رفتن به محتوای اصلی

اینقدر موساد در ایران اشراف

اینقدر موساد در ایران اشراف
کیانوش توکلی

اینقدر موساد در ایران اشراف اطلاعاتی دارد که گاهی فکر می کنم که حسین طائب؛ خودش جاسوس موساد با شد.... ضرب المثلی که می گوید که :" ماهی ز سر بگندد؛ نی ز دم" دستگاه اطلاعاتی اسرائیل در بالاترین مقام

اینقدر موساد در ایران اشراف اطلاعاتی دارد که گاهی فکر می کنم که حسین طائب؛ خودش جاسوس موساد با شد.... ضرب المثلی که می گوید که :" ماهی ز سر بگندد؛ نی ز دم" دستگاه اطلاعاتی اسرائیل در بالاترین مقام اطلاعاتی ایران جا خوش کرده است و از ان بالا همه را زیر نظر دارد.