رفتن به محتوای اصلی

ضرورت و شرایط همبستگی ملی نیروهای مبارز برانداز

ضرورت و شرایط همبستگی ملی نیروهای مبارز برانداز

گذار از جمهوری اسلامی به نظامی دموکراتیک و سکولار از مرحله‌های گوناگون می‌گذرد. در تمام این مراحل اصلی‌ترین شرط پیروزی، همبستگی و اتحاد عمل همه‌ی نیروهای برانداز است.

یک سری پیش‌زمینه‌های عام در تمام مراحل ضرورت دارد و هر دوره نیز ویژگی برجسته‌ی خودش را دارد.

همبستگی ملی و عدم توسل به‌زور در بین نیروهای مردمی باید هم استرتژی و هم تاکتیک ما باشد. در همه‌ی دوران مبارزه: هم امروز در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و هم فردا برای ساختن ایرانی آزاد، سکولار و مرفه.

 

شرایط عام

شرط اساسی حکومت دموکراتیک آزادی بیان، باورها و تشکل‌ها است. ابزار اصلی ایجاد ثبات و پایداری در دموکراسی، آزادی احزاب و همزیستی مسالمت‌آمیز احزاب، دوری از قهر و خشونت، اتهام‌زنی، انگیزه‌تراشی و حل اختلافات سیاسی و حقوقی از دریچه‌ی قانون و رای مردم می‌گذرد. آزادی تشکل‌های سیاسی، صنفی، مدنی و حفظ محیط زیست بخش جدائی‌ناپذیر دموکراسی است.

ما زمانی قادر به ایجاد نظام دموکرسی با این ویژگی در ایران آینده هستیم، که اکنون که برای گرفتن قدرت مبارزه می‌کنیم آنرا به بهترین وجه تمرین کنیم و به مردم نشان دهیم. یکی از اصلی‌ترین ویژگی دموکراسی پذیرش استقلال و هویت دیگران و احترام به دیگران با همان برنامه سیاسی که دارند است، نه آن گونه که ما می‌خواهیم داشته باشند.

مبارزه با حزب‌ستیزی و تشکل‌گریزی

حزب‌های سیاسی، تشکل‌های صنفی و مدنی اصلی‌ترین ابزار سازمان دادن مردم، مبارزه سیاسی خشونت‌پرهیز، هدفمند و پایدار هستند.

اگر در احزاب سیاسی کاستی‌هایی وجود داشت و دارد، نباید حزب و مبارزه‌ی متشکل را کنار گذاشت، بلکه باید کاستی‌ها را برطرف کرد و تشکلی رزمنده، مدرن، تا حد ممکن افقی و دموکراتیک بوجود آورد.

همبستگی و اتحاد عمل نیروها بدون تشکل‌یابی ناممکن و ناپایدار است. تاریخ اندیشه‌ی سیاسی و اجتماعی از سقراط و افلاطون تا کنون نشان می‌دهد، بشر همیشه اندیشه‌های راست، میانه و چپ داشته است. اندیشه‌های هر کدام از این بلوک‌های سیاسی بخشی از جنبه‌های پیچیده سرشت، کردار و رفتار انسان‌ها و سازوکار پیچیده‌ی روند دگرگونی جامعه را توضیح می‌دهند که هیچکدام از بلوک‌های سه‌گانه به تنهائی قادر به توضیح، تعبیر و تغییر هماهنگ و پایدار آن نیستند.

از اینرو، همه‌ی ما باید تلاش کنیم هر سه بلوک در کشور ما شکل بگیرد و متشکل شود. هر گونه تلاش برای جلوگیری از سازمان‌یابی یک بلوک، غیرسازنده است. هر بلوک به میزان حمایتی که از مردم دارد، در مدیریت و ساخت کشور دخالت می‌کند.

از سوی دیگر، تنوع و تعدد بیش از حد احزاب و سازمان‌ها ناامید کننده، بازدارنده و نیروهدردهنده است. احزاب و سازمان‌های بلوک‌های سه‌گانه باید تا حد ممکن ادغام شوند تا به نیروی سیاسی نیرومند و کارا تبدیل گردند.

نکته دیگری که باید بر آن پافشاری کرد هر گونه تلاش برای تشکیل یک جبهه باید با توجه و احترام به کسانی باشد تا به حال برای تشکیل جبهه‌ای برای براندازی حکومت اسلامی کرده‌اند و یا می‌کنند. به دیگر سخن همه می‌خواهند جبهه تشکیل شود، ولی هیچ کس نمی‌خواهد به جبهه دیگران بپیوندد و خود یک جبهه نوین پایه‌گذاری می‌کند.

هر گونه تلاش برای نگهداشتن مردم به شکل توده سازمان‌نیافته و ایجاد رهبری فردی بر این توده‌ی اتمیزه‌شده، مستعد پیدایش دیکتاتوری است. فقط یک مردم متشکل قادر به دفاع از حقوق و کرامت خود هستند.

در روند مبارزه برای گذار از جمهوری اسلامی سه دوران قابل تشخیص است.

دوران بسیج نیرو و ریزش دستگاه سرکوب دشمن

دوران خلاء قدرت

دوران شکل‌گیری قدرت دموکراتیک و سکولار نوین

نگاهی بیاندازیم به ویژگی‌های هر دوران.

ویژگی دوران بسیج نیروها و ریزش دستگاه سرکوب دشمن

در دوران بسیج نیروها و ریزش دستگاه سرکوب دشمن، همبستگی ملی و اتحاد عمل نیروها، متشکل و متحدکردن نیروهای برانداز، افشای رژیم، منزوی کردن رژیم در سطح ملی و بین‌المللی و تلاش در ریزش حداکثری طرفداران رژیم در مرکز توجه ما باید باشد.

در این دوران انتخابات آزاد برای ما ممکن نیست و ما از میزان حمایت مردم از تشکل‌ها خبر نداریم. ما از نظر مردم درباره مسائل اساسی جنبش و میزان دقیق حمایت آنها از برنامه‌ها احزاب هم خبر نداریم. از اینرو، نباید مسائلی چون شکل جمهوری یا مشروطه‌ی سلطنتی، یا چگونگی رفع تبعیض قومی، مانع اتحاد عمل ما شود. همزمان، همه‌ی نیروها باید بتوانند برنامه‌ها، نقدها، تبلیغ‌ها و ترویج‌های خود را بدون هیچ مانعی در باره این مسائل حیاتی جنبش منتشر کنند.

برای تکمیل ریزش رژیم باید به روشنی باور خود را به کرامت انسان، آزادی عقیده و ایمان، عدم انتقام‌گیری، ممنوعیت بدون استثنای شکنجه و اعدام را تبلیغ و ترویج کنیم. هدف ما برقراری حکومتی دموکراتیک و سکولار و احترام به کرامت و عزت انسان است که شامل همه‌ی ایرانیان می‌شود. هدف ما انتقام‌گیری نیست، ما باید چرخه خشونت در میهن ما را پایان دهیم.

اصلی‌ترین ویژگی این دوران تمرین دموکراسی و رواداری است. ارائه نمونه برخوردی که ما در آینده‌ی متکثر ایران خواهیم داشت. مبارزه‌ای با احترام به رقیب و پایبندی به ارزش‌های انسان و ارزش بیکران حرمت انسان. آزادای اقلیت با حقوق انسانی برای بسیج کردن نیروهای خود برای اکثریت شدن و به چالش کشیدن اکثریت.

به بیان روشن‌تر، در این دوران، مشروطه سلطنتی‌خواهی و جمهوری‌خواهی و یا چگونگی رفع تبعیض قومی، نباید مانع همکاری نیروهای برانداز برای سرنگونی رژیم فاشیستی و تمامیت‌خواه جمهوری اسلامی شود. در همبستگی برای براندازی، هیچ جریانی نباید شرط ذوب شدن جریان دیگر را در خود مطرح کند. هر جریانی باید با هویت خود در مبارزه همبسته شرکت کنند.

