رفتن به محتوای اصلی

ضیاء مصباح

نویسنده سایت بلی
19.05.2023 - 08:36
یادی از چهره ملی در 141 مین سالروز تولدش
16.05.2023 - 08:10
ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم !
11.05.2023 - 21:12
برنامه ریزی البته نه ! در مسیر منافع ملی
06.05.2023 - 06:22
پندارها و کردارها !!
03.05.2023 - 07:08
حقیقت وواقعیت
29.04.2023 - 18:09
روز کارگر و.....
23.04.2023 - 20:04
ترقی معکوس !
19.04.2023 - 21:41
در توصیف وضعیت اقتصادی مواجب بگیران !
05.04.2023 - 22:02
ما کجائیم در این بحر تفکر ......
01.04.2023 - 21:43
عاقبت داستان را چنین باید دید !
27.03.2023 - 06:46
در ضرورت همراهی و وحدت
24.03.2023 - 21:31
نوروزدر دیگر کشورها
20.03.2023 - 17:36
تبریک سال جدید با سبکی دیگر !
17.03.2023 - 20:55
بمناسبت 29 اسفند « سالگرد ملی شدن صنعت نفت »
13.03.2023 - 09:48
چارشنبه سوری !پسین فردا برای 3753 مرتبه !
08.03.2023 - 18:49
پرسشی ناگهانی انهم با قید دو فوریت !
04.03.2023 - 13:33
در پنجاه و ششمین سال روز
01.03.2023 - 17:24
در باب ضرورت هائی که به ان توجهی لازم نمیشود !
26.02.2023 - 19:58
نگاهی به چرائی ها و چگونگی ها
23.02.2023 - 09:11
مروری براندیشه ها !
19.02.2023 - 23:08
در توصیف پرسشگر نبودن !
16.02.2023 - 22:04
انچه نا گفته مانده ؟!
07.02.2023 - 10:53
همزمان با انتشار سیصدمین مکتوب در این رسانه !
05.02.2023 - 21:49
انچه بر ما میگذرد !
03.02.2023 - 14:17
در توصیف انسانی صادق و وارسته
29.01.2023 - 18:25
جشن اتش (سده - روز پاکی رمین )
28.01.2023 - 15:50
چنین است داستان !خاطره ای خواندنی
26.01.2023 - 13:52
دلار و دیگر هیچ!!
20.01.2023 - 20:30
اصول اولیه مدیریت نیروی انسانی
16.01.2023 - 19:04
در تشریح اوضاع / حاصل جستجوئی در رسانه ها ی داخلی !
10.01.2023 - 07:46
گذری بر نگرش ها !
21.12.2022 - 13:47
بلند ترین شب سال
11.12.2022 - 12:07
چگونگی ها ( در ارزیابی کار داوران )
06.12.2022 - 09:30
بعد 69 سال از واقعه !
02.12.2022 - 17:18
کار دیرینه جماعت با وعده پول و امتیاز !
28.11.2022 - 19:59
«خدمات انجام شده مورد انکار !!»
19.11.2022 - 21:39
در 24 مین سالروز نبود فر وهر ها !
16.11.2022 - 19:55
در رثاء دوست «دکتر ناصر تکمیل همایون »
08.11.2022 - 09:39
کم هزینه ترین فر مول !!
05.11.2022 - 19:22
در 68 مین سالگرد نبود دکتر سید حسین فاطمی
30.10.2022 - 19:05
نتیجه ای که میتوان گرفت !
27.10.2022 - 13:20
نگاهی گذرا به اوضاع و احوال !
24.10.2022 - 23:43
مقایسه ای بایسته !
20.10.2022 - 18:38
چه باید کرد و چگونه ؟؟
18.10.2022 - 15:48
در رثآء حقیقت نژاد و ......
16.10.2022 - 18:11
گزارش وضعیت ...!(داستان ماجراهای اخیر )
14.10.2022 - 13:24
گریزی به مفاهیم !
10.10.2022 - 18:30
برون شد از تنگناهای خود ساخته ؟!
05.10.2022 - 10:55
ما کجائیم در این بحر تفکر تو کجا ؟!
02.10.2022 - 19:18
سوء استفاده ازلغات و واژه ها !
26.09.2022 - 06:57
جنبش های اجتماعی و موانع پیشرو
21.09.2022 - 06:47
برجام و احتمالات - از منظری دیگر
14.09.2022 - 09:11
برجام و اما و اگر ها
08.09.2022 - 09:21
با تعریفی «ارزیابی عملکرد یکساله سازمان مادر !!» در مقوله مدیریت
04.09.2022 - 18:10
نگاهی اقتصادی به اوضاع و احوال - توام با نقد و پیشنهاد
02.09.2022 - 18:05
در توصیف استاد کاتوزیان
26.08.2022 - 12:53
ویژگی های فعالین وادی سیاست
22.08.2022 - 20:15
ایا تعمدی مشاهده نمی شود ؟!
16.08.2022 - 19:07
در 69 مین سالگرد واقعه 28 امرداد
24.07.2022 - 18:24
نقدی برعملکردمان همراه با پیشنهاداتی چند !