رفتن به محتوای اصلی

Hoas Asadi

Hoas Asadi
نظرات رسیده

Hoas Asadi از رضا پهلوی ایراد سیاسی می‌گیرند که چرا نمیگه، میخواد شاه بشه ، بهانه های شخصی هست ، داشت کباب میکرد و با خانواده اش می رقصید ... خلاصه از هجویات ارزان ، اما تا میتونن به دور و

Hoas Asadi
از رضا پهلوی ایراد سیاسی می‌گیرند که چرا نمیگه، میخواد شاه بشه ، بهانه های شخصی هست ، داشت کباب میکرد و با خانواده اش می رقصید ... خلاصه از هجویات ارزان ، اما تا میتونن به دور و بری ها گیر میدن. همه اطرافیان او شدند سلطنت طلب و شعبان بی مخ و یا این اواخر از چراغ جادوی خود نئو فاشیست در آوردند ..، حال خودشان پاسبان و ژاندارم می کشتند و بعد خمینی را روی کولشان گرفته بودند ، حساب نیست ..
من به آن سخنرانی او گوش نکردم ، بحث من کلی بود و سخن از نئوفاشیست بر ادعای یک اظهار نظر در یک گفتگو . اینها نه حزبی هستند نه یک پرومیل کسی میدانه اینها چه کسانی هستند ،من سطح واکنش به ظرفی که اصلا نمی گنجد، و بلافاصله وصل کردن آن به رضا پهلوی و پادشاهی خواهان ، وگرنه فاشیست ترین گروهها و ایده ها را در بین کمونیستهای بنام من از نزدیک می شناسم ولی به حساب چپ کسی اونو نمی‌ذاره .
الان که صدا و سیما رسماً اعلام کرد که علیه به ادعای آنها «مقابله با تطهیر پهلوی » برنامه های را تدارک خواهد دید . دوستان پهلوی ستیز جمهوری خواه (منتقدان جای خود دارد ) دیگر احتیاج به مصرف وقت و انرژی نخواهند داشت ، ج.ا جور همه را می کشد
الان که صدا و سیما رسماً اعلام کرد که علیه به ادعای آنها «مقابله با تطهیر پهلوی » برنامه های را تدارک خواهد دید . دوستان پهلوی ستیز جمهوری خواه (منتقدان جای خود دارد ) دیگر احتیاج به مصرف وقت و انرژی نخواهند داشت ، ج.ا جور همه را می کشد