رفتن به محتوای اصلی

اگر دقت کرده باشید ؛ هفته های

اگر دقت کرده باشید ؛ هفته های
کیانوش توکلی

اگر دقت کرده باشید ؛ هفته های پیش شعار مرگ بر خامنه ای؛ رضا شاه روحت شاد به شعارهای محوری و خود جوش مردمی در خیابان ها ی ایران مطرح شد و بعد یکهو متوجه شدیم که

اگر دقت کرده باشید ؛ هفته های پیش شعار مرگ بر خامنه ای؛ رضا شاه روحت شاد به شعارهای محوری و خود جوش مردمی در خیابان ها ی ایران مطرح شد و بعد یکهو متوجه شدیم که شعار مرگ برخامنه ای به شعار مرگ بر رئییسی تنزل یافت و سپس سخنرانی جنایت کار اعظم علی خامنه ای که دستور داد جلوی تطهیر خاندان پهلوی گرفته شود از آن وقت ما در شبکه های اجتماعی با موجی از تولیدات حرفه ای (بدون نام سازنده آن مثل همین عکس)علیه رضا پهلوی مواجه می شویم و من این ها را تصادفی نمی بینم ؛ موضوع این نیست که به نظام پهلوی سابق برگردیم بنظرمن چنین امکانی نیست ؛ اینجا صحبت از دو گزینه رضا پهلوی و مسعود ویا مریم رجوی است ؛ ایا گزینه های دیگری هم دارید لطفا معرفی کنید بنابراین اگر فورا گزینه دیگری را ارایه نکنیم ، پس از فروشی پاشی با گزینه خلا سیاسی مواجه می شویم .آری بجای اینکه در دام پروپاگاندا ارتش سایبری علی خامنه ای بیفتیم , همین فردا یک شخصیت را برای رهبری دوران گذار معرفی کنید. در مورد عکسی زشتی که خانبابا تهرانی گذاشته است، شکی ندارم که کار ارتش سایبری رزیم است(اگر نیست طراح اش خودش را معرفی کند). در پایان تاکید می کنم انتقادحق دمکراتیکی است و انتقاد از رضا پهلوی ، مسعود رجوی تا پیامبر و خدا یک حق مشروعی است ولی سیاه نمایی؛ زشتکاری "نه"