رفتن به محتوای اصلی

افزودن دیدگاه جدید

ع.ب.تورک اوغلی

عنوان مقاله
این تحلیل را من هم درهمان لحظات گفتم

سالام
رخدادها،اتفاقات در دنیای مجازی و خبررسانی یکی از اهرام های کنونی
دنیای مدرن است،
درهمان لحظه اول درگروه های تورکان
ایران این خبر،
من ترور بتوسط
ایرانشهری ها وشعوبیه رااعلام کردم،
من درگروهایی این نظر را دادم ،که
حداقل ۳۰۰۰نفر،۱۰۰۰ و ۴۰۰و،،نفرعضو دارند، این ترور راشبیه ترورهای اول انقلاب که توسط نیروهاییکه درون حکومتی هاپرورش داده بودند،مثل فرقان اعلام کردم،
مطهری،مفتح ،دکتربهشتی،رجایی،
وغیر ترور گشته و جو امنیتی درکشور
ایجادشد،معرفی واعلام کردم،
درآن زمان دقیقا یادم است،باترور
این افراد مکتبی وصادق به انقلاب
وتغییرات و اصلاحات، شروع جوسازی
ها برعلیه گروه های سیاسی آغازشد،
نیروهای درون حکومتی و وابستگان
خط سیاسی غرب تقویت شدند.
ماها که انقلاب کرده بودیم ، کم کم به لاک خودرفتیم،
صف کشی در درون حکومت مقداری
خودرانشان داد،
باند راست تقویت شدند،
که پس ازآن پشت سرهم وتا به امروز
تسویه حساب‌های درونی بوجودآمده است،
اززمان روی کارآمدن رئیسی ،میشه گفت باند مکتبی و صادق به آرمان‌های اسلامی تقویت شده بود،
ازسه سال پیش مقداری تکان‌های تسویه با باند ایرانشهری وشعوبیه
دیده میشد،
تحریم سفارش مخفیانه انتخابات توسط محمدخاتمی،نامه کتابچه ایی
حسن روحانی،افشای و رویگردانی
تعدادی ازسیاسیون حکومتی برعلیه
رائفی پور،رو آمدن احمدی نژاد،و عقب
نشینی از بدگویی از رهبری،
اعلام ،،اینکه شاهنامه فردوسی کپی از
داستانهای باستانی چینی ،وساکایی بوده،توسط آقای آرش نورآقایی،
از یاران احمدی نژاد، مسافرت هیئتی
احمدی نژاد به مجارستان،
همه اینها بعلاوه ،اعلام رئیس مجلس
ارمنستان که هیچ اسنادی ازجنایت وکشتار درآرشیو پیدانکردیم،
اعلام پاشینیان رئیس جمهوری ارمنستان که سندسازی برعلیه تورکیه
توسط

روس‌ها صورت گرفته وچنین چیزی وحرفی دروغ بوده است،
تحویل چندین روستا به آزربايجان،
واعلام واگذاری ۸ روستای دیگر به آزربايجان،
وو ،،،تشدید اختلافات درونی جناح هارا بیشترکرد،
ازطرفی گفتگوهای ایران در اردن،نزدیکی به تورکیه وآزربایجان،
همگی دلیلی برحذف فیزیکی نزدیکی
برعقلانیت نیروهای اسلامی واقع گرا،
می‌تواند، دلیل این ترورباشد،
ازطرفی ،مایوس شدن سلطنت طلبها واعتراض به غرب ،که در خوداین سایت هم اشاراتی برآنها بوده،همگی
میتواند،
نشان ازجنگ قدرت‌های بین المللی برای
منافع خودباشد.
ما ازکنار این نزدیکی ها به جمهوری آزربايجان وقدرت گیری جبهه تورکان درمنطقه وایران نمی توانیم براحتی
عبورکنیم.
نزدیکی ایران و تورکیه درجبهه گیری برعلیه
اسراییل،
همگی راباید دید.
غرب نفت وگازخوار درایران ،سیستم تفرقه
و سیستم پان ایرانیستی ضد تورک وضدعرب
مسلمان میخواهد ،تا درسایه این تفکر که به ایدئولوژی تبدیلش کرده اند،
تسلط برمنطقه وفروش اسلحه وتنش های
گوناگون را دردست داشته باشند،
وچون تاریخ مصرف زمانی کودتاهای نظامی
سپری شده.
مجبورند،نیروها وخط های فکری خطرساز
بخودرا ازبین ببرند.

چ., 22.05.2024 - 04:53 پیوند ثابت

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید