رفتن به محتوای اصلی

کثرت زبان و دمکراسی کثرت گرا
08.09.2023 - 01:34

ایران مامن بخشی از زبانهای زندهء دنیاست. اما این زبانها به یمن سیاست زبان بٌری در صد سال گذشته در ایران امکان شکوفایی نیافته‌اند. اما ترکها خوشبختانه زبانشان در خارج (ترکیه و آذربایجان) از ایران روند رشدی قابل ذکری داشته است تا جایی که حتی جایزه نوبل ادبی را نیز (اورهان پاموک) از آن خود ساخته است. یعنی اگر نگذاشتند در کشور خودمان زبانمان را بیاموزیم و آن را شکوفا کنیم، اما نتوانستند روند رو به رشد این زبان و زبانهای دیگر را در کل بگیرند. عربها زبانشان در کشورهای همسایه عربی توسعه پیدا کرد، زبان کردها و بلوچها در کشور همجوار ایران درحال توسعه است. ترکمن ها زبانشان در ترکمنستان توسعه می یابد و...

تاکیدم به مسئله زبان از روی باورم به ناسیونالیسم نیست، که بشدت با آن در هر شکل‌اش مخالفم. اتفاقا ایران صدمات جبران ناپذیری از قبل تاکید به ناسیونالیسم و حتی شکلهای ارتجاعی تر آن یعنی شونیسم و حتی شبه فاشیسم را توسط سیاستهای دولتی چه در دوره پهلوی ها و چه در دوره جمهوری اسلامی تجربه کرده است. تجربه ایی که ایران را در منجلابی از خشم و نفرت و انتقام فرو برده است.

تاکیدم به زبان و کثرت زبانی از جهت تاثیرگذاری آن بر روند دموکراتیزاسیون در ایران است. اتفاقا یکی از کشفیات تئوریک من در عالم سیاست، کشف گره‌گاه اصلی دمکراسی در ایران فرداست. البته که مسئله زن، مسئله کار و زحمتکشان و یا مسئله محیط زیست و صد البته مسئله حقوق برابر خلقها مسائل مبرم جامعه ایران هستند که با برقراری یک نظام دمکراتیک در ایران میتوان به چاره‌جویی در آن حوزه‌ها پرداخت.

اما. کشف من اینست که در بین چهار مسئله فوق، یکی از مسائل نقش اصلی و آن سهٔ دیگر نقشی فرعی در تکوین دمکراسی خواهند داشت. و آن که در دمکراسی فردا نقش آفرینی خواهد کرد، حل مسئله ملی یا حل مسئله حقوق نابرابر ملیتها/خلقها در ایران فرداست. به بیانی دیگر حقوق برابر خلقها و به رسمیت شناختن آن (چه در به رسمیت شناخته شدن هویت اتنیکی آنها و چه در به رسمیت شناختن زبان آنها و چه در اعمال سیاست عادلانه در قبال خلق ها) در واقع گرهگاه اصلی دمکراسی فرداست. اشتباه نشود، من نگفتم مسئله زن یا مسئله محیط زیست و یا مسئله زحمتشکان مهم نیستند، بلکه من تنها به اهم و مهم کردن این فاکتها و تاثیرشان در شکل گیری اولیه دمکراسی کثرتگرا پرداخته ام.

توضیح کوتاه اینکه تمامی احزاب سیاسی موجود در اپوزیسیون در پذیرش حقوق برابر زنان، در حل مسئله محیط زیست و حتی در حل مسئله فقر و زحمتکشان کسی و یا حزبی اظهار مخالف نمیکند، اما وقتی موضوع حقوق برابر خلقها به میان میاید، اختلافات و حتی دشمنی‌ها آغاز میگردد. یعنی تمامیت خواهان، شونیستها و آنهایی که تفکرات شبه فاشیستی دارند به هیچ وجه حقوق برابر خلق ها در کشور را برنمی تابند  و دقیقا این زاویه است که من به کشف گرهگاه تئوریک دمکراسی کثرتگرا در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی دست یافته ام. و از همین زاویه است که رسمیت و یا عدم رسمیت زبانهای موجود در کشور را گرهگاه اصلی دمکراسی کثرتگرا دانسته ام. این امری بسیار حیاتی  در تحقق و یا عدم تحقق دمکراسی در فردای سرنگونی رژیم است.

آنچه تئوری مرا توضیح میدهد دوری از لفاظی و پوپولیسم و تاکید عملی به  تکثر زبانی در میدان سیاست است. یعنی اگر با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین بشود، آنوقت با دمکراسی دمکراسی گفتن هم دمکراسی در کشور جاری خواهد شد!

پذیرش و رسمیت ایران مولتی اتنیک و چند زبانگو مثل کانادا، مثل سوئیس و یا هندوستان دروازه دمکراسی کثرتگرا در ایران خواهد بود و عملا شدت و خشونت و حتی جنگ داخلی در ایران پرونده‌اش بسته خواهد شد. چون این پذیرش همدلی به همراه خواهد آورد. وگرنه ایران باید در انتظار تنش، خشونت در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی باشد. چه کس و چه جریانی این تنش و خشونت را به ایران بعد از جمهوری اسلامی تحمیل خواهد کرد؟ آنهایی که دشمن تنوع و تکثر هستند، آنهایی که به حقوق برابر جمعی در داخل ایران باور ندارند و آنهایی که از همین امروز علیه حقوق برابر خلقها در ایران شمشیر را از رو بسته اند. اگر بپرسید آنها چه کسان و با کدامین تشکل ها هستند؟ پاسختان آماده است؛ تمرکزگرایان و تمامیت خواهان  و به زبانی دیگر؛ سلطنت‌طلبان، ناسیونال شونیستهای، حزب پان‌ایرانیست، حزب سومکا و افراط گرایان باستان‌پرست که میخواهند به زور کوروش را به مثابه پدر تمامی مردم ایران به آنها تحمیل کنند. حال اینکه کوروش در تاریخ خلق‌های ایران، در تاریخ خلق ترک، خلق عرب، خلق کرد، خلق بلوچ و حتی نزد خلق گیلک و لر و مازی جایگاهی ندارد. کوروش اگر هست، تاریخ بخشی از مردم ایران، یعنی تاریخ خلق فارس در این کشور است و نه تمامی خلق های ساکن در ایران.

من به تدریج پرده های دیگری از چگونگی تحقق دمکراسی کثرتگرا در ایران فردا و موانع جدی پیشاروی آن را در چشم انداز سیاسی ایران در نوشتجات بعدی به توضیح خواهم کشید.

2023-09-08

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

یونس شاملی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

دیدگاه‌ها

جم

عنوان مقاله
کثرت زبان و دمکراسی کثرت گرا

جناب شامیلی گرامی با سلام
این مقاله یکی از مقالات ممتاز و پر محتوای جنابعالی با تجزیه و تحلیل ظریف، دقیق و علمی ست. لازم بذکر است که مقالات و تحلیلهای شما از دید نسل حاضر مخصوصا نسل جوان و تحصیل کرده دورنمی ماند. تجزیه و تحلیل جنابعالی از وضعیت موجود، از نمود ساختار سیاسی جغرافیای موسوم به ایران و تثبیت عملکرد پدیده های سیال اجتماعی به ویژه تشریح عملکرد سیستم حاکم بر ایران در متون تئوریک شما بسیار دقیق تصویر میشود. همچنین اعمال سرکوب بر جامعه، سیاست پشت پرده و تبعیض آمیز رژیم را، جنابعالی درقالب سطور مسجل و تحلیل گرانه توضیح داده با روشنگری دقیق و مو شکافانه حیله و تزویر ماهیت ضد مردمی سیستم حاکم را در معرض دید عموم قرار میدهید. جناب شامیلی عزیز، لازم بذکر است که این یگانه مطلب شما در کشف کژیهای سیستم حاکم نیست، بلکه جنابعالی در زمره معدود افراد روشنگری هستید که با مقاله های متنابه، ماهیت دقیق ناسیونال شوونیسم تمرکز گرا، تمامیت خواه و عظمت طلب پان ایرانیسم نژاد پرست و پانفارسیسم انحصار طلب را که خود را مالک تمام عیار ایران میدانند، وهیچگونه ارزشی به موجودیت سیاسی ـ فرهنگی و اتنیکی هشتاد درصد ملیتهای ایرانی که قرنیست در دستان اینان اسیرند، قائل نیستند، مدام با تبلیغات گسترده و جنگ روانی تمام عیار، به نفی و انکار وجودی و نابودی آنان میپردازند، اینجاست که قلم توانای شما با کلمات دقیق و جمله بندیهای محکم، چنین سیاست تبعیض آمیز و ماهیت راسیستی و سرکوبگر سیستم حاکم را به چالش کشیده، پرده ابهام حیله و نیرنگ را از روی چهره کریه استعمار داخلی کنار زده ماهیت غیر انسانی آنان را برملا میسازید. درست از همین منظرست که تلاش و خدمات ارشمندتان درحافظه جمعی مردم آزربایجان مورد تقدیرست.

س., 12.09.2023 - 01:42 پیوند ثابت
ناظر

عنوان مقاله
بهم ریختگی سایت

جناب آقای توکلی مدیر محترم سایت ایرانگلوبال
با سلام و روز بخیر در خصوص سئوال اینجانب مبنی بر بهم ریختن ناگهانی فرم سایت، مخصوصا هنگام درج مسئله ملیتها، میفرمائید: این کار دست شما نیست و گویا بخش تریبون آزاد عموما توسط کسانی بار گذاری می شود که صاحب اکانت سایت اند و شما کوچکترین نفشی در جابجایی آن ندارید. در ادامه میفرمائید: این سایت کاملا اتومات است و من نقشی در آن ندارم. بسیار خوب.
جناب توکلی عزیز، اگر قرار باشد کسانیکه دارای اکانت سایت اند، هر فرمی که دلشان خواست به سایت داده با آنارشی و بهم ریختگی حساب شده برای گم و گور کردن مقالات دیگران اقدام نمایند، پس نقش جنابعالی در گرداندن سایت ایرانگلوبال چیست؟
در ضمن اگر ممکنه در خصوص کامنت اینجانب که در مورد مطلب آقای ابوالفضل محققی تحت عنوان "به همین سادگی و تلخی" ارسال کرده ام، روشنگری شود، چرا در پستوی ایرانگلوبال خاک میخورد در صفحه مربوط نمایان نمیشود؟ با تشکر.

ی., 10.09.2023 - 16:43 پیوند ثابت
کیانوش توکلی

جناب ناظرگرامی / بخش تریبون آزاد عموما توسط کسانی بار گذاری می شود که صاحب اکانت سایت هستندو من کوچکترین نفشی در جابجایی آن ندارم .( این بخش کاملا اتومات است)

ش., 09.09.2023 - 08:42 پیوند ثابت
ناظر

عنوان مقاله
کثرت زبان و دمکراسی کثرت گرا

مدیر محترم سایت ایران گلوبال جناب آقای توکلی
با احترام فائقه چیزی که مدتها بود میخواستم به محضرتان عرض کنم اینست که بنا به تجربه مکرّر، اکنون این سئوال برای خوانندگان مطرح میشود هروقت موضوعی درصفحه ایرانگلوبال در قسمت چپ سایت که برای بازدید کنندگان به روشنی قابل رویت و مطالعه است، مطلب یاد شده به ناگاه از جای خود حذف، درلایه های پائین سایت در بلبشوری گم و گورمیشود. البته این بلبشوری اغلب زمانی اتفاق می افتد که موضوع ملیتها مطرح میشود. آیا ممکن است علت این به هم ریختگی، تغییر فرم ناگهانی سایت، و این شلم شوربا و آنارشی را به خوانندگان نیز توضیح و روشنگری بفرمائید؟ نمونه اش انتقال ناگهانی و تبعید مقاله ارزشمند جناب آقای یونس شامیلی با تیتر: (کثرت زبان و دمکراسی کثرت گرا) در کمی مانده به آخر سایت است که خود جای سئوال دارد؟ با تشکر از زحمات جنابعالی.

جمعه, 08.09.2023 - 23:46 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.