رفتن به محتوای اصلی

درود جناب زرگریان ، با نتیجه

درود جناب زرگریان ، با نتیجه
نظرات رسیده

درود جناب زرگریان ، با نتیجه گیری شما موافقم . البته به نظر من به شکل مشروط هم می توان با ابشان همکاری کرد . مشروط بر این که ۱ _ ساز و کار همکاری احزاب مشروطه خواه و جمهوری خواه دموکراتیک و

درود جناب زرگریان ، با نتیجه گیری شما موافقم .
البته به نظر من به شکل مشروط هم می توان با ابشان همکاری کرد . مشروط بر این که
۱ _ ساز و کار همکاری احزاب مشروطه خواه و جمهوری خواه دموکراتیک و شفاف باشد .
۲ _ آقای پهلوی ژست پدرخواندگی برای شورای هماهنگی احزاب نگیرد .
۳ _ یا شخصا حزب تشکیل بدهد و عضو شورای هماهنگی احزتب شود و یا اگر حزب تشکیل نمی دهد در کار شورای هماهنگی مداخله و اعمال نفوذ نکند و شرط و شروط تعیین نکند .