دیدگاهها

امکان‌ها و بایدهای مداخله ی معلمان در مناطق زلزله‌زده
خاطرات دردناک زلزله‌های رودبار، بم و ورزقان در گذشته نشان از سوءمدیریت دولت‌ها تاکنون دارد و دامنه ی بی‌کفایتی از دولت رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد را دربرمی‌گیرد و کارنامه و سوءمدیریت دولت روحانی در زلزله ی اخیر فقط شکاف را عمیق‌تر نموده است
از آدم متعصب باید ترسید چون با هیجان و احساسش تصمیم می‌گیرد نه با عقل خویش. یکی از دلایلی که باعث شده ایرانی‌ها احساسی رفتار کنند همین ماراتن خطوط قرمزها و تعصبات بیجاست. تعصب در هر زمینه‌ای انسان را بی رحم می‌کند، نمونه مسلمش همین داعش بیخ گوش خودمان. ناسیونالیست، آتئیست، فمنیست و غیره هم نمی‌شناسد.
جستجو در علل و مقدمات حمله‌ی عراق به ایران
با همه‌ی این اطلاعات، چه درباره‌ تدارکات درازمدت عراق از یک طرف، و چه درباره‌ی انواع تحریکات خمینی علیه این کشور و به‌منظور تسویه‌ی حساب کینه‌توزانه‌ی شخصی وی با صدام حسین از طرف دیگر، آیا هنوز جایی برای تردید در مسئولیت تام و تمام خمینی در برافروختن آتش درگیری نظامی میان ایران و عراق و کشاندن صدام بیخرد به سوی جنگی طولانی و خان‌ومان‌سوز با ایران باقی‌می‌ماند ؟
نامه سرگشاده به علی خامنه ای
گذشته ی ایدئولوژیکی و تاریخی شما و آقای خمینی بر میگردد به سلف شما شیخ فضل الله نوری، همان همدستِ محمد علی شاه قاجار و نیز آیت الله کاشانی....در چاپلوس پروری و پاچه خوار پروری و اختلاس رکورد زده اید....محصول نزدیک 40 سال حکومت شما و آقای خمینی در یک جمله ی کوتاه این است: شهرها و روستاها ویران و قبرستان ها آباد شدند
تاج و دارو دسته اش مناظره نمی کنند،همین که می گوید حقوق نمی گیرد نشان می دهدخادم کیست و خائن کدام است!
نقش روزنامه‌ی لوموند
طراحان قیام نوژه، که البته «الهام دهنده‌ی» آن بختیار نبوده است و به ابتکار گروهی از نظامیان و کنشگران سیاسی قدیمی طرحریزی و برای اجرا آماده شده بود،به دلایلی با بختیار در نیمه‌راه کار خود تماس‌گرفته‌بودند

تحلیل دکتر علی صدارت را در سالروز اعدام دکترفاطمی

این شرایط دشوار است که انسانهای آزادی خواه ماهیت ولقعی خود را نشان می دهند. دکترحسین فاطمی بی شک یکی از افرادی بود ایستاده بر آرمان استقلال و آزادی ایران ، جانش را فدا کرد.
اکنون درنشریه "باخترامروز" تحلیل دکتر علی صدارت را در سالروز اعدام دکترفاطمی مشاهده خواهیم کرد.
#هرایرانی_یک_فاطمی

دیدن انگیزه‌ها در پس اتهامات
نیروهای ملی، در جنبش سال های 56 و 57، جز برقراری حاکمیت ملی از راه بازگشت به رعایت کامل قانون اساسی و استقلال کشور، یعنی هدف‌های همیشه اعلام شده‌ی جبهه ملی ایران، هدف دیگری نداشتند
من متاسفم که از یک تریبون آزاد (سایت ایرانگلوبال)، بیشرمانه چهره های بزرگ فرهنگ و ادبیات ایران مورد اتهام افراد بیمار قرار می گیرند. چنین افرادی لایق نقد نیستند و همین بس که؛
نیش عقرب نه از ره کین است
اقتضای طبیعتش این است
رودررویی با عوامل مزاحم گماشته ی رژیم، دفاع مستدل از حق مردم برای بازدید از آرامگاه کورش بزرگ و ایستادگی و پافشاری گروهی بر این حق می تواند بر روحیه ی مزدوران اجیر شده و فریب خورده ی رژیم اثر گذاشته، در برداشتن مزاحمت و هموارسازی راه گردهمایی به کار آید