آیاتمامی نظامیان،حامی حکومت جمهوری اسلامی اند؟
04.10.2022 - 12:46

آیاتمامی نظامیان،حامی حکومت جمهوری اسلامی اند؟
آیاتمامی نظامیان صف بسته در پشت سر خامنه ای! همه بی ریشه اند؟ انسان هائی بی احساس وغریبه با ملتی رنج دیده ومصلوب الحقوق که امروزبرای آزادی خود بپا خاسته اند ؟
 آیا آنها فاقد پدر ،مادر،خواهر،برادر،همسر وفرزندانند؟ آیافرزندان هیچ کدامشان در دانشگاه ها ،در مدارس تحصیل نمی کنند؟هیچ کدامشان خانه درشهری،خیابانی ،کوچه ای ندارند؟ فامیل وهمسایه هائی که آنها را صبح موقع رفتن می بینند. وشب برگشت شرمگینانه،خسته وعصبی آنها رابا چکمه های خونین نظاره می کنند؟
 آیامادران و پدران آن ها نمی پرسند پسرم امروز با جوانان این سرزمین  چه کرده ای ؟ آیا همسرانشان از شرمندگی خود دربین زنان فامیل ،زنان محله وهمکاران چیزی به آن ها نمی گویند ؟فرزندانشان از خجالت داشتن پدری که با سلاح به مردم ،به دوستان وهم کلاسی های او شلیک می کند.در اطاق های خودرا بر روی اونخواهد بست؟
 دخترجوانشان که در آرزوی هم پائی با دختران همسال خویش ورها کردن گیسوی خود در باد است .نخواهدگفت پدر جوانی ام را، دوستانم را از من گرفتنی؟ غرورم رااز داشتن پدری که وقتی از شغلش می پرسند. بتوانم با افتخار بگویم پدرم نظامیست! که از امنیت مردم دفاع می کند. پدرم نظامی خوشنامیست که خوشنامی خود را ازکنار مردم ایستادن می گیرد.
 امروز شاید سخت ترین روزها برای نظامیانیست که مرتب در ذهن خود بانقش سرکوبگرانه ای که علیلی خود شیفته ،متفرعن ،لجوج ،بی مایه  زیر عنوان ولی فقیه برآنها تحمیل کرده است!در کلنجارند.
آیا آنها دوستدار ورزش نیستند ؟آیا قهرمانی هر ورزشکار ایرانی در مبارزه جهانی قلب آنهارا نمی لرزاند؟ آیا آن هابا اشتیاق به آواز ازجان بر آمده شجریان که می خواند "تفنگت را زمین بگذار" گوش نمی سپارند ؟ به گوگوش وداریوش علاقه ای ندارند؟ از گرفتن بزرگترین جوایز هنری توسط هنرمندان ایرانی در عرصه سینمای جهان احساس غرور نمی کنند؟ آیا هیچکدامشان این بیت زیبای آرش را زیرلب زمزمه نمی کنند "منم آرش سپاهی مرد آزاده ؟"
آنها آخوندهای حوزه ای نیستند.آنها نه جدا از مردم بلکه داخل مردم زندگی می کنند .آنها نیز می دانند و می بینند که جهان مدرن در کجا ایستاده وما کجا ؟ همه نظامیان جان فدای رهبر نیستند .بسیاری بر او همان گونه نگاه می کنند واحساس شرم می نمایند!که اکثریت مردم ایران به نفرت بررهبری خامنه ای می نگرند!
آن ها بهتر از هرکس شاهد فساد دستگاه حاکم واز بین رفتن وجاهت جمهوری اسلامی در بین مردم هستند.می دانند که حکومت حکومتی مستعجل است.که تنها با تکیه بر سلاحی که بر آن ها داده تا مردم را قتل عام کنند!برسرپاست !
آن ها تا کی می توانند بر این همه ظلم که درحق ملت می شود.چشم پوشیده و دوام بیاورند ؟مسلما بخش عظیمی از این نیروی سرکوب مسئله دار! وشرمنده با اوج گیری اعتراضات مردمی صف خود را از صف  نظامیان حل شده در دستگاه فساد ورانتخواری حکومت جدا خواهند کرد. با پاسخ شرافتمندانه وانسانی خود غرور از دست یافته خویش را باز خواهد یافت.
 در قلب ملت جای خواهند گرفت .سرشکستگی از روی سرزن وبچه خود بر خواهند داشت. تا فرزندانشان با غرور اسم آن ها را بر زبان بیاورند. تا در فردای پیروزی انقلاب بر دوش مردم بنشینند.امری که بهیچ وجه عجیب ودور از انتظار نیست. 
ملت در میان اشگ وخون شاهد این گسست از حکومت وبازگشت به آغوش مردم خواهند بود. مردانی که برکشیدن نام خود به آزادگی وسر افرازی در میان مردم را به نان پاره خونالود دستگاه حاکمی مستبد و جنایتکار ترجیح خواهند داد.  ابوالفضل محققی

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما