رفتن به محتوای اصلی

Manochehr Maghssudnia

Manochehr Maghssudnia
نظرات رسیده

Manochehr Maghssudnia ممنون آقای بامدادان. خودم بر این نظر هستم این دو دوست را نمی توان فاشیست نامید. ولی آنها را می توان طرفدار همان ( پروژه شکست خورده ) پهلوی دانست. یعنی بنوعی ادامه سیاست

Manochehr Maghssudnia
ممنون آقای بامدادان. خودم بر این نظر هستم این دو دوست را نمی توان فاشیست نامید. ولی آنها را می توان طرفدار همان ( پروژه شکست خورده ) پهلوی دانست. یعنی بنوعی ادامه سیاست اقتدارگرایانه شاه. شاهی که در کارنامه اش نمرات مثبت کم نیست. بقول شما اگر آن سياست کمبودی نداشت که شکست نمی خورد. البته نمی خواهم در این نوشته کوتاه به اپوزیسیون هم بپردازم و اشتباهات شان را بیان کنم. سیاست اقتدار گرا و استبدادی شاه پاشنه آشیل او بوده و باعث شد تا شاه علیرغم کارهای مثبت خو و پدرش رضا شاه، از حکومت کنار گذاشته شود. اینگونه دیدگاه‌ها، متاسفانه ما را به تقابل کشانده و به نفع جمهوری اسلامی است. بر عکس شما من بر این نظر هستم که لازم تا نظرات این دوستان، آقایان و قاسمی، توسط شما مورد بررسی قرار گیرد. شمایی که پژوهشگر بوده و به آنها نزدیک تر از خیلی ها هستید.