رفتن به محتوای اصلی

انقلابی که با توسعهٔ اقتصادی بیگانه بود و بیگانه ماند