اشتباه نبود انتخاب بود!
25.10.2022 - 09:29

 

 وقتی این عکس را دیدم به تفکر فرو رفتم.  در توضیح عکس یک جای کار بنظرم نارسا بود.  بسیاری می گویند اشتباه سال 57!  و اشکال در همین نگاه است که اشتباه است. این اشتباه نبود بلکه انتخاب بود آنهم انتخابی با آگاهی! مردم دقیقا می دانستند این یارو کیست! درست است کتابهایش را نخوانده بودند اما مگر مردم همه دنیا کتاب های رهبران شان را خوانده اند؟ مگر نیازی بود که مردم ما کتابی از یک آخوند بخوانند تا بدانند تفکر و جهان بینی او چیست؟ مگر آخوند کم دیده بودند و مگر آخوند در میان مردم نمی لولید مگر دستش را بارها نبوسیده بودند و پشت سرش به جماعت نماز نخوانده و پای منبرش ننشسته بودند؟ کدام اشتباه؟ 

اگر به سال 57 همین موقع ها بروید کسی به شما نمی گوید که انتخابش اشتباه است و هزار دلیل برایت می آورد که انتخابش اشتباه نیست! فقط یک چیز را کسی نمیتوانست حدس بزند و آن این که خمینی خدعه کند و کلک بزند. در دنیای سیاست مگر فقط خمینی کلک زد؟ لنین، استالین، مائو، ... بقیه را خودتان ردیف کنید که همه سیاستمدارانی بودند که مثل رونالدینیو فوتبالیست نگاه شان به این طرف بود اما به آنطرف پاس دادند. مثلا اگر مسعود رجوی به جای او بود کلک نمیزد؟ یا کیانوری یا فرخ نگهدار؟ دیگه خودمان را که میشناسیم! همه مان اهل کلک بودیم و بقیه را وسیله میدیدیم. 
 تصور نکنید که مردمان آن زمان به این عکس میخندیدند. خوب یادمان هست!  بسیار هم می پسندیدند. فکر می کنید برای چه این همه عکس با آفتابه او را تبلیغ میکردند؟ آیا فراموش کرده ایم که  آن دوران مردمان چگونه زندگی می کردند؟ جوانترهای نسل آن زمان اگر خودش اینجوری نبود، دستکم پدرش را اینجوری با همین وضعیت سالها با آفتابه پای حوض دیده بود و برای همین از دیدن این عکس نه تنها احساس خطر نمی کرد بلکه بسیار هم احساس صمیمیت و نزدیکی و اعتماد می کرد!  این عکس را به ما نشان میدادند برای آن که بگویند این از خود شما آفتابه به دستان است با او احساس نزدیکی و صمیمیت کنید! تفکر روشنفکر آن زمان با این آفتابه احساس بیگانگی نمیکرد و به خمینی همان گونه نگاه میکرد که به پدرش!  تنها مهشید امیرشاهی بود که آفتابه را دید و وحشت کرد و در روزنامه آیندگان هشدارداد. انگشت شماری بودند مثل دکتر صدیقی و بختیار که فاجعه را به چشم دیدند ولی صدای شان را کسی نخواست بشنود. مردمان آن دوران علیرغم همه تلاش پهلوی ها برای بیرون کشیدن شان از این آفتابه اما انتخاب شان آفتابه بود! بیله دیگ بیله چغندر!  نسل امروز اما انتخابش چیز دیگریست و اهل کلک هم نمیتواند باشد! دیگر ما مردم، همان مردم ساده لوح آفتابه به دست سال 57 نیستیم که کسی بتواند خدعه کند و کلک بزند (راستش جمله آخر را زیاد با اطمینان ننوشتم!). 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

محسن کردی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما