ویژه ایران گلوبال

برعکس تفکرات شما، زن آذربایجانی در بطن تاریخ همیشه اسیر و برده بوده است. در بطن تاریخ آذربایجان، زن انسانی درجه دوم، ناقص العقل و در موقعیتی پست تر از مرد شناخته شده است.
زنان آذربایجان تحت سه ستم یعنی ستم طبقاتی، ستم جنسی و ستم ملی قرار دارند. در آذربایجان همیشه نابرابری زنان و مردان در تمامی شئون اجتماعی برقرار و حاکم بوده است. حقوق زنان همیشه در ارث نصف مردان بوده است. زن آذربایجانی حق طلاق و حق قیمومیت فرزندان را ندارد...
اینجانب شریفه جعفری با نام حقیقی خود مناسب دیدم در مورد نوشته آقایی به نام " eza" در سایت "ایران گلوبال" که دیدگاه بنده را مورد بحث قرار داده بودند توضیحاتی داده، جوابیه ای ارائه نمایم.
یکی برای جنبشی رهبر و رهبران می شناسد، اتاق فکر می شناسد، و چه و چه می شناسد، دیگری هم حق دارد، هیچ چیز نشناسد. مجبور نیست. اعمال فشار در این نکات نقض آزادی
اندیشه است. در صحبت مورد بحث برای جنبش آذربایجان ، کسانی« رهبران» می شناسند و اتاق یا اتاقهای فکر. دیگری حق دارد جور دیگری بیاندیسد و کس و چیزی نشناسد. یا آنها را رد کند.
گفتگوی آحمد اوبالی و کیانوش توکلی با مجریگری انصاف علی هدایت در محیطی آرام برگزار شد. این گفتگو به مدت سه ساعت و 20 دقیقه بطور انجامد. این مناظره «2 به یک» بود ؛ بعبارت دیگر از سوی ایران گلوبال تنها مدیر آن حضور داشت و از سوی گوناز دونفر بهمراه تلفن های آخر برنامه که تماما مدافع گوناز بود ؛ انجام گرفت . با این وجود هر دوطرف نقطه نظرهای خود رادر کمال متانت و ادب و احترام متقابل بیان داشتند. در طول این مدت مدام انتقادات و پرسش های متعددی ازمدیرسایت ایرانگلوبال طرح می شد...:
با یک کلمه ترکچولوق،آذربایجان چلیق، ومانند اینها مشکل گشایی کردن.که هیچکس نمیداند در توی این
«هسته های اتمی»چه نهفته است. ولی همه مثل نقل و نبات پخش میکنند.عوام گرایی و پوپولیسم یعنی این.
شاعرونویسنده وهنرمند و استاد دانشگاه و مانند اینها که وجدان و ذهن بیدار جامعه اند، وقتی در تور«عوام ایسم»گیر کرده اند و با اولگوهای آن به دنبال «رهبر و بت سازی و اعتقاد پروری و سمبل سازی و چه و چه»اند وظیفه ی روشنگر متعهد به اجتماع ، صد چندان سنگین میشود.
این است که باید گفت:بهوش! عوام ایسم، مارا خورده است
در آسیب شناسی جنبش ملی - دمکراتیک آذربایجان
زنان رزمنده و آزادیخواه آذربایجان باید آگاه باشند که جنبش ناسیونالیستی - پانترکیستی در آذربایجان نه تنها ضد دمکراتیک و فاشیستی است بلکه کاملا جنبشی مرد سالار است. بی دلیل نیست که زنان آذربایجان در حوزه هیچ جنبشی فعال نیستند.
ناسیونالیسم و پانترکیسم به مبارزه زنان کارگر، به مبارزه فمنیستی و جنبش مستقل زنان اهمیتی نمی دهد و بر ضد حقوق کارگری و جنسی زنان است. پانترکیسم و ناسیونالیسم افراطی فقط زنان را بعنوان سیاهی لشکر و پشت جبهه جنبش مردسالارانه ملی میخواهد نه کمتر نه بیشتر

مصاحبه ویدئویی ژاله توکلی با جهادیست های سکولار!

جهادیست های سکولار

در این جا مباحثی از سوی جهادیستهای سکولار طرح شده است که تماما در باره اسلام می باشد. شخصا به این مباحث بسیارعلاقمندم.گفتگوی بسیار جالب در باره اسلام ، اینتگراشیون و شکست چپ می باشد.

انتشار از: 

گوناز تی وی: بعد از اتمام سفر آقای احمد اوبالی به کشورهای مختلف اروپایی و فراهم نمودن زمینه برای تداوم برنامه فارسی دیالوگ که روز شنبه هر هفته از تلویزیون گوناز تی وی پخش می شود، تلویزیون آذربایجان جنوبی از مسئولین وبسایت ایران گلوبال جهت بحث آزاد و پاسخگویی در مورد اتهامات و تخریباتی که علیه حرکت ملی آذربایجان در این وبسایت توسط اشخاص مختلف تاکنون جریان داشته، دعوت نموده است
تنظیم رابطه بین راست و چپ در جامعه آذربایجان نیز میتواند از پل « به رسمیت شناختن موجودیت همدیگر و انتخاب مردم» بگذرد.
نفی تئوریک وجود همدیگر میتواند روزی به « نفی فیزیکی یکدیگر» منجر شود که فاجعه است و مساوی شکست تلاش همگانی رهایی جامعه ی ما از طاعون تبعیض میباشد.
براساس « تز قبول موجودیت متقابل و نقد همدیگر، و طرح ائتلاف و اتحاد جبهه یی» ، میتوان بر سیاست « دشمنی بین راست و چپ غلبه کرد و راه ائتلاف برنامه یی» را پیش برد...
چرا کسانی که مانند شما نمی اندیشند را خائن، مامور اطلاعات رژیم و جاسوس ایران خطاب می کنید و به جای اینکه رو در رو با افراد صحبت کنید و برای حرفتان مدارک و مستندات ارائه دهید، برای دور کردن و از میدان به در کردن فردی جوان و فعال به او برچسب های منحرف کننده افکار می زنید و به صرف نگه داشتن موقعیت تان و تاج و تخت پوشالی تان برای تخریب فرد به او تهمت های ناجوانمردانه زده با آبرویش بازی می کنید؟چرا به جای حمایت از زنان آذربایجان برای آنها حاشیه سازی می کنید؟ ...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - ویژه ایران گلوبال