تصویر ما در حافظه نسل جدید.
07.01.2023 - 17:30

 

سه روز قبل بطور اتفاقی در جمعی از جوانان تحصیل کرده ایرانی قرار گرفتم که اکثرا فارغ التحصیلان دانشگاه های معتر ایرانی وخارجی بودند.مهندسان وبرنامه نویسانی که در یک پروژه بزرگ در خارج از ایران کار می کنند.شاید بعد از سال ها نخستین باری بود که در جمعی چنین صمیمی و تحصیل کرده از دختران وپسران جوان ونسل معاصر ایران که تازه از کشور برای کار خارج شده اند قرار می گرفتم. تصویری زنده ازنسلی که امروز در میدان مبارزه برای آزادی می جنگند.

حضور من بعنوان یک چریک، یک فعال سیاسی پیر شده در مهاجرت برایشان جالب بود .اما نه بعنوان فرد سیاسی.بل قصه گوئی که سرگذشت خود را که شبیه افسانه بود بیان میکرد.

اول صحبت بصراحت گفتند که ما"خشمگین از تمام کسانی هستیم که از انقلاب سال پنجاه وهفت حمایت کردند . ما متنفریم از انقلاب ،ازآنچه که انقلاب با ایران کرد.ما قربانیان تفکر و عمل کرد شما هستیم .تازه خوشبخت ترین که تخصصی داریم .کاری در خارج یافته ایم .

شما نه یک نسل را درسال پنجاه هفت سوزاندید.بلکه با رژیمی که سر کار آوردید (البته آوردند) آتش به هست ونیست این مملکت زدید.اکثریت مردم سخت پشیمانند .بخود نفرین می کنند . آرزوی برگشت به سال های قبل را دارند.سال هائی که ما ندیدیم اما در فیلم ها می بینیم .از زبان پدران .پدر بزرگ هایمان می شنویم وحسرت می خوریم .یک کلام از هر چه سیاست وسیاستمداری که رنگ وبوی انقلاب پنجاه وهفت می دهد بدمان می آید.از این حکومت نفرت داریم .

از جنبش سبز که گولمان زد . از اعتمادمان سوء استفاده کرد. فدایمان ساخت ! ما بهیچ کدام از شما ها! به هیچ کدام از اصلاح طلبان باور نداریم ."

ازیکیشان که نشان میدهد مایل به گفتگوست می پرسم "شما منظورتان کیست ؟" تلخ نگاه می کند "ناراحت نمی شوید ؟ " می گویم نه !" از شما چریک ها ، از توده ایهاا.از قدیمی ها که خراب کردید وهنوزهم معلوم نیست چه می گوئید .

از اصلاح طلبان ،از هر چیزی که بوی مذهب ،بوی ائیدولوژی بدهد .از هر جریانی که محدود کننده باشد. نسل ما از هر چیز که بوی تعلق بدهدآزاد است .

میخواهیم حد اقل مثل این مملکت درحال توسعه دست زنمان را بگیریم آزاد هر طور که بخواهیم زندگی کنیم . شما هرگز قادر نخواهید شد درد ورنج عظیم نسل ما .نسل جوانی را که در میدان با جانش مبارزه می کند درک کنید .چرا که با گوشت وپوست خود آن ها را لمس نکرده اید و نمی کنید!

شما هرگز نتوانستید طی این همه سال قدمی در جهت حمایت از این نسل بر دارید.این نسل مطلقا شما ها را نمی شناسد .چطور می شود کسی را که حضور ندارد شناخت. نیم قرن گذشته.دو یا سه نسل عوض شده."

می گویم:" پس چطور است که رضا پهلوی را می شناسید؟ شعار رضا شاه روحت شاد می دهید؟"می گوید واقعا نمی دانید چرا؟ یعنی نمی دانید کار هر روزه مردم مقایسه زمان قبل از انقلاب است با امروز . چه کسانی که آن روز ها زندگی می کردند. چه آن ها که از طریق تلویزیون ها، ماهواره ها فیلم وشرایط زندگی آن روزها را می بینند .

گذشته مانند یک رویاست .دیدن کشوری عقب مانده غرق در نا امنی فقر،بیماری،با چهره قرون وسطائی که انسان شرم می کند.خجالت زده می شود از حال وروز یک ملت . اگر منصف باشد تحسین می کند . اراده رضا شاه در ساختن یک جامعه جدید توسط منورالفکران وتجدد خواهان ایرانی را در عرض شانزده سال . نمی دانم شما چطورفکرمی کنید.مردم ساده فکر می کنند ونتیجه عمل را مقایسه می کنند.چه زمان رضا شاه باقبل .چه زمان شاه با حال حاضر . هرروز وهر روز!آقای رضا پهلوی هم محصول این نوستالوژی است.ضمن این که نسل جوان اورا مدافع خواسته های خودش می بیند. در سیمای زندگی غربی وتربیت شده غرب. فرو تن وبی ادعا! خودش است .

مردم بیزارند ازچهره آخوندی .بیزارند از ریشوهای فلان فلان شده نان بنرخ روز خور ودزد . دیدن هر روز آن ها شکنجه شده .باور کنید نفرتی که از این حاکمیت، از آدم های آن وجود دارد قابل تصور نیست. از اصلاح طلب گرفته تا ملی مذهبی . شما ها را هم که خوشبختانه این نسل نمی شناسد. بمحض این که بوی چپ ،بوی سیاست بازی وایدولوژی احساس کند.بسرعت دور می شود.ناراحت نشوید من عین واقعیت را بشما می گویم.

قراری جداگانه با او می گذارم تابیشتر صحبت کنیم.حال ما حصل بیاد مانده از این صحبت را می نویسم وبه خودمان فکر می کنم .

از خود می پرسم واقعا در این چهل سال چه کردیم ؟در کدام عرصه واقعی زندگی اجتماعی ،سیاسی،فرهنگی مردم تاثیر گذار بودیم ؟درکدام عرصه از زندگی روزانه مردم حضوری مشخص وقابل اتکا داشتیم؟ طی این چهل سال از کدام منظر بر کمیت وکیفیت خود بعنوان یک جریان سیاسی مدعی در تمام عرصه ها افزودیم ؟

چرا هرگز قادر نشدیم از پوسته سخت باورهای ایدولوژیک خود حد اقل اندکی فاصله بگیریم وخود را در آئینه زمان وافکار عمومی نظاره کنیم ؟ قضاوت مردم را نه آنطور که میخواهیم بلکه آن گونه که وجود دارد بشنویم وخود را اصلاح کنیم.توان واقعی خود را بسنجیم و به همان میزان در تحولات اجتماعی نقش بگیریم .

بر اساس آنچه خود در میان نهاده ایم از دیگران انتظار داشته باشیم و نقدشان کنیم . مرتب از خود سوال کنیم ؟ ما به این مردم ، به این جنبش، چه داده ایم ؟که چنین طلبکارانه ازهمه انتظار رعایت مقام شامخ خود داریم .

محصول چهل سال سر کله هم کوبیدن زیر عنوان تحلیل درست ومشخص دادن !آمادگی گرفتن برای ایفای نقشی موثر درانقلاب! امروز که صد روز سرنوشت ساز از خیزش انقلابی می گذرد .نتیجه عملیش چه بوده ؟

جز تعدادی اعلامیه های تکراری وروتین که سال هاست صادر می کنید بی آن که یک بار باز خورد آن را مشخصا ببینیم.

نمی دانم کدام شیر پاک خورده ای این تخم لق در دهان احزاب وجریان های سنتی شکانده که "تاریخ وظیفه سنگین برعهده شما نهاده ورسالت هدایت مبارزه طبقه کارگر بدست شما داده است ."

از همین منظر است که بخود حق می دهیم، در همه جا حضور یابیم همه را نقد کنیم. بی آن که بکسی جوابگو باشیم وبگوئیم که ما به جنبش چه داده ایم !

هراتحاد هر همبستگی که بدون مصلحت ما شکل بگیرد نادرست وبوی توطئه می دهد. باید همه براساس تحلیل های ما خود را تنطیم کنند. حتی اگر نقشی در افکار عمومی نداشته باشیم .قاعده بازی را ما معین می کنیم .

اعتماد بنفس در حد تیم ملی.نهایت دور ماندن از گردونه مبارزه.فریاد وا مصیبتا که بدون حضور ما معلوم نیست این گردونه کجا می رود؟ چرا که ما معیار حقیقتیم و بس ! ابوالفضل محققی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

دیدگاه‌ها

نظرات رسیده

دارا گلستان : 

آقای محققی!

وضعیت چپ غم انگیز تر آنیست که در وصف درآید!

چپ هیچ اندوخته ای برای خرج کردن ندارد، تعدادی اندک "مردان سالخورده، یک پا اینجا و یک پا و دو دست زیر خاک و چه آسان ننگ را بر نام ترجبح میدهند. واقعا از اینکه من هم روزگار جوانی بهدر دادم با این "یادگار های" نگهدار امام و آن یک دیگر که نه از جمشید نشان داشت و نه طاهر بود،....... 

 

 

ی., 08.01.2023 - 10:41 پیوند ثابت