سازاخ

سازاخ
2018/2/22 ادبیات شفاهی توانائی غناعت و تکامل زبان ملتی را ندارد
2018/2/18 استفاده از کلمه >> ملت ایران >> تجاوز آشکاری است به حقوق ملتهای غیر فارس در ایران
2017/12/15 حاصل تاریخ بافی و امامزاده سازی ذهنیت پانفارسیم در ایران کنونی
2017/11/28 چگونه لهجه فارسی را یاد گرفتم
2017/11/4 نحوه آشنائیم با زبان فارسی و چگونگی یاد گیری آن،
2017/10/29 زنگوله روباه و لوح کورش کبیر
2017/10/21 خاطراتی از سفر به آنتالیا
2017/9/30 فراموشکاری تاریخی سیاسی عارضه ایی عمومی در جامعه ایران
2017/9/22 خوردن ویسکی و تحصیل بزبان ترکی در داخل مرزهای پرگهر ایران حرام می باشد
2017/8/30 چگونه معلمان بدون لهجه بسازیم
2017/8/28 جوامعی که خود اتکایی ذهنی ندارند، گرایش به کمک گرفتن از ماوراالطبیعه میباشند
2017/8/13 حضور پر صلابت خانم موگرینی در مراسم تحلیف
2017/8/9 جایگزینی تدریجی دیکتاتوری چماق با هیولای کارتون خوابی
2017/8/1 شهید سازی از قربانیان، ابزاری است در دست دین سالاران و ایدئولوژی سالاران،
2017/5/25 انقلاب مجدد در ایران توهمانی بیش نیست
2016/1/10 تأثیرات منفی ختنه در پائین آوردن لذت جنسی در جوانان و ناتوانائی های جنسی در افراد مسّن،