رفتن به محتوای اصلی

اقبال اقبالی

16.04.2024 - 12:40
زدن سر مار در تهران، از تکالیف انقلاب «زن زندگی آزادی » است!
14.04.2024 - 00:45
جنگ با اسرائیل، جنگ حکومت اسلامی برای حماس است
27.03.2024 - 12:38
نفی سیاست تقلیل انقلاب به “گذار”
22.03.2024 - 09:23
جنگ حماس – اسرائیل؛ تطهیرکنندگان فاشیسم اسلامی و غفلت از تهدید مقدم
28.02.2024 - 20:58
گرانیگاه همبستگی ملت برای برچیدن رژیم اسلامی، جمهوری شهروندان ایران است
20.02.2024 - 10:33
انسان در قتلگاه افراطیون یهودی، حماس سنی و حکومت اسلامی شیعه
04.01.2024 - 21:50
انفجار بمب میان خودی ها برای پیشگیری از انفجارِ خشم ملت
08.12.2023 - 10:21
قانون تابع اراده “الله” و بی قانونی در ذات سیاسی حکومت است
28.11.2023 - 11:28
علیه تحقیر ملی “جزیه” (جریمه) و پوشش اجباری – اسلامی
08.11.2023 - 19:36
چپ نمایی در گفتار و همبستگی میدانی با فاشیسم اسلامی در کردار
01.11.2023 - 12:13
تغییر گوهر اختلاف ارضی اسرائیل و فلسطین به جنگ مذهبی
25.10.2023 - 11:55
آرمیتا گراوند، قربانی دگراندیش کشی اسلام و اسلامگرایان
18.10.2023 - 11:30
نه غزه، نه لبنان، انقلاب “زن زندگی آزادی” برای برچیدن حکومت اسلامی در ایران!
10.10.2023 - 11:29
جنایت حماس در اسرائیل و انتقامجویی کور دولت اسرائیل در غزه 
06.10.2023 - 09:27
سرعت گیرهای انقلاب “زن زندگی آزادی”
27.07.2023 - 09:14
در آستانه نخستین سالگرد انقلاب مداوم ما، “زن زندگی آزادی”
20.06.2023 - 08:57
دیاسپورای ایرانی ناچار است با آزادی ستیزان در تظاهرات ها تعیین تکلیف کند!
17.06.2023 - 14:28
کدام عزیمتگاه سیاسی؟ جامعه شهروندی، امت اسلام، رعیت شاه، قوم، پرولتاریا ...؟
24.05.2023 - 17:09
ادامه اعدام ها، توهم حکومت به خاموشی انقلاب
15.05.2023 - 14:30
طناب های دار را جمع کنیم تا انسانی اعدام نشود!
02.05.2023 - 04:07
منشور خیابان
03.03.2023 - 11:20
حمله شمیایی به مدارس دخترانه، انتقامجویی حکومت اسلامی از انقلاب زنانه در ایران
13.02.2023 - 08:07
نقدی بر گام های ناسنجیده در نشست دانشگاه جرج تاون!
07.01.2023 - 13:34
قتل عمد حکومتی محمد حسینی و محمدمهدی کرمی
28.12.2022 - 12:05
تهدیدهای اسرائیل در متن انقلاب “زن زندگی آزادی”
28.11.2022 - 14:49
جایگاه هسته های “زن زندگی آزادی” در پیشروی انقلاب
19.11.2022 - 12:06
تشکیل دولت موقت توسط نمایندگان جنبش های اجتماعی معلمان، دانشجویان و کارگران
02.11.2022 - 19:59
نگرانی خانواده توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی، پس از بازداشت او توسط ماموران جمهوری اسلامی
27.10.2022 - 09:06
انقلاب؛ پندار یا واقعیت؟
24.10.2022 - 10:37
لکوموتیو انقلاب “زن زندگی آزادی” راه افتاد، با اندیشه های ژنده سوار نشوید!
11.10.2022 - 22:00
نهادهای خودمدیریت شهروندی؛ ارگان های رهبری جنبش اقدام در خیابان و سازماندهی قدرت نوین
08.10.2022 - 11:49
انقلاب دوم؛ رهبری کاریسماتیک/ انقلاب سوم؛ اقتدار اجتماعی ژنرال های کف خیابان
05.10.2022 - 08:06
حاشیه نشینی ممنوع! رای ممتنع نداریم؛ با مردم یا با حکومت؟
01.10.2022 - 21:05
دعوت به تظاهرات سکوت، بازهم گدائی آزادی از فاشیسم اسلامی؟
29.09.2022 - 09:49
سه ضلع مثلت همبستگی قیام جامعه شهروندی
28.09.2022 - 00:38
جنبش اقدام و سرنوشت آن
23.09.2022 - 09:41
حاشیه نشینی ممنوع! همراه مردم یا کنار حکومت؟
19.09.2022 - 21:59
جامعه ایران خشمگین از قتل عمد حکومتی دخترش، سخت بیقرار است!
17.09.2022 - 08:31
مرگ مهسا امینی، قتل عمد حکومتی است.
25.08.2022 - 10:12
اشتراکات جامعه ایرانی و فزون طلبی های غیراجتماعی (آسوسیال)
29.07.2022 - 18:59
پوشش اجباری؛ تجاوز به حقوق شهروندی و دعوت به مقاومت اجتماعی+ ویدئو
16.07.2022 - 12:11
بحران اروپا، راه حل های سوسیال دمکراتیک می طلبد!
07.07.2022 - 11:23
انقلاب، علیه “انقلاب” اسلامی اجتناب ناپذیر است!
12.06.2022 - 20:05
گفتگو پیرامون تفاوت ها، همبستگی در جنبش اقدام!
05.06.2022 - 20:02
ریشه ناکامی های اپوزیسیون در چیست؟
26.04.2022 - 12:57
جنگ اکرائین و جبهه گندم نمایان جوفروش!
09.04.2022 - 01:23 سهیل عربی جهت اجرای حکم احضار شد
26.03.2022 - 16:50 ما، جامعه و میهن!
21.03.2022 - 20:57 جنگ اشغالگرانه و اتم بمثابه ابزار پیشبرد سیاست
11.03.2022 - 12:22 ایران در متن بحران و تلاطم بزرگ جهانی؟
05.03.2022 - 14:44 اکرائین، نماد ایستادگی برابر کشورگشائی نوتزاریسم
28.02.2022 - 15:56 فرصت تاریخی برای خیز بلند ایران
28.02.2022 - 09:13 ناظر سرنوشت بکتاش آبتین برای سپیده قلیان باشیم؟
25.02.2022 - 12:32 تجاوز نوتزاریسم به اکرائین، تجاوز به بشریت است!
10.02.2022 - 08:59 قیام بهمن، حق مردم در انتخاب و عزل نظام
22.01.2022 - 21:35 حکومت اسلامی ایران؛ لولو خُرخُره شرق و غرب علیه یکدیگر
20.12.2021 - 18:01 سرنوشت “برجام” باید برآیند خرد جمعی جامعه شهروندی باشد!
19.11.2021 - 11:41 محاکمه حکومت اسلامی از مسیر جنبش اقدام در خیابان می گذرد!
24.10.2021 - 13:20 نه به سلاح هسته ای در همه کشورها؛ از جمله برای حاکمان ایران!
12.10.2021 - 23:01 قدرت نمائی برای سپیده قلیان؛ پوشش بر بزدلی و خواری حاکمان