رفتن به محتوای اصلی

برق مجانی و رفاە
08.09.2020 - 22:39
روحانی از مجانی شدن برق برای سی میلیون خانوار ایرانی گفت. او گفت وعدەای کە خمینی در ابتدای انقلاب، یعنی ٤٢ سال پیش در این خصوص دادەبود، متحقق شدەاست.
او در ادامە گفتە کە "خانواده‌هایی هستند که مصرف برق‌شان زیاد نیست و جزء لیست کم‌مصرف‌ها هستند تصمیم گرفتیم که پولی برای برق پرداخت نکنند، به شرط اینکه در همان رده کم‌مصرف باقی بمانند. حتی گروه میانه مصرف هم می‌تواند با کاهش مصرف، وارد این لیست شود..." (بە نقل از ایلنا)
 
اما در همین گزارش ایلنا سخنان خمینی هم در صدر انقلاب آمدەاست. خمینی گفتەبود کە "ما علاوه بر این که زندگی مادی شما را می‌خواهیم مرفه بشود، زندگی معنوی شما را هم می‌خواهیم مرفه باشد،... شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم."
 
اینکە بعد از ٤٢ سال هنوز مستضعفین در جامعە بەوفور یافت می شوند، بە کنار! بگذارید وعدە روحانی را با سخنان خمینی مقایسە کنیم. خمینی گفتەبود کە شما را مرفە می کنیم، و روحانی می گوید "خانواده‌هایی هستند که مصرف برق‌شان زیاد نیست و جزء لیست کم‌مصرف‌ها هستند تصمیم گرفتیم که پولی برای برق پرداخت نکنند، به شرط اینکه در همان رده کم‌مصرف باقی بمانند." اما رئیس جمهور نگفت کم مصرف یعنی چی؟ بە احتمال زیاد یعنی تنها داشتن چند لامپ سقفی همراە با یک یخچال و یک پنکە. او بلافاصلە گروە میانە را هم بە همین مقدار مصرف برق تشویق می کند! یعنی تشویق آنها بە پایین آوردن سطح زندگی اشان. بە بیانی دیگر بە احتمال قوی دورانداختن ایرکندیشن، خودداری از گرم کردن آب منزل از طریق برق و یا دوری گزیدن از استفادە از لامپهای متعدد و یا کامپیوتر و وسائل دیجیتالی در منزل.
 
حال سئوال این است کە آیا چنین سطح استفادەای از برق می تواند در یک خانوادە مستضعف بە معنای بالابردن رفاە آنها و یا ایجاد رفاە باشد؟ آیا رفاە یعنی نگەداشتن سطح زندگی خانوارها در پایین ترین سطح ممکن و حتی تشویق دیگران بە انتقال خود بە همین سطح؟! آیا داشتن کمترین نور مجانی در منزل بمنزلە تحقق وعدە خمینی در اوائل انقلاب است؟!
 
روحانی مفهوم رفاە را بد فهمیدەاست. رفاە یعنی وجود حداقلهای زندگی در همە وجوە ممکن بشرط ترقی تدریجی آن، و نە ایجاد این حداقلها بە شرط توقف آن در کمترین سطح ممکن، و یا حتی تشویق دیگران برای عدول از موقعیت امکانات بهتر خود و پیوستن بە آن.
 
مصوبە جدید دولت پیش از آنکە مبشر تحولی در زندگی مستمندان جامعە باشد، ناخواستە بە منزلە افشای فاجعە فقریست در جامعە ما کە روزبروز بر ابعاد وحشتناک آن افزودە می شود.
 
 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

فرخ نعمت‌پور

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.