دوران خلاء قدرت

در دوران خلاء قدرت، ما باید خود را برای دورانی دشوار و پیچیده آماده کنیم. حفظ نظم، امنیت و مایحتاج مردم و یکپارچگی کشور بسیار سخت و پیچیده است و شکیبایی و هوشمندی می‌طلبد. برنامه‌ها، پیمان‌های دقیق و از پیش حساب‌شده و همبستگی و اتحاد گسترده و قابل اتکا و اعتماد برای این مهم ضروری است.

پیش‌بینی میدانی، محلی و ملی برای امنیت، نظم و آذوقه و همکاری و همبستگی و همکاری تشکل‌های سیاسی، صنفی و مدنی باید از پیش و از اکنون تمرین شود.

اصلی‌ترین ویژگی این دوران آمادگی از قبل و پرهیز از خشونت و انتقام‌گیری است.

دوران شکل‌گیری قدرت نوین

دوران شکل‌گیری قدرت نوین نیز ویژگی خود را دارد. دوران ما، دوران جهانی‌شدن و همگرائی است. نمونه موفق همگرائی دوران مدرن، اتحادیه اروپاست که سعی در گسترش دموکراسی و حاکمیت قانون، اجتناب از جنگ، مبارزه با فساد و اولیگارشی و پیشرفت موزون و پایدار در سراسر اروپا دارد. از اینرو، همه‌ی تاکتیک‌ها و استراتژی ما باید در جهت ایرانی متحد و نیرومند، با ارزش‌های منطبق با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های پیوست آن و برطرف کردن هر گونه تبعیض باشد.

قهر در انحصار دولت است. فقط و فقط برای جلوگیری از دشمنان دموکراسی و رواداری بکار گرفته می‌شود.

در این دوران ما با مسائل بسیار پیچیده‌ای روبرو خواهیم شد که باید باهم حل کنیم:

رشد اقتصادی جامعه در همه عرصه‌های صنعتی، کشاورزی، دامداری و احیای محیط زیست

به حداقل رساندن فقر و تبعیض قومی، دینی، جنسی

ایجاد ارتباط سیاسی، اقتصادی و بازرگانی بین‌المللی

پیوستن به جامعه جهانی و ایجاد ارتباط دوستانه با احترام متقابل با کشورهای منطقه و جهان و کوشش برای صلح جهانی با تقویت نهادهای بین‌المللی

تشکیل مجلس موسسان، تدوین قانون اساسی نوین و تعیین محتوای نظام نوین

تعیین شکل نظام، سلطنتی یا جمهوری با مراجعه به آرای مردم

یافتن شکل سازمانی مدیریت غیرمتمرکز که تبعیض قومی در کشور را ریشه‌کن، برابری حقوقی شهروندان، رشد موزون و سراسری کشور را ممکن ‌سازد. همزمان پک‌پارچگی ایران را حفظ کند.

اصلی‌ترین ویژگی این دوران پیچیدگی مسائل این دوران است. ما جواب دقیق آنها و نظر اکثریت مردم را از پیش نمی‌دانیم. ولی می‌توانیم امروز باهم پیمان ببندیم که آنها را با روش‌های دموکراتیک، همفکری، احترام به یکدیگر، رواداری، همزیستی مسالمت‌آمیز، با آزادی باورها، احزاب و تشکل‌های سیاسی، صنفی و مدنی حل خواهیم کرد.

همبستگی ملی، اتحاد عمل همه‌ی نیروها، احترام متقابل و کوشش برای ایجاد ایرانی متحد و نیرومند و عضو کارای جامعه جهانی، با ارزش‌های منطبق با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های پیوست آن و برطرف کردن هر گونه تبعیض هم تاکتیک‌ و هم استراتژی ما برای همه‌ی دوران مبارزه ماست.

احد قربانی دهناری

۵ تیر ۱۴۰۱ - ۲۶ ژوئن ۲۰۲۲

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

احد قربانی دهناری

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید