رفتن به محتوای اصلی

دوست گرامی، کیانوش توکلی، از

دوست گرامی، کیانوش توکلی، از
تبریزی

دوست گرامی، کیانوش توکلی، از شما بسیار سپاسگزارم اما این را نیز بدانید که هنگامی که من این نوشتار را از اینجا و آنجا گردآوری می کردم ناخواسته چند بار اشک از چشمانم سرازیر شد .....