهای جهان را صرف مبارزه و ریشه کنی کامل انان بکند!
 
کسب صلح و آزادی واقعی در اتمام حاکمیت متجاوزان میسر میگردد. تنها با نابودی کامل دولتها و برپایی حکومتهای شورایی و خودگردان میتوان به اسارت و تجاوز و جنگ پایان داد و به آزادی کامل و صلح و رفاه رسید. با ایجاد حکومتهای شورایی در ایران و سپس با ایجاد کنفدراسیون شورایی منطقه میتوان به کنفدراسون شورایی در جهان رسید.
تنها مبارزه و جنگ واقعی بر حق و مشروع  است که  برای اتمام اسارت از حاکمان متجاوز و نابودی کامل انان صورت بگیرد!
روزانه  هزاران نفر در جهان قربانی جنگ میشوند  تا *تجاوز* در انحصار حاکمان جنایتکار  باقی بماند.
باریش نصیریان

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

باریش نصیریان

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.