رفتن به محتوای اصلی

دکتر خلیفه موسوی

08.01.2023 - 07:31
چنان علاقه ی به شاه نامه خوانی پیدا کرد که قرآن را در تمچه گذاشت.
28.12.2022 - 09:23
سالی که ما را واکسن آبله زدند آخرین سالی بود که قافله ای از پراشکفت به قمشه می رفت.
18.12.2022 - 20:05
شرع برای‌ شعور ،رفاه و آبادانی احکام نداشت
12.12.2022 - 09:01
رعوفت اسلامی یعنی مرگ فوری
05.12.2022 - 10:04
چند بار علیه دشمن بشریت شعار دادم!
28.11.2022 - 16:29
مجسمه ی لنین در عشق آباد یک کار هنری و تاریخی است.
24.11.2022 - 07:51
من از جاهای دور تاجيکستان به دیدن فامیلم آمده‌ام.
18.11.2022 - 08:17
 آبجو مثل قرص خواب آور بود!
13.11.2022 - 08:25
سازمان چشم انداز محتمل آینده را حاکمیت فاسیشم می دید
07.11.2022 - 06:44
صدور دفترچه بسیج یک طرح امنیتی بود.
29.10.2022 - 03:21
اگر جنگ نشده بود ،انقلاب اسلامی از بین رفته بود!
22.10.2022 - 06:43
زندگی من یک داستان کوتاه بیست ودو ساله بود
10.10.2022 - 22:58
در دوران پیش به سوی تمدن بزرگ، ،مرغهای مصنوعی وارد بازار شد
06.10.2022 - 11:25
ژاندارمها بسیجی های اعلیحضرت بودند ولی رونق کارشون بیرون مسجد بود
26.09.2022 - 08:59
حکومت اعلیحضرت نظرکرده ،سید ملکالملوک را برای تربیت آخوند و آخوندپروری به شیراز فرستاد
17.09.2022 - 22:20
 گردش دلبران و دلدادگان زیبای زمینی‌ نتیجه پیروزی زندگی و روشنایی بر سیاهی مذهب و محافظان آن بوده‌است.
11.09.2022 - 21:44
این آتش به یاد آنها،قربانیان جنگ همیشه روشن است .
06.09.2022 - 09:11
شجاعت خطر کردن وتلاش برای زنده ماندن امید به آینده را در من زنده نگه می داشت!
03.09.2022 - 14:40
پاییز فصل‌ مرگ بود،...
30.08.2022 - 07:32
پیامد می خوری و باده نوشی بسته به این است که کی بخورد و با کی بخورد.
26.08.2022 - 05:47
این سالها، سال‌ها ی آوارگی عمومی در کل خاورمیانه بود .
16.08.2022 - 13:45
 خمینی، ؛رحمت الهی؛ توسط ایر فرانس به فرودگاه مهرآباد وارد شد
14.08.2022 - 07:43
 توده‌ای‌ها تجربه‌ عبور از مرزها را هم فراموش کرده بودند .
07.08.2022 - 08:06
اعدام افراد بیگناه برای رعب و وحشت و نشان دادن قدرت و ابهت حکومت‌ها ی مرکزی یک قاعده بود.
01.08.2022 - 07:00
کندن قبر در زمین نمناک راحت بود.
27.07.2022 - 00:10
سگ و الاغ زبان همدیگر را علیرغم اینکه صداهای مختلف داشتند می‌فهمیدند.
23.07.2022 - 08:22
پرندگان و گنجشکان روی شاخه های لخت بادام پیر نمی نشستند.
17.07.2022 - 10:30
ناامیدی رها کردن هدف و بی عملی است!
12.07.2022 - 04:49
دوبره وی چر
07.07.2022 - 21:00
اولین تصویر تلویزیون شوروی اتاق خبر بود.
29.06.2022 - 07:57
فصل تابستان است و فصل عروسي هاست ،و هرشب موزیک است
23.06.2022 - 08:18
سرزمین پر گهر کجا و کی به و برای کی بوده ؟
15.06.2022 - 07:04
آیا شیر الاغ حلال است یا حرام؟
11.06.2022 - 07:44
اینجا کمی شیر شتر میخوریم
06.06.2022 - 05:37
این کوه های بلند مانع شنیدن روزه خوانی و زوزه کشيدن آخوند هاست
02.06.2022 - 06:35
کانال قراقوم از آمودریا سرچشمه می‌گیرد
29.05.2022 - 09:10
آقا به شوروی خوش آمدید !
26.05.2022 - 08:22
یوری گاگارین سمبل انسان شوروی
21.05.2022 - 06:44
من قربان هستم و ...!
16.05.2022 - 07:16
یک شاخه درخت گردو که برگهای درشت و انبوهی داشت برای سایبان
13.05.2022 - 11:47 آهنگران ده از تکه های آهن و لوله های آبرسانی که از شهرها بدستشان می رسید تفنگ های سر پر
09.05.2022 - 07:16
مردم آن موقع بنا به خوی طبیعی خود بدون ترس تصمیم گرفته و عمل می‌کردند
06.05.2022 - 01:11
سالها قبل نا خواسته در هنگام بازی های کودکانه در دسته روس‌ها قرار داشتم
02.05.2022 - 04:52
کاروان‌ها در راه بودند تا مواد برای کارخانه جنگ ، تولید شهید و عذا و نوحه فراهم‌ کنند
28.04.2022 - 09:05
مقام مسلمانی در ایران از جایگاه تمساح و افعی جنگل‌های سریلانکا پایین تر رفته بود
24.04.2022 - 07:27
حکو مت ایران با من و میلیون ها ایرانی هم در جنگ است
21.04.2022 - 05:24
از نظر حکومت مذهبی هر کسی که با آنها نیست مجرم و گناهکار است
17.04.2022 - 09:40 من فکر می کردم که حق تقدم برای رفتن به شوروی از آن اعضا و طرفداران حزب توده بود
13.04.2022 - 22:21 تولد ما احتیاج به ثبت کردن نداشت!
10.04.2022 - 07:51 لباسهای معلم مان رنگ و بوی گلهای بهاری را داشت
05.04.2022 - 23:04 پرسید :اسم غیر واقعی شما چیست؟
03.04.2022 - 06:58 شما بدون اجازه از مرز شوروی گذشتید و ما سوالاتی داریم که شما جواب دهید
31.03.2022 - 07:53 اولین روزی که در خاک اتحاد شوروی بودم از در بیرون رفتم
27.03.2022 - 08:33 هیچ قاعده‌ای در مورد آخوندها صدق نمی کرد،چون هم بی شرم و حیا بودند و هم موزی
23.03.2022 - 06:34 اولین تصویری که از لباس نظامی در یاد داشتم
20.03.2022 - 07:01 چند سال بود که خودم نبودم
16.03.2022 - 20:45 تردید داشتم چه اسمی را انتخاب کنم
13.03.2022 - 06:21 ستاره ها می توانند راه را نشان دهند!
11.03.2022 - 09:05 کشيدن لوله های نفت با مرگ بلوطها همراه بود!
09.03.2022 - 06:29 کسی بدرستی نمی‌توانست ثابت کند که از کجا شروع شد