رفتن به محتوای اصلی

تقی روزبه

21.09.2023 - 00:32
جنبش«زن زندگی آزادی»:شکست یافروکش نسبی وموقت؟
06.09.2023 - 22:01
خودفریبی و اعتراف ضمنی پیمایشگران رژیم نسبت به ابعادنافرمانی اجتماعی زنان!
23.07.2023 - 12:25
رمز زدائی از دوتصویری که حکایت‌ها دارند!
27.06.2023 - 01:21
برآمدچپ اجتماعی و نگرانی مشترک!
31.05.2023 - 22:34
باریزش عناصر و ایادی رژیم چه کنیم؟مواجه اصولی با ریزش‌ عناصرمهم حاکمیت و اعتراف‌ها؟
22.05.2023 - 22:20
چماق«قانون»و«قانون» چماق:لایحه دوفوریتی حجاب
11.05.2023 - 02:36
بهای زنده ماندن، و ‌چشم فروبستن ایرج مصداقی به شکنجه‌های ساواک!
02.05.2023 - 00:33
هم پیاز را خورد و هم چوب را!
22.04.2023 - 01:20
«ایران»، ظرف بدون مظروف؟!
22.03.2023 - 22:06
پرسش‌هایی پیرامون صحت و سقم سندنشست سرداران سپاه و خامنه‌ای؟
17.03.2023 - 14:29
منشورشش نفره، منشورهمبستگی یا تفرقه؟-بخش اول
27.02.2023 - 19:21
پیمان دادخواهی یا گل آلودکردن آب؟
14.02.2023 - 22:59
تعلیق دموکراسی در نشست«آینده جنبش دموکراسی خواهی»
05.02.2023 - 11:30
بیانیه میرحسین موسوی و شبیخون خیزش انقلابی به صفوف اصلاح طلبان!
01.02.2023 - 19:17
نُه نکته در نقدوکالت خواهی و ادعای رهبری اپوزیسیون
07.01.2023 - 17:15
جامعه نمایشی و بازنشسته کردن چپ!
02.01.2023 - 20:29
نسبت جامعه واقعی و جامعه نمایشی
24.11.2022 - 17:25
پیرامون «اصلاح و انبساط »رژیم،برخی نقاط آسیب پذیرانقلاب زن، زندگی، آزادی وبدیل نظام کنونی
17.09.2022 - 23:17
آیا با«مارگارت تاچر»جدیدی مواجه‌هستیم؟ و اگر آری، رسالت آن؟
31.08.2022 - 15:08
اندر ربط سیانور و قصاص با دخیل بستن رضاپهلوی به سپاه برای عبوراز نظام موجود؟!
28.08.2022 - 12:31
ترومای «بازگشت سلطنت»، و حکمت دخیل بستن رضاپهلوی به‌سپاه‌پاسداران!
19.08.2022 - 12:59
معمای مذاکرات هسته ای و جهانی سرگشته از آن!
27.07.2022 - 11:54
شش محورصورت بندی مبارزه ضداستبدادی و دخیل در ماهیت خروجی و دموکراتیک آن و توضیحاتی پیرامون چندانتقاد
21.07.2022 - 18:39
بدیلی که جمشیدبرزگر مژده می دهد! بن بستی که زیدآبادی با آن مواجه می شود! و سکوت پرسش برانگیز یک کنشگر
12.07.2022 - 19:04
بدیل سازی، فقرکنش، درس های انقلاب بهمن و چه نبایدکردهای آن!
25.06.2022 - 23:18
سندروم انقلاب بهمن و ضرورت بازسازی مفهوم انقلاب!-بخش دوم
19.06.2022 - 12:38
سه نکته ناقابل در باره سخنان آقای ایرج مصداقی!
07.06.2022 - 15:29
چگونه می توان در سمت درست تاریخ ایستاد؟
05.06.2022 - 21:38
سندروم انقلاب بهمن و ضرورت بازسازی مفهوم انقلاب!(بخش اول)
09.05.2022 - 01:56
جهان و بحران زایشی که بربریت و رهائی در دوسوی آن صف آرائی کرده اند!
09.03.2022 - 15:30 نکاتی فشرده حول اوضاع حساس و خطرناک کنونی در جهان، به همراه یک گفتگو پیرامون ‌آن
12.02.2022 - 11:41 رژیم در حال پوست اندازی به کدام سو رهسپاراست؟
20.12.2021 - 00:12 نقدی بر میز گرد بی قدرتان تاریخ ساز پیرامون صورت بندی انقلاب ها و دولت گرائی
13.12.2021 - 00:06 وضعیت اضطراری در جهان و ضرورت بدیل‌های عینی
05.12.2021 - 12:40 خیزش مردم اصفهان،خودویژگی ها و آموزه های آن!
27.11.2021 - 11:44 برجام در اتاق تنفس مصنوعی
06.11.2021 - 11:11 کابوس بازگشت ترامپ ( و ترامپیسم)؟!
31.10.2021 - 23:48 آرامش دوستدار از خلال دو رویکرد
22.10.2021 - 21:16 از حق دفاع مشروع تا «گفتمان سازی» حول آن!-بخش اول
07.10.2021 - 20:05 نگاهی به تشدیدتنش با کشورآذربایجان و چشم اندازآن در بسترقطب بندی های منطقه!
03.10.2021 - 01:10 تصویرآخرالزمانی دبیرکل ازبحران جهانی،سترونی راه حل هایش،و صورت بندی بحران از منظری دیگر
16.09.2021 - 23:06 آشفتگی و فقرگفتمان در یک میزگرد!
16.08.2021 - 22:46 تحولات افغانستان: کابوس یا واقعیت؟
11.08.2021 - 23:07 کرونا و قتل عامی که درجریان است!
04.08.2021 - 02:02 تنفید، نعل وارونه خامنه ای و شاید«شام آخر»!
20.07.2021 - 13:09 تنوع درسازمان یابی کارگران را به رسمیت بشناسیم!
12.07.2021 - 12:56 پیرامون استراتژی و تاکتیک پیشروی جنبش در دوره پساتحریم«انتخاباتی»
06.07.2021 - 02:26 کابوس بازگشت مجدد ترامپ! بحران جهانی انتقال و خطوط عمده عبوراز آن!
01.07.2021 - 01:35 زمانی برای سرمستی وسرخوشی خامنه ای!
23.06.2021 - 11:59 تحریم کوبنده استان تهران بخصوص شهرتهران وپیشروبودن زنان درتحریم!
21.06.2021 - 11:25 جنایتکار باپای خود به «میدان» آمده است! باستقبالش بشتابیم!
19.06.2021 - 11:53 بمناسبت برکشیدن نام رئیسی ازصندوق:آیا این لقمه بزرگ درگلوی رژیم گیرخواهد کرد؟
04.05.2021 - 00:50 چیز مهمی که خامنه ای عامدانه از آن سخن نگفت؟!
01.05.2021 - 00:48 محل واقعی منازعه کجاست؟
20.04.2021 - 01:14 نظریه «دولت های غارتگر» چه نسبتی با سرمایه داری واقعا موجود دارد؟
21.03.2021 - 23:26 ایستاده در ملتقای سلطنت و جمهوریت در قابی با هنرمندان، به چه معناست؟!
15.03.2021 - 01:31 یک نمایش خیابانی!
27.02.2021 - 15:20 انقلاب بدون تاریخ یا تاریخ بدون انقلاب؟!
11.02.2021 - 22:52 معنای دورویدادمهم سیاسی: چرا رژیم از بنیان گذارخود عبور می کند، و «گربه» پنجول می کشد!
06.02.2021 - 20:51 از غارافلاطون تا تونل زمان!