رفتن به محتوای اصلی

دستت درد نکنه خوب جمع و جورش

دستت درد نکنه خوب جمع و جورش
کیانوش توکلی

دستت درد نکنه خوب جمع و جورش کردی ؛ هر چند ابهاماتی در داستان عبداله پنجه شاهی وجود دارد ولی کاش یک کارگردان از زندگی و مبارزه ادنا ثابت مستندی تهیه کند