رفتن به محتوای اصلی

افزودن دیدگاه جدید

ع.ب.تورک اوغلی

عنوان مقاله
بازهم جریان روشنفکری وتحلیل

سالام
مگرجناب شاملی ،،رضا شاه تورکی بلدنبود؟
مگرزنش تورک نبود،
مگرمحمدرضا مادرش صددرصدتورک نبود؟
مگرفرح زن شاه دورگه تورک و گیل نبود؟
جناب شاملی ،دغدغه شما محترم،
ولی باورکنید،
تفکرتان روشنفکری جوگیری شده درمیان اوپوزاسیون
غربزده است،
ما همه فرمایش شمارا میدانیم،
۴۵ ساله شعارمیدهیم ومیدهید ومیدهند،
یادم می اید،
حزب توده در قبل انقلاب
ازاعضای خودخواسته بود،
که به داخل ساواک هم وارد شوند،
یعنی دردیگر جاها تشریف داشتند،
بعداز انقلاب در درون سپاه
ودیگرجاها هم بودند،
ولی کل سیستم درسطح بالا
وابستگان غرب بودند.
همانهایی که الان درخارج جبهه دشمنی با حکومت رادارند،البته بنظرما در داخل هم شعوبیه و ایرانشهری ها
عوامل استعماری هستند،
یعنی در دوجبهه به اصل مردم وایران خیانت میکنند،
شما حتی یک پان ایرانیست نمی توانی نشان دهی که رسما ودرسطح بالا عامل غرب مسیحی نبوده اند،
پدرآمرزیده ،اینها بیش از ۱۵۰
ساله خیانت میکنند،
ایران را بخاطرمستعمره کردن وخود حکومت کردن به استعمار غرب درآورده اند.
فکرمیکنی،
براحتی می‌توان حکومت را
ازدست عاملین غرب گرفته
واستقلال نسبی بدان داد؟
اگرحکومت هم بخواهد،غرب
نمی گذارد،
شما به شعارهای پان ایرانیست های غرب نشین
توجه نکنید،
اینها هردو هدفشان منافع جیب و اتینیک و اربابان خود
مطرح است،
شکل ها فرق دارند.
ما دنبال روزنه یاسوراخی هستیم ،که بتوانیم ،درآن باروت ریخته وفیتیله کارگذاریم.
شما دنبال انقلابی هستید،
که نشدنی است،
مگر سرنوشت،انقلاب مشروطه، انقلاب ۵۷
برای شما درس نبوده‌اند،
اپوزیسیون غرب را استعمارگران غرب مسیحی
برای آینده درآب نمک خوابانده است،
که بتواند،درآینده بعنوان آلترناتیو ازآنها استفاده کند،
سادگی برای فعالين مابس است.

جمعه, 14.06.2024 - 19:59 پیوند ثابت

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید