رفتن به محتوای اصلی

محمد برزنجه

14.05.2023 - 21:39
بدون یک لیگ سیاسی دموکراتیک رقابتی وجود ندارد
10.01.2023 - 16:32
امکان همکاری نیروهای سیاسی
22.12.2022 - 08:11
 دوران سختی داریم!
30.09.2022 - 15:02
گفتگویی درباره گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی
25.08.2022 - 03:35
گفتمان الترناتیو کدام خواهد بود؟
05.08.2022 - 17:10
امکان گذار دموکراتیک در ایران
26.06.2022 - 05:56
تقابل دو گفتمان «اقتدار سکولار» و «سکولار دموکراسی»
23.10.2021 - 20:58 سرمایه فکری از نظر روحانیت
20.10.2021 - 04:45 جمهوری قلدر یا زبون اسلامی؟
18.10.2021 - 02:18 تاثیر مثبت اختلافات سیاسی
29.07.2021 - 15:23 چرا اخوندها هنوز حکومت میکنند؟
07.07.2021 - 19:38 کار دموکراتیک در کشورهای غیر دموکراتیک
22.06.2021 - 08:46 بعضی ها سوال میکنند که حالا چه کار باید کرد؟
26.05.2021 - 16:00 چرچیل: مدیریت جز حل و فصل بحران نیست
20.01.2021 - 21:57 تحقیر کردن کُردها و انسانهای زحمتکش
03.01.2021 - 15:13 چرا نمی توان اتحاد کرد؟
28.11.2020 - 18:21 راه حل سوم!
25.09.2020 - 21:10 اهمیت صلح خواهی اپوزیسیون
15.09.2020 - 20:23 زود قضاوت کردن
08.09.2020 - 20:19 ادبیات اپوزیسیون :«مرگ بر »و یا «زنده باد»
15.01.2010 - 13:18 تاکتیک جدید حکومت برای مهار جنبش