رفتن به محتوای اصلی

افزودن دیدگاه جدید

محسن کردی

عنوان مقاله
آقای مستشار

آقای ناصر مستشار سوال مع الفارق مطرح کرده اند که (چرا) مردمی که با انتخابات ریاست جمهوری قهر کرده بودند به همان اندازه در جنبش سراسری مهسا نپیوستند!؟ ببینیم چگونه

آقای ناصر مستشار سوال مع الفارق مطرح کرده اند که (چرا) مردمی که با انتخابات ریاست جمهوری قهر کرده بودند به همان اندازه در جنبش سراسری مهسا نپیوستند!؟
این چه طرح مبحث است آقای مستشار؟ شما میخواهید از اپوزیسیون ایراد بگیرید .. بفرمایید بگیرید اما یه حرف با ربط بزنید. همچی سخن از شرکت نکردن مردم در جنبش مهسا میگویید که انگار مردم میخواستند پیک نیک بروند و نرفتند. آقا ساچمه بود و چشم از دست دادن و با وانت راه رفتن و تجاوز به دختر در ون و از پشت بام پرت کردن و .. خودتان جراتش را دارید در این شرایط به تظاهرات بروید؟ عوض آنکه بگویید علیرغم همه تهدیدات و کشتارهایی که مردم در این سالها دیدند و علیرغم تیر و ساچمه ای که چشم و بدن مردمان را ناکار میکرد بازهم این مردم شجاع .. شجاع ترین شان به میدان می آمدند و اگر نبود این ستمگری حتما میلیونها بیرون می آمدند همان حرفی را میزنید که مدافعان رژیم میزنند و میگویند که مردم از جنبش مهسا حمایت نکردند. اینها آزاد گذاشتند که مردم شرکت بکنند؟ شرم آور است این گونه نوشتار شما. اینها همان مردمی هستند که سر انتخابات موسوی میلیونی با زن و بچه بیرون آمدند و تازه آن زمان هم به اندازه امروز از رژیم نفرت نداشتند. شما چرا حرف خامنه ای را تکرار می کنید؟ شما اپوزیسیون هستید یا پوزیسیون که چندتا انتقاد آبکی میکنید که یک همچه نابجایی را در کاسه ما بگذارید؟ متاسفم و این بار دومی است که من از شما ایراد میگیرم که نوشته تان به نفع رژیم است. و راستش حس خوبی ندارم. امیدوارم اشتباه کنم.

ش., 15.06.2024 - 16:56 پیوند ثابت

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید