رفتن به محتوای اصلی

فردوسی گفت: چو ایران نباشد تن من مباد اما نگفت چون اسلام نباشد تن من مباد!

فردوسی گفت: چو ایران نباشد تن من مباد اما نگفت چون اسلام نباشد تن من مباد!در فاجعه ملی سال ۵۷،اکثریت نیروهای سیاسی و مردم،ایران را دو دستی به آخوندهای ایران ستیز سپردند که از سلاله مهاجمین ۱۴۰۰سال پیش به ایران بودند و نیاکان ما را کشتار کرده بودند و سپس  به ایرانی 
"عجمی"لقب دادند که معنای عجمی " نفهم"هست. اعراب،ایرانیها را نفهم خطاب کردند چون ایرانیها زبان عربی نمیدانستند و نمیخواستند عرب شوند!
رهبران حکومت اسلامی در طول ۴۵سال گذشته بارها تاکید کرده اند که ملی گرایی حرام است و اسلام بر ایران 
ارجعیت دارد اما مردم هیچگاه بطور جدی بدین ایران ستیزی آخوندهای بی شرم اعتراضی نکرده اند و پر رویی آنها هم  بدین جا رسیده است که تمام تار و پود ایران را اسلامی کرده  و کشور را بسوی پرتگاه سوق میدهند! آخوندها تاکنون مردم را به اشکال گوناگون فریب داده اند تا هوشیاری و آگاهی مردم به بازیهای سیاسی رنگارنگ رژیم معطوف گردیده تا نجات ایران از چنگال آخوندهای اهریمنی فراموش گردد و مردم همواره بازیچه و مَشغول انواع و اقسام ماجراها و تضاد های درونی،مافیایی و نظاره گر حذفهای فیزیکی آخوندی معطوف گردد و اشک بریزند!

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

دیدگاه‌ها

ع.ب.تورک اوغلی

عنوان مقاله
نگو انقلاب مشروطه بگو انقلاب ضدمشروطه

سالام
دنیای مجازی واقعن تمام دیوارهای آهنین همچون برلین راشکسته است.
خدا وند چقدرمارا دوست داشته که
دراین زمان درحیات هستیم،
متاسفانه در مردم سرزمین ما هنوز
فاصله زیادی است،که قدراین دستاورد
بشری رابدرستی درک کرده و نظر دهیم.
مردم نه نه ، روشنفکران ما،،بقول یکی
روغنفکران ما هنوز نتوانسته اند،
خودرابااین دنیای پیشرفته وقف دهند،
جناب سیروس حیدریان دراین نوشته زیبا جوابی عالی ودر خور منطق وعلمی داده که حرفی جز تحسین درآن نیست.
ولی متاسفانه روشنفکران ما هنوز
درک درستی از دوران مشروطه ایجادشده توسط حاکمان قاجار را بدرستی نمی توانند تجزیه وتحلیل کنند،
ما انقلاب مشروطه را در انقلابی که خودحکومت قاجارراه انداخت و دموکراسی را ایجادکرد میدانیم،
برعکس کسانیکه ، مقابله کنندگان و
شبیه سازی انقلاب مشروطه ودزدی
نام مشروطه و ایجاد عوامفریبی که
انگلیسی ها وعواملشان راه انداختند،
تا انقلاب مشروطه جاری راشکست دهند.
دراصل انقلاب مشروطه باتصرف تهران
بتوسط ماسونها پایان یافت
ایران به مستعمره انگلیس درآمد.
هرکسی ،نظری دارد،
برای من محترمه و توان خواندن
آنرا دارم.

ی., 26.05.2024 - 03:48 پیوند ثابت
منوچهر

عنوان مقاله
فردوسی گفت...

رویداد سال 57 ریشه در تاریخ ایران و بویژه پس از انقلاب مشروطه دارد. روشن است جنگ محمد علی شاه علیه مشروطه و آغاز جنگ اول و انقلاب بلشویکها در روسیه، مشروطه ایران را بیشتر تحت فشار قرار داد و راه را برای رضا خان هموار کرد.
چه سیاستی باید نظام سابق در پیش می‌گرفت، که سال 57 ویا وضع هرج مرج پیش نمی امد؟ هر سازمان سیاسی و یاهر ایرانی خود باید به پرسش بالا پاسخ دهد.
در ایران پس از انقلاب مشروطه تا امروز به معنای واقعی انتخابات آزاد نداشتیم. به عبارت دیگر ارا مردم ایران به حساب نمی‌آمد و هنوز هم نمی آید هم برای نظام حاکم و هم برای مخالفان نظام.
بدون شک اگر انتخابات در ایران آزاد می‌بود و همواره ادامه میافت، نه سال 57 بلکه 15 خرداد و چند بار کودتا و ترور شاه بوجود نمی‌آمد.
محروم کردن جامعه ایرانی از فعالیت در حزبهای مورد نظر، لاجرم به تشکل‌های تروریستی
فدایی مجاهد و توده ایسم منجر شد. و متاسفانه دغدغه اصلی سه گروه نامبرده نه ایران بلکه تجزیه ایران و ایجاد حکومت کمونیستی و اسلامی میباشد.
اسناد حزبی ، حزب توده و سازمان فدایی حزب چپ بطور کلی از تجزیه ایران سخن می‌گویند.
نظام اسلامی با وجود همه تناقضات وظلم و بی عدالتی باقی خواهد ماند، چرا که
آن نیرو که بتواند ایران را ونه استانی را نجات دهد وجود ندارد. جای تعجب ندارد که هرگونه راه حل عاقلانه را جریان چپ و اسلامی جریانی بورژوایی وضد انقلابی ارزیابی می‌کند وراه ورود به فضای دمکراسی و حکومت قانون را سد می‌کنند.

ش., 25.05.2024 - 10:15 پیوند ثابت
فرامرز حیدریان

عنوان مقاله
آدرس خطا

درووود بر آقای مستشار گرامی!
مختصر و تلنگری.

در شاهنامه، بیتهای الحاقی وجود دارند که هیچ ربطی به شاهنامه ندارند و میتوان به آسانی از سیاق کلام و روال سخن فهمید که الحاقی هستند. از جمله همین بیت: «چو ایران نباشد، تن من مباد .... بدین بوم و بر، زنده یک تن مباد ...تا بیت چه نیکوتر از مرگ در کارزار».
دوم اینکه، اعراب، ایرانیان را دقیقا صحیح و درست و اصیل خطاب میکردند. «عجم» که در اصل همان «اَجَم» است و به معنای «تخمه خود زا» میباشد. «نی خود رو». «آوازخوان مطرب». معنای زبون نفهم و گنگ و امثالهم از برآیندهای خصومت و کشمکشهای نفرت آلود بعدیست که در تاریخ ایران اتّفاق افتاده اند و خلط معناست. من قبلا نوشته ام و گفته ام و استدلالها آورده ام که فروپاشی سلسله ساسانیان، هیچ ربطی به اعراب ندارد. تمام ماجرا زیر سر افسران و ارتشتاران و بازمانندگان مخالفان و مبارزانی بود که علیه سیستم هولناک ساسانیان و موبدان خبیث بودند. نفرت پراکنی با سنجشگری هیچ سنخیّتی ندارد. اعراب هیچگاه دشمنان ایران نبودند که بسیار هم خدمتگزار ایرانیان بودند. «بهرام شاه که به بهرام گور» معروف بود از کودکی در دامان اعراب بزرگ شد و پادشاهی لایق از آب در آمد و حتّا به ضرب المثلها و قصّه ها و اشعار و داستانهای ایرانی راه یافت و تصویری موثّر از خودش به جا گذاشت. دشمنی با اعراب، باعث فلاکت و بدبختی ایران و ایرانیان است. اعراب بزرگترین یاور و دوست و رفیق ایرانیان میتوانند بمانند. زبان عربی، یکی از بزرگترین حافظان و گنج شایگان تاریخ و فرهنگ ایران محسوب میشود که از دستبرد خودیهای مغرض و پست فطرت، خوشبختانه مصون مانده. نفرت از اعراب و زبان عربی به نابودی خود ما مختوم خواهد شد.

دیگر اینکه، کسانی که انقلاب 1357 را واقعیّت پذیر کردند، از سلاله و بازماندگان اعراب عصر ساسانیان نبودند، بلکه همین ایرانیانی بودند که هنوز خودشان را ایرانی میدانند ولی حاضر نیستند مسئولیّت خطاها و اشتباهات و جهالتها و نفهمیها و بیسوادیها و نادانیهای خود را به عهده بگیرند و در صدد سنجشگری اخلاق و رفتار و ذهنیّت و اعتقادات خودشان برآیند، حتّا اگر هزاران سند و مدرک و قاضی نیز چنان بلاهتهایی را اثبات کنند. مشکلات جامعه ایرانی از بطن مناسبات و فرهنگ و تاریخ ایرانیان در معنای وسیع کلمه به وجود آمده و خود مردم ایران نیز هستند که باید از پس حلّ مشکلات باهمزیستی برآیند و برای سعادت و خوشی همدیگر اقدام کنند؛ نه از بهر گیوتین برپا کردن برای گردن زدن همدیگر.
در پرداختن به معضلات وطنی، دنبال مقصر در بیرون از مرزهای میهن نگردید که راه به هیچ دهکوره ای نمیبرد سوای دوام فلاکتها و معضلات. زیرا مدام مردم را به جای آنکه متوجّه خودشان و ضعفها و قوتّهایشان کنیم، آدرس عوضی میدهیم و خود را معصوم ازلی-ابدی میپنداریم که مدام قربانی توطئه های جهانی هستیم. همین. جزئیات بحث باشه برای مواردی که ضرورت داشته باشد.
شاد زی و دیر زی!
فرامرز حیدریان

ش., 25.05.2024 - 08:52 پیوند ثابت
شوربختانه

,,,,,,,,,,,,, اگر کسی بخواهد از طریق ابزار ناسیونالیسم و شونیسم وقایع تاریخی را توجیه کند. سبک و متد آخوندی برای فریب عوام استفاده از حدیث و روایت است، و سبک و متد روشنفکر نادان جنجالی پوپولیست ، استفاده از ضرب المثل و جملات قصار فاشیسی نیچه ای و شعارهای دیواری گوبلزی است. دوران زمین و خون نژاد و عربده کشی های شبه فاشیستی، و مقایسه های تاریخی، گذشته. این ها عوارض ژورنالیست با مدرک دیپلم ناقص است مانند رئیس جمهور و رهبر 6 کلاسه حوزه ای.

ش., 25.05.2024 - 07:03 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید