رفتن به محتوای اصلی

آ. ائلیار

05.02.2023 - 01:45
در باره PDF نوشته های آ.ائلیار
09.06.2022 - 13:25
ترکی و زبانهای اتصالی باستانی
04.06.2022 - 21:31
رابطه زبانی(هوری- ترکی) HURRİCƏ -TÜRKCƏ
09.08.2021 - 22:56 رگه ( اورارتویی-ترکی) İZ(URARTUCA-TÜRKCƏ)
18.06.2021 - 21:39 مقایسه ( سومری – ترکی) SUMERCƏ, TÜRKCƏ TUTUŞDURMA
26.05.2021 - 18:30 عروس تشنه
11.05.2021 - 01:17 دیوار DUVAR
17.04.2021 - 23:58 برج BURC
18.03.2021 - 04:05 رابطه ( ایلامی - ترکی) ELAMCA-TÜRKCƏ DIL ƏLAQƏSI
14.02.2021 - 22:42 فداییان اورمیه (گروه رضائیه 51-57)
06.02.2021 - 02:55 خیزش آینده
24.08.2020 - 20:13 مقایسه ( سومری -ترکی)
22.05.2020 - 23:41 نامه لو دینگرا Lu-dingira به مادرش
16.02.2020 - 05:40 تاکتیک " رأی بی رأی" و مسایل خیزش آینده
12.02.2020 - 06:22 معنی اورمیه، آذربایجان...Urmiyyə,Azərbaycan
27.01.2020 - 02:56 sumercə, türkcə tutuşdurma مقایسه جملات سومری با ترکی
25.01.2020 - 14:05 ج.اسلامی، حکومت جانشین، دموکراسی مستقیم
17.01.2020 - 09:09 چاره،"اعتصاب وانقلاب"
06.01.2020 - 19:26 در صورت وقوع جنگ،جامعه برای آزادی خود از یوغ ج. اسلامی چه میتواند بکند؟
28.12.2019 - 21:49 آینده ی گذار مسالمت آمیز تاریک است!
10.12.2019 - 15:23 زدودن ج. اسلامی از دامن جامعه، چگونه ممکن است؟
01.12.2019 - 08:25 پروژه ی حکومت برای شکست خیزشها
17.11.2019 - 23:37 تاکتیک تظاهرات خیابانی به تنهایی کافی نیست: اعتصابات مکمل تظاهرات
14.11.2019 - 12:13 مقایسه جملات سومری با ترکی( متن کامل)
05.11.2019 - 22:44 چرا گفتند" ترکیه، احترام" ؟
16.10.2019 - 20:12 " نقض حقوق شدگان" و لشکر کشی اردوغان به سوریه
11.10.2019 - 07:52 معنی قاشقاییAraz,Azərbaycan,Kassı, Qaşqayı
06.10.2019 - 21:32 اوضاع سیاسی، و مسئله حکومت کنندگان و حکومت شوندگان
01.10.2019 - 16:33 DUVAR دیوار
20.09.2019 - 19:53 مشکل قیام عمومی چیست؟
13.09.2019 - 20:27 یک جو آزادیBir Damcı Özgürlük
07.09.2019 - 23:54 تا تو بخندی ‏Elə ki,‭ ‬güləsən ( شعری از اسماعیل بخشی)
28.08.2019 - 10:43 معامله احتمالی ترامپ - خامنه ای، و مسئله خیزش عمومی
22.08.2019 - 05:21 QONÇA غنچه
14.08.2019 - 05:36 KABUS کابوس
11.08.2019 - 09:01 مسئله زبان مادری
26.07.2019 - 13:15 "ایران " در گیومه ( پیرامون شعرِ "ایران" از زیبا کرباسی)
26.07.2019 - 13:15 دختر سومری SUMER QIZI
10.07.2019 - 02:09 Mənim duyumum- Əgər mən olmasam دوشعر از سعید یوسف
07.07.2019 - 05:15 راه گذر از حاکمیت فاشیسم مذهبی، از انقلاب دموکراتیک میگذرد
24.06.2019 - 00:03 مقایسه جملات سومری و ترکی12 -Grammar4
01.06.2019 - 13:00 مقایسه جملات سومری و ترکی11 -Grammar3
24.05.2019 - 21:44 جنگِ فاشیسم حاکم با آمریکا، جنگ ستم دیدگان نیست
13.05.2019 - 20:03 همیشه ارتجاع داخلی و نیروی خارجی سرنوشت ما را رقم زده اند
26.04.2019 - 16:11 سرنوشت گلیم ما، در میان دعوا
30.03.2019 - 23:16 مقایسه جملات سومری و ترکی10 -Grammar2
17.03.2019 - 21:59 منشاء قدرت 3
15.03.2019 - 04:05 مقایسه جملات سومری و ترکی9 - İnanna və Huluppu ağacı
10.03.2019 - 13:32 منشاء قدرت 2
09.03.2019 - 02:01 سپیده آزادی Die Morgendämmerung der Freiheit
28.02.2019 - 00:43 منشاء قدرت
12.02.2019 - 15:15 مقایسه جملات سومری و ترکی8 - Grammar
12.02.2019 - 15:15 مقایسه جملات سومری و ترکی7 - TİL
29.01.2019 - 04:51 مقایسه جملات سومری و ترکی 6- من یک دخترم
23.01.2019 - 17:51 احوال پرسی خان ننه
19.01.2019 - 03:57 مقایسه جملات سومری و ترکی 5
13.01.2019 - 08:12 اوضاع سیاسی ایران و راه آینده
09.01.2019 - 23:54 Azadlıq şafağı سپیده آزادی
06.01.2019 - 16:24 ULDUZ ستاره
31.12.2018 - 21:07 مقایسه جملات سومری و ترکی 4