رفتن به محتوای اصلی

سری کە بە سنگ خورد
18.01.2024 - 21:28

  بالاخرە چنانکە پیش بینی می شد ارتش پاکستان واکنش نشان داد، و در حملەای تلافی جویانە بە مناطقی (هفت نقطە) از سراوان سیستان و بلوچستان حملە کرد. طبق گزارشها، طی این حملات دو مرد، سە زن و چهار کودک قربانی شدە و چند واحد مسکونی هم ویران گردیدند. ارتش پاکستان در اعلامیە خود از حملە علیە جدائی طلبان و تروریستها گفتە، پاکستان اعلام کردە کە این حملە جهت تامین امنیت و منافع ملی پاکستان بودە و همزمان بە امنیت و تمامیت ارضی ایران احترام می گذارد.

ایران هم در واکنش اولیە، ضمن محکوم کردن این حملات در پی احضار کاردار سفارت پاکستان در تهران است. البتە باید تاکید کرد کە طبق اطلاعاتی کە از سوی ایران منتشر شدە، قربانیان هویت ایرانی ندارند. طبق روایتهای طرفین ایرانی و پاکستانی باید گفت کە: ـ واکنش پاکستانی ها از ابعاد وسیعتری برخوردار بودە، ـ درست همانگونە کە طرف پاکستانی از نیروهایی مانند جیش العدل پشتیبانی می کند، بە نظر می رسد در طرف ایرانی هم عین همین منطق وجود دارد.

کشتن افرادی با هویت غیر ایرانی از طرف پاکستان و تاکید ارتش این کشور بر ازمیان بردن شبەنظامیان جدائی طلب، بخوبی موید این ادعاست، ـ با کمی دقت در اعلامیە ارتش پاکستان و ادعاهای گنجانیدە شدە در آن کاملا متوجە می شویم کە طرف پاکستانی زیرکانە از همان منش رفتاری و گفتاری جمهوری اسلامی در توجیە حملە خود استفادە می کند! امری کە بشدت جمهوری اسلامی را در مخمصە خواهدگذاشت.

در پایان باید گفت کە ضمن محکوم کردن حملاتی از این گونە، توسط هر طرفی، کە در آن تنها زن و بچە قربانی می شوند و ربطی بە تروریسم و امنیت ملی ندارند، با حملە پاکستان جمهوری اسلامی در شرایط بسیار دشواری قرار گرفتەاست. زیرا قدرقدرتی آن کە در پی حملات اخیرش بە سە کشور منطقە ورد زبان فرماندهان و مسئولانش بود، بشدت ضربە خوردەاست. دیگر برای نظام توجیە نیروهایش، نیروهائی کە در پی انتقام و واکنش بودند دشوارتر از همیشە خواهدشد. حملە پاکستان منجر بە تشدید بحرانهای درونی جمهوری اسلامی، بویژە در راس بالا و در میان نیروهای نظامی و امنیتی خواهدشد.

این بار جمهوری اسلامی با پاکستان اتمی روبرو است. پاکستانی کە با واکنش فوری خود نشان داد کە از جنگ نمی هراسد و درست مانند جمهوری اسلامی آمادە است تا از قدرت خود در منطقە استفادە کند. سر جمهوری اسلامی این بار بشدت بە سنگ خوردەاست. روبرو شدن با ارتش قوی پاکستان و با کشوری کە روابط بسیار خوبی با آمریکا، چین و کشورهای عربی دارد، کار آسانی نیست. استراتژی امنیتی جمهوری اسلامی و استفادە روزافزون این نظام از منطق جنگ و رودررویی با واکنش پاکستان، وارد فاز جدیدی شدە کە بیرون آمدن از آن در یک ژست پیروزمندانە آسان نیست.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

فرید قاضی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.