رفتن به محتوای اصلی

اقتصاد بحران زده ایران در کشاکش... ( خامنه ای در مقابل خامنه ای )

اقتصاد بحران زده ایران در کشاکش... ( خامنه ای در مقابل خامنه ای )

 

انقلابی که برای گسترش رفاه برای جامعه بویژه تهیدستان و زحمتکشان شکل گرفته بود بعد از پیروزی با خیانت روبرو شد، مردان نادان و نالایق با کنار زدن مردان انقلابی در مسند قدرت اقتصادی و سیاسی نشستند، با مصادره و بهانه جویی مدیران کاردان در حوزه اقتصاد را برکنار و با شعار تو خالی صدور انقلاب و تحمیل جنگ ویرانگر و ادامه لجوجانه آن به مدت 8 سال همه منابع اقتصادی کشور را نابود کردند، در نتیجه دهه اول انقلاب همراه با کشتار و جنایت که برای خمینی و شرکاء نعمت بود، زیرا در سایه آن توانست رقبا و تلاشگران آزادی خواه و آینده نگر را از صحنه دور کند و حاکمیت ارتجاعی و تاریک اندیش خود را برقرار سازد..

دهه دوم با شعار سازندگی شروع شد که معمار آن رفسنجانی، الگوی مصر و پاکستان را در سر داشت که نظامیان را وارد حوزه فعالیت های اقتصادی کند که از یک سو برای حفظ منافع خود حافظ نظام باشند و از سوی دیگر با برگشت به پشت جبهه و مشاهده نابسامانی ها ( دزدی، رانت خواری جنگ و... ) سرگرم باشند و سکوت اختیار کنند و سر به راه و مطیع شوند، در نتیجه به دفعات از نعمت و دستآورد های لیبرالیسم اقتصادی و عدم آزادی سیاسی سخن گفت، با کاربرد این سیاست.در این دوره، کسری بودجه شدید و تزریق پول به اقتصاد بالاترین تورم تاریخ کشور را تا 52 درصد بوجود آورد، فاصله طبقاتی به شدت افزایش یافت، واردات جایگزین تولیدات داخلی شد، فقر و بیکاری تعادل اجتماعی را بر هم زد، در این سال ها که با ترفند رفسنجانی، خامنه ای بجای خمینی در مقام ولایت نشسته بود و با افزودن کلمه مطلقه فقیه به قانون اساسی به چیدمان نفرات در پیرامون خود مشغول بود، کشتار دگر اندیشان و مخالفین در داخل و خارج همچنان ادامه یافت، ولی  هنوز خامنه ای چندان دخالتی در امور اقتصادی نمی کرد، هرچند نهاد های اقتصادی که زیر نظر رهبری بودند با استفاده از فرصت به انباشت سرمایه مشغول بودند، در پایان این دوره جامعه به نقطه ی انفجاری رسیده بود که بازی دیگری بنام اصلاحات شروع شد ( هرگز این واژه و هدف و معنی آن تا کنون از سوی اصلاح طلبان شکافته نشده است ) این بار معمار دیگری بنام خاتمی با شعار ایجاد فضای باز سیاسی که می توانست در اقتصاد هم باز تاب داشته باشد بازیگر این نمایش جدید شد و پا به میدان سیاست گذاشت هر چند از آغاز انقلاب همکار نزدیک خمینی و شرکاء بود و مدتی هم در کابینه شرکت داشت.

در این دوره برخی از روشنفکران، روزنامه نگاران و دانشگاهیان تلاش کردند تا پرسشگری را که خوشآیند ولایتمداران نبود در جامعه مطرح سازند و باب روشنگری را باز کنند و برخی هم ساختار سیاسی بویژه اصل ولایت که با شعور انسانی مغایرت دارد زیر سئوال بردند ( آغاجری در دانشگاه همدان )، در نتیجه موجی از روشنگری و پرسش در جامعه آغاز شد که خامنه ای و تیمش را به وحشت انداخت و آنان را بیشتر از گذشته به نیرو های نظامی و امنیتی نزدیک تر کرد، در پی آن این نیرو ها، همراه با اقتصاد در صحنه سیاسی هم آرایش جدیدی گرفتند تا جائیکه برخی از فرماندهان سپاه نامه های تهدید و هشدار آمیزی به خاتمی نوشتند و جایگاه خود را در سیاست تثبیت کردند.در دوران خاتمی روابط خارجی رو به بهبود گذاشت، اقتصاد تا اندازه ای خود را جمع و جور کرد و یک نوع ثبات نسبی در آن مشاهده شد، ولی مداخله نظامی_ امنیتی ها در اقتصاد و سیاست همچنان افزایش یافت تا جائیکه خواستار شرکت مستقیم در مدیریت و سیاست کشور شدند. این اقدام خوشآیند خامنه ای بود که بتواند موقعیت خود را تحکیم کند و پرسشگری آغاز شده در جامعه را ناکام سازد، در نتیجه با یک ترفند زیرکانه و کودتای خزنده مرد مورد اعتماد و نیاز خود را پیدا کرد و احمدی نژاد که خود را همجنس مردم می نامید و می خواست پول نفت را سر سفره ها بیآورد وارد گود سیاست شد، حالا خامنه ای سر نخ ها را بدست گرفته بود، از عملکرد احمدی نژاد رضایت کامل داشت، فکر او را به خود نزدیک می دید و پیروان خود را در مناصب دلخواه بکار می گمارد.این سال ها مصادف بود با افزایش سریع قیمت نفت ( درآمد های نفتی در دوران احمدی نژاد به 800 میلیارد دلار رسید ) که این خود به قدرت نمایی خامنه ای افزود و ماجراجویی رژیم را در منطقه و جهان افزایش داد.بار دیگر سیاست های درهای باز به اجرا درآمد، با تزریق پول به جامعه مصرف بالا رفت و برای پیشگیری از افزایش قیمت ها واردات تشویق شد که خوشآیند بازاری ها و تازه به دوران رسیده ها در اقتصاد دلالی بود، این روند ضربه شدیدی به تولیدات داخلی زد که همراه با تحریم ها اقتصاد را فلج کرد، بیکاری و فقر اوج گرفت، خامنه ای برای نخستین بار زبان به اعتراف گشود و گفت: من کارشناس اقتصاد نیستم و سررشته ای در آن ندارم ولی همزمان ادعا کرد که ما پیشرفت های عظیمی در همه زمینه ها کردیم و در خیلی از موارد رکورد زدیم ! به هر حال دوران سراسر نکبت و بدبختی احمدی نژاد که نمایشی بکارگردانی خامنه ای بود به پایان رسید و مرد دیگری از همان قماش با شعار های فریبنده وارد میدان شد.و نام دولت خود را تدبیر و امید گذاشت، مردی با عقبه ی امنیتی که در همه کشتار ها و جنایات های رژیم دست داشت

روحانی یکی دو سال از دوران 8 ساله خود را با برجام سپری کرد و با مذاکراتی که خود خامنه ای بر آن نظارت و اشراف داشت به یک توافقی با کشور های 5 به اضافه یک رسید ولی از همان روز های نخست مورد انتقاد برخی در داخل قرار گرفت که منافع خود را در خطر می دیدند، خامنه ای هم به بازی های پیشین خود ادامه داد با اف ای تی اف که ضرورت همکاری بانکی با جهان است در خفا مخالفت کرد تا جائیکه برخی از لوایح آن از تصویب مجلس گذشت، مدتی در شورای نگهبان و مدتی دیگر در مصلحت نظام گرفتار شد تا به مرور زمان بدون تصویب شامل مرور زمان شود،  در نتیجه امیدی که در سال های نخست دولت روحانی بوجود آمده بود به یاس تبدیل شد و با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم ها اقتصاد کشور در برزخ سیاست و ارتجاع گرفتار آمد، خامنه ای در همه این سال ها مداخلات مستقیم خود را در همه حوزه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به پیش برد.سند چشم انداز 20 ساله منتشر کرد که سال ها بعد آن را به نیم قرن افزایش داد.با حکم حکومتی مجلس را بی اختیار کرد و در همه زمینه های اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی، کارگری، دانشگاهی و... ابلاغیه صادر کرد که کاسه لیسان و ذوب شدگان در ولایت بدنبال انتشار هر کدام داد و فریاد بر آورده، کمیته ها تشکیل دادند تا میلیارد ها پول مردم فقیر و بیچاره را حیف و میل کنند به هر حال امروز اقتصاد ایران در سایه رژیم ولایت بدترین دوران خود را می گذراند، خامنه ای به پرت و پلاگویی های خود ادامه می دهد، گاهی می گوید نه مذاکره می کنیم و نه جنگ و گاهی دیگر از نرمش قهرمانانه و صلح حسنی می گوید و همزمان اقتصاد گنج و نامفهوم اقتصاد مقاومتی را مطرح می سازد که گویا نجات بخش خواهد بود.

آنچه مسلم است 40 سال رژیم جمهوری اسلامی جز نکبت و بدبختی هیچ دستآوردی نداشته است، بعد از 40 سال مجلس شورای اسلامی برای سیر کردن 60 میلیون از مردم گرسنه طرح یارانه غذایی ( معیشتی ) را به تصویب رسانده که با مخالفت دولت و شورای نگهبان روبرو شده است، مجلس می گوید بودجه آن را می توان از درآمد های گمرکی و فروش اموال دولتی تهیه کرد( یعنی اموال مردم را پیش خور کرد )، میلیون ها انسان زیر خط فقر به سر می برند، مصرف مردم تا 30 درصد کاهش یافته و توده های تهیدست برای تامین پروتئین برای فرزندان خود از پای مرغ و استخوان گاو و گوساله استفاده می کنند، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود می نویسد: بدون در نظر گرفتن تورم سال 1399 گوشت قرمز و حتا گوشت سفید از سبد خرید ماهانه کارگران حذف شده است، فرشاد مومنی استاد اقتصاد در گفتگو با روزنامه ایران می گوید: در جامعه بالغ بر 75 درصد از جمعیت بنا به گزارش های رسمی معاونت رفاهی وزارت کار و هیئت وزیران نیازمند حمایت برای بقاء هستند... فقر غذایی گریبان طبقات فرودست را گرفته است، در این میان دزدی، اختلاس و رانت خواری در سایه رژیم ولایت همچنان ادامه دارد، همتی رئیس کل بانک مرکزی در برنامه تیتر سیما می گوید: در طول 2 سال گذشته 27 میلیارد دلار به کشور باز نگشته، برخی برای کارتن خواب ها کارت بازرگانی گفته اند که از کارت ملی و کارت آنان سوء استفاده کنند، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی هم در توئیتی نوشت: در مجموع در 9 سال گذشته بیش از 98 میلیارد دلار، بطور متوسط در سال 11 میلیارد دلار ارز از اقتصاد و کشور خارج شده است، تنها در سال 96 خالص حساب سرمایه بیش از 19 میلیارد دلار منفی داشته است.در خروج سرمایه از کشور دزدی، فساد، رانت، قوانین پیچیده و ناپایدار، رکود تورمی، کاهش ارزش پول ملی و مداخلات نهاد های نظامی و امنیتی از عوامل موثر محسوب می شوند.

در این شرایط بسیار بحرانی و پیچیده که نشانه های نگرانی هم در آن دیده می شود، خامنه ای به موعظه می پردازد و در 13 آبانماه می گوید: مردم خوب ایستادگی کردند، مشکلات را تحمل کردند، مقامات در اقتصاد به بیرون نگاه نکنند، افزایش تولید، مشکلات ما ربطی به تحریم ندارد، گرانی ها توجیح ندارد، گرانی گوشت قرمز، مرغ، گوجه فرنگی و پوشاک بچه بی دلیل است، جنس هم هست، اگر هم آهنگی باشد، وزارت صمت، تعزیزات، بسیج و دستگاه های دیگر همکاری کنند این مشکل را از جلوی پای مردم بر می دارند، هر چند این گفتار نشانگر ناآگاهی خامنه ای از شرایط اقتصادی و بحران عمیق در آن است ولی گذر از روحانی را هم نوید می دهد که بدنبال آن حمله به روحانی و ناتوانی آن در مدیریت اقتصادی ابعاد جدیدی بخود گرفت. سردار قالیباف ریاست مجلس در سخنانی پیش از دستور مجلس گفت: بی تفاوتی نسبت به گرانی ها به پاستور، بهارستان و میرداماد ارتباط دارد نه به جورجیا، میشگان و آریزونا، به مردم آدرس غلط ندهید ، در این راستا  نیروهای مسلح از هم اکنون وارد میدان انتخاباتی 1400 شده اند و به یارگیری پرداخته اند، کریمی قدوسی عضو کمسیون امنیت ملی مجلس با خوش آمد گویی به نیرو های سپاه توئیت می زند( 17 آبانماه ) اقتصاد افسار گسیخته و معیشت مردم را چاره ای نیست جز آنکه به ستون محکم سپاه بسته شود تا آرام گیرد، این نادان که با استفاده از رانت وارد مجلس شده نمی داند که حوزه اقتصاد پادگان نیست، مشارکت مردم را می طلبد، با فرمان، دستور و حکم حکومتی، اقتصاد به پیش نمی رود، در این رابطه خود سپاه هم وارد میدان شده، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه در راستای اجرای کمک های مومنانه و به منظور لبیک به فرمان مقام معظم رهبری و یاری رساندن به اقشار آسیب پذیر جامعه اسلامی در جنوب کشور با حضور سردار سلامی فرمانده سپاه ، 5 هزار بسته معیشتی بین نیازمندان جنوب توزیع کرده است و سلامی گفته است که از 50 هزار بسیجی در محلات را برای کنترل کرونا و قیمت ها استفاده خواهد کرد، همه این مجموعه نشان می دهد که نیرو های نظامی و امنیتی و هواداران آنها خود را آماده می کنند تا از یک سو از خیزش عمومی پیشگیری کنند و از سوی دیگر نهاد اجرایی کشور را در دست گیرند..

خامنه ای با گفتار، کردار و رفتار چند سویه خود به یکی از معضلات و مشکلات تبدیل شده است گاهی جزم اندیشی، دشمن تراشی و خصومت ورزی و گاهی دیگر نرمش و کرنش، سیاست و اقتصاد را با بحران عمیق و انسداد دائمی روبرو کرده است، اقتصاد قانونمندی خود را دارد با تحصیلات و برداشت های حوزوی و سخنان انشاء گونه نمی توان از پیچ و خم های آن عبور کرد، دستآورد این سیاست در این سال ها فقر، عقب ماندگی در همه حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوده است، برای برون رفت باید از این رژیم ارتجاعی و تاریک اندیش گذر کرد....

محمد حسین یحیایی

mhyahyai@yahoo.se

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

دکتر محمد حسین یحیایی

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید