ویژه ایران گلوبال

گفتگو با اصغر نصرتي و دكتر حسين يحيايي در باره ادتحاديه

در اين كليب ابتدا گزارشي كوتاه از گشايش گنگره و سپس گفتگو با اصغر نصرتي و دكتر حسين يحيايي و در پايان بخش هايي از مراسم و گفتگوهاي گنگره امده است

انتشار از: 
بار دیگر با انتشار بخش دیگری از اسناد و اطلاعات سری وزارت امور خارجه ایالات متحده با عنوان « روابط خارجی آمریکا » که با توجه به شرایط و ضرورت، به صورت قطره چکانی منتشر می شود هیجان آفرید...
ملیت ها در دوره صفویه از هرم قدرت سیاسی کنار زده شدند. همه ملیت ها حتی مشعشعیان، خاندان عرب حاکم در حویزه در اقلیم اهواز که شیعه بودند مورد ظلم و ستم قرار گرفتند. نام «عربستان» در این دوره
هماهنگی کارکنان این سه رسانه با جمهوری اسلامی در مورد نقض حقوق قانونی اهل سنت و ملیت ها عواقب فاجعه آمیزی نسبت به موجودیت ایران دارد. این الودگان بقدرت با طرد ملیت ها و اهل سنت ایران را تجزیه کرده اند و نفرت مخربی بین اهل سنت و اهل تشیع و همینطور بین فارس زبانان و ملیت ها ایجاد کرده اند. شوونیزم و فاشیزم بطور کامل خود را در کارکرد این ها نشان میدهد.
‫مردمان ایران باید این ها را مسوول بقای رژیم جمهوری اسلامی و عامل بدبختی خود بدانند. این ها مسوول هر فاجعه ای هستند که در ایران ممکن است پدید
بیچاره جوانان ایران « درب و داغون و روانی شده انذ» . چه در داخل و چه در خارج. نگاهی بکنید به « عصیان منفی و مثبت» جوانان حداقل در رسانه ها . اشک بر چشم انسان می نشاند.
داغونی وضع کلی جامعه هم در طی این 38 سال آنقدر روشن است که نیازی به اشاره هم ندارد.
از دموکراسی نترسید، ایران با اتحاد داوطلبانه حفظ میشود. اگر با اتحاد داوطلبانه حفظ نشود همان بهتر که نشود. با دیکتاتوری نمیتوان مردمان مختلف را به زندان کرد. اگر یک قرن دیگر هم برای اینان زندان درست کنیم سرانجام این زندان ویران خواهد شد و هر یک به راه خود خواهند رفت.
تنها چیزی که میتواند همزیستی و همبستگی و ایران را حفظ کند همین « اتحاد داوطلبانه» است.

نو انديشى
چيزى شبيه پوستى است كه از نسيمى كندند
جامعه، انسان را مسئول عمل خود میداند. اما جامعه، خود را مسئول مناسبات خودش نمیشناسد. و مشکل اساسی نیز اینجاست.
جامعه دزد را به خاطر عمل دزدی مجازات میکند- اما خود را به خاطر داشتن « مناسبات دزدی» مجازات نمیکند.
از دیدگاه « انسان - مناسبات » مجرم واقعی نه انسان بل خود نظم جامعه، و در اصل مناسبات مشکل دار موجود ست. مناسبات غیر انسانی بخش طبیعی و جدایی ناپذیر نظم و روابط موجود است. بدون تغییر مناسبات غیر انسانی مجازات مجرمان هیچ مشکلی را حل نمیکند.
‫از زمان صفویه تا کنون، ‫در طول ۵۱۵ سال گذشته، بیش از ۲۰ میلیون سنی توسط شیعیان ایران کشته شده و در طول ۳۸ سال عمر جمهوری اسلامی بیش از ۵۰۰۰۰ سنی در مناطق مختلف نابود گشته اند. در هیچ جای ایران، تمامی مردان یک ده ا عدام نشده‌اند، در حالی که بیش از ۱۰ روستا در بلوچستان وجود دارد که تمامی و یا اکثریت مردان آنجا کشته شده‌اند. در همین دو هفته، بیش از ۱۰ سنی که اکثرا بلوچ بوده‌اند ا عدام شده‌اند و تقریبا تمامی رسانه هایی که در اختیار شیعیان هستند، از انتشار این اخبار بطور جدی خود داری کرده‌اند