رفتن به محتوای اصلی

محمد حسین یحیایی

24.03.2024 - 19:39
نشانه های زوال رژیم ولایت در پیام های نوروزی
09.03.2024 - 20:50
شکست انتخاباتی رژیم و پیآمد های اقتصادی آن
27.02.2024 - 22:54
این نمایش دیگر تماشاگر ندارد
05.02.2024 - 19:09
اقتصاد به وقت انسداد
24.01.2024 - 22:30
معمای روابط رژیم ولایت با ترکیه پیچیده تر می شود
18.01.2024 - 23:04
افق اقتصادی در رژیم ولایت
12.01.2024 - 17:57
با رژیم ولایت دریاچه اورمیه به کویر اورمیه تبدیل شد
09.12.2023 - 22:14
فرقه دمکرات آذربایجان دیروز، امروز، فردا
31.10.2023 - 22:51
100 سال از برپایی جمهوری لائیک ترکیه گذشت
25.10.2023 - 18:04
ادامه کشتار مردم غزه و گزافه گویی های بی پایان رژیم ولایت
01.09.2023 - 20:12
بیانیه 12 شهریور منشور آزادی برای ثبت در تاریخ نوشته شد
26.08.2023 - 21:36
یک قدم تا فروپاشی اقتصاد
18.08.2023 - 20:57
گامی دیگر بر ای بازخوانی کودتای 28 مرداد
02.08.2023 - 16:14
جنگ راه کار جدیدی برای گسترش پیمان نظامی ناتو
26.07.2023 - 23:27
رژیم ولایت مانع از رشد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است
15.07.2023 - 21:48
تاریخ مطبوعات آذربایجان ایران به روایت « دکتر پروانه ممداوا »
08.07.2023 - 00:32
به یاد و خاطره« میر جعفر پیشه وری » مبارز پی گیر راه آزادی
26.06.2023 - 18:47
از اعتراضات مردمی تا خیزش همگانی راهی نیست
06.05.2023 - 14:04
رویا های شیرین و واقعیت های تلخ
23.04.2023 - 21:14
رژیم ولایت به تاراج دارایی های مردم و گسترش فقر ادامه می دهد
11.04.2023 - 19:17
تنس بین رژیم ولایت و جمهوری آذربایجان اوج می گیرد
24.03.2023 - 12:18
رولت روسی را خامنه ای به تنهایی بازی می کند
10.03.2023 - 23:22
چهره عریان فقر و هذیان گویی های رژیم درمانده
21.02.2023 - 20:57
مروری بر اقتصاد سوئد و نگرانی های آن
12.02.2023 - 21:21
جنبش دمکراسی خواهی برای کی و چگونه ؟
05.02.2023 - 11:48
دستبرد به دارایی های مردم با چراغ رهبری
26.01.2023 - 00:02
نمایش « رضا پهلوی » در چند پرده
19.01.2023 - 17:27
بودجه خیالی در مجلس بی اختیار و تشریفاتی رژیم ولایت
12.01.2023 - 20:47
رژیم ولایت به « ساعت صفر » نزدیک می شود
30.12.2022 - 21:35
روح فدائیان اسلام در کالبد....
22.12.2022 - 22:55
رژیم در تنگنای اقتصادی و شکاف های درونی
03.12.2022 - 23:06
'پایگاه اجتماعی فرقه دمکرات آذربایجان
10.11.2022 - 19:03
با ادامه و گسترش تظاهرات اقتصاد زمینگیر می شود
30.10.2022 - 15:43
هدف از رزمایش های نظامی در مرز های شمالی
22.10.2022 - 13:05
صدای پای انقلابی دیگر ولی...
31.08.2022 - 18:51
بیانیه 12 شهریور ( شهریورین اون ایکیسی ) راهنما و راهگشای امروز
23.08.2022 - 23:26
اما در این زمانه که درمانده هرکسی از بهر نان شب
07.08.2022 - 16:17
جناب علی کشتگر به کجا چنین شتابان !
18.05.2022 - 23:17
بلوای نان تکرار می شود
31.03.2022 - 18:24 چالش های اقتصادی رژیم
13.03.2022 - 15:55 فرصت سازی ترکیه، فرصت سوزی ایران
07.03.2022 - 14:05 جنگ فدراسیون روسیه با اوکراین و ابر های سیاه بر اقتصاد جهان
18.02.2022 - 15:42 تیرگی روابط بین آنکارا-- تهران بیشتر می شود
08.02.2022 - 15:20 اقتصاد ایران از انقلاب تا انقلاب
31.01.2022 - 06:00 فرقه دمکرات آذربایجان (پروژه آزادی ناتمام) بخش بیست و یکم
22.12.2021 - 11:20 بودجه امام صادقی ها در مجلس همسو
01.12.2021 - 20:28 فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش بیستم
08.11.2021 - 00:34 فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش نوزدهم
25.10.2021 - 16:11 نظامیان رژیم بر ویرانه های اقتصاد
20.10.2021 - 17:49 فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه اقتصادی ناتمام ) بخش هیجدهم
06.10.2021 - 01:05 روابط ایران و آذربایجان از تنش به بحران
07.08.2021 - 23:42 فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش هفدهم
21.07.2021 - 22:46 فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش شانزدهم
02.07.2021 - 10:54 پروژه عظیم کانال استانبول در ترکیه و سند چشم انداز 20 ساله در ایران
27.06.2021 - 15:29 پایان یک نمایش و آغاز پایان یک رژیم
22.06.2021 - 22:28 فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش پانزدهم
11.06.2021 - 22:33 گره خوردگی سیاست مافیا اقتصاد در ترکیه
27.05.2021 - 10:35 نمایش انتخابات رو به پایان است
23.05.2021 - 20:44 فرقه دمکرات آذربایجان ( پروژه آزادی ناتمام ) بخش چهاردهم
15.05.2021 - 22:27 نمایش انتخابات با بازیگران دست چندم