دیدگاهها

آلترناتیو جمهوری ایرانی قادر است هدفمند و آگاهانه از خاستگاه داد، دمکراسی و لائیسیته راه انحصارطلبی شیخ و شاه و نژادپرستان و قبیله گرایان را سد کند؛
مشروط به اینکه از هم اکنون به چتر ملی جنبش براندازی حکومت اسلامی ارتقاء یابد.
کانت، آسیابان و کیمیاگر فلسفه متافیزیک
Immanuel Kant 1724- 1805
تئوری” سازماندهی خودکار” کانت هم بعدها در قرن بیست در حوزههای زیست شناسی، جامعه شناسی، و فیزیک مورد توجه و استفاده قرار گرفت. در دوره استعمار و کلنیالیسم غرب در جهان سوم، حقوق شهروندی جهان وطنی و گلوبال کانت، مانعی در راه توسعه بیشتر سیاست چپاول و غارت انسانها و طبیعت شد.
غم انگیز است که مثلا شرکت هواپیمایی آسمان که در سال ۱۳۵۹ با ادغام شرکت‌های هواپیمایی ایرتاکسی، پارس ایر، ایر سرویس و هور آسمان تشکیل شده بود، در سال ۱۳۸۱ به جای بدهی‌های دولت به صندوق بازنشستگی واگذار شد صندوقی که از پرداخت ِ مستمری ِ بازنشستگان عاجز است اما هواپیما داری میکند
سلطنت طلبان در پی چسباندن بختیار به سلطنت هستند؛ با این توهم که اگر با سوابق تاریخ شان نمی خواند، میشود کار را با حیله و دغل درست کرد. متوسل شدن به خانواده ی بختیار و یا یک آخوند هوادار سلطنت و یا وسیله قرار دادن برخی افراد ساده لوح یا سست عنصر ثمر ندارد. میراث آزادی و دموکراسی را نمی توان با هیچ حیله ای به سلطنت دیکتاتوری پیوند زد. تمام مساعی خود را به کار بردند و به جایی نرسیدند. امیدوارم عبرت گرفته باشند.
شیوه جدید حاکمیت برای فریب ایرانیان
اتاق های فکر در نهادهای امنیتی و نظامی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متوجه شده اند که برای جذب جوانان، که اکثریت جمعیت ایران را شامل می شوند، و به دست آوردن محبوبیت در حوزه عمومی، باید اندیشه و گفتمان جدیدی معرفی و بکار گرفته شود....علاوه بر برجسته کردن نقش فرمانده سپاه قدس، قاسم سلیمانی، که مسؤولیت فعالیت های نظامی رژیم در خارج از ایران را دارد، اعلامیه های اخیر فرماندهان نیروی سپاه پاسداران، گمانه زنی در مورد استفاده از شعار های ایرانگرایانه و ملی گرایانه را تقویت می کند
راه های اساسی برای جلوگیری از بازتولید استبداد، روشهایی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هستند چرا که دموکراسی در این باره نیست که چه کسی و چگونه حکومت می کند؛ به عبارت دیگر دموکراسی حکومت مردم نیست بلکه قضاوت مردم است بنابراین، اگر نهادهای اجتماعیِ قضاوت مردم نظیر پارلمان یا مطبوعات تقویت نشوند، تفکیک قوا و کنترل و توازن قدرت آسیب خواهد دید و نتیجه نهایی بازتولید استبداد خواهد بود که معمولاً با محو شدن این نهادها آغاز می شود همانگونه که در زمان هیتلر شاهد سوزاندن و بسته شدن رایشتاگ بودیم.
به قول شاملو “مردم بی لبخند” بپا خاسته اند تا با نظام نکبتبار حاکم، روحانیت شیعه، اسلام سیاسی و هر نوع موروث گرائی (درخواست حق ویژه) تعیین تکلیف کنند و آنها می توانند مطالبات خود را از درون یک انقلاب جمهوری خواهانه لائیک دمکراتیک و سوسیال بدست آورند.
من زبان مورس را می شناسم و 40 سال است به ضربات مورس مردم گوش می دهم؛
صدای پای انقلاب مردم را میشنوم!
واقعن صدای پای انقلاب است که بگوش میرسد؟

اگر چنین است؛ مبارک باد!
در شناخت ماهیت استبداد
شما نمی‌دانید که چاره ی درد «مردمان ایران با تمام طیف‌های گوناگونی که دارند» تقسیم‌بندی منطقه‌ای و زبانی و اتنیکی آنان نیست! و شما نمی‌دانید که چاره ی واقعی دردهای بی پایان جامعه ی ما نه تقسیم مملکت به اقوام خودمختار و یا فدرال، بلکه «اجرای بی کم و کاست حقوق شهروندی جامعه ی سکولار دموکرات است!»شما احتمالا نمی‌دانید که ظلم مستبدانه یا استبدادی دومینو-وار به هر نقطه‌ای از قلمرو مستبد ظالم که می‌رسد توسط مردم همان منطقه بر زیردستان اعمال می‌شود (تکرار می‌کنم: مردم همان منطقه! حاکم همان منطقه!
شعارهای تظاهرات سومین روز خیزش، اصل وجود رژیم و رهبر آن، علی خامنه ای را، به روشنی و تندی هدف قرار دادند. از جمله ی این شعارها، "توپ، تانک، فشفشه، خامنه ای کشته شه"، "جمهوری اسلامی، نمیخوایم، نمیخوایم"، "توپ، تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه"، "مرگ بر خامنه ای"، "خامنه ای حیا کن، حکومتو رها کن" قابل ذکر می باشند
ما در میان این گردو خاک جنگ طلبی اسلامگرایان ایران و امریکا، با صدای بلند می گوئیم که؛
مسئله ما نه پرسش “مذاکره حکومت اسلامی با امریکا آری یا نه؟” بوده، بلکه برون رفت از ریل سیاست برسمیت شناختن نظام جنایت پیشه اسلامی و تدارک عملی سرنگونی آن است.