ویژه ایران گلوبال

محسن سازگارا:ایران به کجاخواهد رفت و نقش او در دهه شصت

در این گفتگو ،کیانوش توکلی ابتدا از اوضاع سیاسی ایران و اینکه به کجا خواهیم رفت؟پرسش هایی را ازدکتر سازگاراطرح می کند و آنگاه ، بخشی از ویدو کلیب م.ف .سخن و طرح اتهام او علیه سازگارا را مطرح می کندو بطور مشخص در مورد نقش سازگارا در کشتار دهه شصت سوال می شود و در پایان نقش ارتش سایبر ی برای تفرقه در میان اپوزیسیون و جایگاه پوپولیسم در جنبش سیاسی صحبت می کند:

انتشار از: 

دفاع از جنايت موشكي سپاه تحت پوشش دفاع از تماميت ارضي ایران

خبری که توسط وحید فرخنده در سایت ایرانگلوبال درج شده ولی منبع آن درج نشد از و بسایت باختر امروز که خود وحید فرخنده صاحب امتياز آن است درج شد لینک خبر:http://bakhtare-emruz.com/2603/
می باشد. موضوع از نظر من قبل از اینکه امنیتی -اطلاعاتی باشد ، سیاسی است ، متاسفانه بخشی از نیروهای پانیرانیست بتدریج با اهداف و سیاست های سپاه پاسداران همسو شده اند ، اینها از اردشیر زاهدی تا امید دانا و وحید فرخنده را در بر گرفته است ،در زیر اصل خبر:

انتشار از: 

تهاجم موشكي به احزاب كردي +اوضاع أرز و اقتصاد ايران

۱-فضای سیاسی ایران با ناآرامی های جدید در کردستان ومنطقه ملتهب تر
شده است با توجه به موج جدید اعدام ها وحمله نظام
به حزب دموکرات کردستان
اوضاع را چگونه میبینید؟
۲-آیا دیدارهای سه جانبه
درتهران در راستای مهار بحران جنگ درسوریه دستاوردی برای حل بحران
داشت یا مشکلات جدیدی را
سبب می‌شود؟

انتشار از: 

دوشوكي در باره نامه به مولوی عبدالحمید،و انتشار دو کتاب

گفتگو با دكتر دوشوكي در باره نامه به مولوی عبدالحمید، دو کتاب منتشره وبرکناری وزیر اقتصاد و بحرانی
1- نامه به مولوی عبدالحمید
2- دو کتاب منتشره (کتاب مظلومیت بلوچستان در آیینه نوشتار؛ و کتاب علل ناکامی اپوزیسیون ایرانی)
3- برکناری وزیر اقتصاد و بحرانی مالی جمهوری اسلامی و نقش تحریم ها که در کتاب اپوزیسیون نیز به
آن پرداخته شده.

انتشار از: 
منصوراسانلو تصادف كرد و بلافاصله امد نيوز و روح الله زم ان را کار رژیم وحمله شيميايي اعلام كرد و خود اسانلو هم متاسفانه بطور مبهم حمله شيميايي را تأييد نمود و تاكيد كرد كه اف بي اي كار تحقيق را اغاز كرده است ،با گذشت سه ماه هنوز هيج خبري از سوي پليس امريكا اعلام نشد.واقعیت این بود که حمله شیمیایی نبود بلکه یک تصادف رانندگي بود و تا اين تاريخ. اف بي اي چنين خبري را تأييد نكرد
در صورت تصویب قطعی پیمان خائنانه ی "آکتائو"، سهم 50 درصدی ایران از دریای مازندران که بر پایه ی پیمان های 1921 و 1940 با شوروی پیشین به روشنی تعیین شده است، با مشارکت داوطلبانه ی حکومت جمهوری اسلامی از دست خواهد رفت و در واقع بخش مهمی از سرزمین ایران تجزیه خواهد شد.... تنها راه جلوگیری از تجزیه ی بخش بزرگی از سرزمین ایران در دریای مازندران، اعتراضات گسترده ی ملی بر ضد پیمان ننگین "آکتائو" است
فراخوان ملی برای حفظ سرزمین و منافع ایران در دریای مازندران
از نظر حقوق بین المللی تردیدی نیست که 50 درصد از دریای مازندران، چنانکه قراردادهای 1921 و 1940 با شوروی پیشین روشن ساخته اند و با توجه به بقای اعتبار این قراردادها در مورد کشورهای نوبنیاد حاصل از فروپاشی شوروی، بر پایه ی اصل جانشینی کشورها و اعلامیه ی 1921 آلما آتا، متعلق به کشور ایران است ....نجات سهم ایران در دریای مازندران تنها از راه خیزش بی درنگ و گسترده ی ایرانیان در درون و بیرون ایران ممکن است

شعله پاکروان: موج بعدی خیزش، جمهوری اسلامی را خواهد برد

شعله پاکروان، کنشگر سیاسی و مدنی سرشناس ایرانی، می گوید براندازی رژیم جمهوری اسلامی با به هم پیوستن و سازمان یافتن حرکت های گوناگون اعتراضی مردم ایران شدنی است.
شعله پاکروان، که با تارنمای ایران گلوبال گفتگو می کرد، گفت مردم ایران در خیزش سراسری دی ماه 1396 به کلیت نظام جمهوری اسلامی "نه" گفتند و دیگر هیچیک از جناح های این رژیم بختی برای کشاندن مردم به سوی خود ندارند. از این رو موج خیزش بعدی مردم این رژیم را از بنیاد برخواهد انداخت.

انتشار از: 

پاسخ بابک آزاد به سوالات توکلی درباره استرانژی جدید آمریکا

پاسخ به سوالات زیر:1-نظرتاندر ارتباط با خروج آمریکا از برجام و همینطور خواستهای 12 گانه آمریکا از جمهوری اسلامی چیست؟
2 - جدا از اینکه موافق و یا مخالف و یا موافق استراتژی آمریکا علیه ایران،باشید ،چگونه اپوزیسیون ایران می تواند از استراتژی جدید آمریکا در قبال ایران سود جوید؟
3 - مشخصا آمریکا چه کمکی می تواند به جنبش مردم انجام دهد؟

انتشار از: