مقالات کاربران

حزب سوسیالیسم و رهایی (ایالات متحده آمریکا) مقاله‌‌ای را پیرامون رویدادهای اخیر در ایران، به قلم مزدا مجیدی منتشر کرده است.
kaveh_mehdipour

حکومت می داند توسل به آلات دین حنایی از سال ۸۸ به بعد رنگ باخته است. این بار متوسل به ابزار ملیت و هویت شدند تا خود را از شورش و عصیان میهن پرستان گرسنه اما غیور نجات دهند!
sam_ghandchi
نه کسی شعار "الله اکبر" می دهد و نه "یا حسین، میرحسین." نمی دانم این دوستان چپ چرا هنوز فکر می کنند با بیان اسلامی دیدگاه های چپ خود، دارند به مردم کمک می کنند.
حمایت از کارگران
طبقه کارگر با گام های استوار به پیش میرود و قدرتمندتر و متشکل تر در مقابل کارفرمایان و دولت اسلامی سرمایه داران قد علم میکند. مبارزات وسیع کارگران و سنت های نوینی که در سالهای اخیر در جنبش کارگری شکل گرفته، طبقه کارگر را در موقعیت کاملا ویژه ای قرار داده است.
Popper emphasized that democracy is not about "who" rules rather it is about "how" the state rules.
The original version of these essays were written in English, but the current edition especially the Persian translations have been done during a period of 30 years
شاید بهتر باشد بگویم کیفیت دربی مانند چلوکباب های سه هزار تومنی دستفروشان مسجد بود ،نه چلو کباب نائب و شرف اسلامی......
و هزاران سوال بی پاسخ که در همین جوامع به ادعا متمدن رخ می دهد و تا مادامی که در این جوامع زندگی نکنیم معنی و مفهوم تبعیض را نخواهیم فهمید!شاید تنها حسن این جوامع بهره مندی از فواید جامعه مدنی است که آن قوانین هم شامل خودشان می شود و سهم مهاجران واقعی نه مهاجرنماهای پرتوقع و همیشه طلبکار بسیار نا چیز اس
معطوف به فراگیر شدن بیشتر اینترنت و رواج آن خصوصا در بین ممالک خاورمیانه ای ، شاهد تسریع و تسهیل ارتباطات و دریافت اخبار روز از اقصی نقاط عالم خاکی بوده ایم ، البته از مزایای آموزشی این تکنولوژی ِ غرب ِ وحشی واقعا نمیتوان چشم پوشید چرا که تاثیر بسزایی در پیشبرد همه جانبه اطلاعات عموم داشته است بطوریکه مثلا یک دانشجوی ایرانی با هزاران فرسنگ فاصله از دانشگاهی در یک قاره دیگر برای ادامه تحصیل پذیرش میگیرد.
آن روز که بدون مطالعه وبرنامه ریزی عزم سفرترکیه کرد و با حماقت و دست پاچگی پول زیر میزی هدایتی راه بازگشت را پیش گرفت،مدیران باشگاه هم تنها در پی کسب محبوبیت نزد هوادارتحقیق نکردن که این نابخرد چطور رفت؟وچگونه بازگشت؟آن هم آن طرف قضیه یک باشگاه ترک باشد و به همین راحتی ازحق و حقوق خود بگذرند؟!