«صفحه شما»

دوستان و خوانندگان عزیز، امکان کامنتها واقعا به شما تعلق دارد. هدف ما ایجاد محیطی دوستانه برای تبادل نظر است. آزادانه نقد، نظر، خبر، تفسیر، تحلیل و... بنویسید اما خواهش می کنیم بدون نام بردن از اشخاص حقیقی و حقوقی در کمال امنیت برای خود و دیگران فضایی ایجاد نمائید که بدور از توهین و اتهام و جوسازی و مسموم کردن محیط تبادل نظر باشد. توجه داشته باشید کامنتهایی که این موارد را در نظر نگیرند، منتشر نخواهند شد.
شما می‌توانید با فرستادن ایمیل به آدرس سایت info@iranglobal.info به عنوان کامنت نویس نام‌نویسی کنید و با گرفتن کد سایت، کامنتهای خود را مستقیما در زیر مطالب و یا در صفحه شما قرار دهید. امتیازِ گرفتن کد این است که با آنلاین شدن در سایت و نوشتن کامنت، نظر شما بلافاصله و مستقیما منتشر می‌شود.
نام می‌تواند مستعار باشد. واقعی یا مستعار بودن نام در ایمیل نیز اختیاریست. به این ترتیب اطلاعات کسانی که مایل به افشای نام و هویتشان نیستند، برای ما نیز نامعلوم خواهد بود.
لطفا اعتراض، انتقاد و پیشنهاد خود را به آدرس info@iranglobal.info ارسال کنید. از پاسخ به اعتراضات در کامنتها معذوریم.

دیدگاه‌ها

 

نام: 
کیانوش توکلی
نظر: 
اژدرعزیز، بلاخره از" مخفی گاه برون شدی "و خاطرات تاریخی را قلمی کردی! هرچند سایت ات " آرشیو اسناد اپوزیسیون" ،دهکده ای از تاریخ کتبی و شفاهی است، برای دوستانی که از این سایت بی اطلاع آیند :
http://iran-archive.com
نام: 
آراز
نظر: 
جناب جمال اگر کمی سواد داشته باشید می فهمید.اگر نسبت افزایش جمعیت سالانه را حساب کنیم, 500 سال قبل, حالا زیاد به قدیم ها نرویم , تعداد کرد ها در این منطقه 500000 یا فوقش یک میلیون نفر بوده. چطو این یک میلیون کرد منطقه ای از دریای مدیترانه تا دریای سیاه و تادریای خزر را پر کرده بوده؟ جناب این توهم گرائی تان اصلی ترین عامل مشکلات ملت کرد است. شما واقعیت ها را رها کرده همیشه دم از توهمات میزنید. ما بار ها نوشتیم, آردوغان حق و حقوق کرد ها را قبول دارد ولی اگر پ ک ک من بعد هم با ساز این و آن برقصد, وضع کرد ها بدتر از اینهم خواهد شد.
نام: 
استخانلو
نظر: 
چرا فیلم مصحبه ای ازجهانبگلو تهیه و پخش نشد.
جهانیگلو به جای اندیشه سکولار ماتریالیستی و علمی، مرید نظرات گاندی شده که مربوط به قرن 18 میلادیست و دشمنانی مانند آخوند داعشی فقاهتی، و تجزیه طلبان آذری و ستون پنجم اردغان ،در ایران نداشت. با شعار -گل و صلح و لبختد -نمی توان فرهنگ عصر حجری دینی را به زیر کشید.
خود وی نمونه یک روشنفکر قلابی است که فقط به کلی گویی های نظرات التقاطی غربی و حهان سومی میپردازد .
استالین مرحوم - میگفت ضد کمونیست ها هیچ گاه نخواهند توانست ناجی مردم و یا مدافع زحمتکشان باشند. در جمهوری آخوندی چنان قحت الرجالی بوجود آمده که امثال جهانبگلو جایزه مهمترین متفکر زنده ایرانی را بگیرند و در هند مسئول مرکز سخن پراکنی گاندی شوند.
عنوان مقاله: 
نظر
نام: 
جمال
نظر: 
ظهارات اردغان (در پارلمان٠ترکیە): ”... دو قرن گذشته پر از آسیب و قربانی بودە. با دروغ و حقه‌های کثیف، جغرافیایی به وسعت پنج میلیون کیلومتر مربع از سرزمین مادری ما جدا شد”(بە نقل از هیمن سیدی- ٦ فوریە)
اردغان؛ گمان می کند همان گونە کە هواخواهانش را فریب می دهد، می تواند جهانیان را هم فریب دهد: او مناطق متصرفی عثمانی‌ها در سدەهای( ١٢م. تا ١٨م .)را کە بە نام توسعەی خلافت اسلامی بودەاست، اکنون سرزمین مادری ترک‌ها می‌خواند! در حالی کە سرزمین مادری ترکان، اسیای مرکزی بودەاست و سرزمین‌های اشغالی ترک‌ها در آن شش قرن فوق‌الذکر، در بیان کنونی، استیلاگری استعماری تلقی مێ‌شود و بر طبق قوانین سازمان ملل، در تصرف نگاەداشتن مناطق متصرفی استعماری، منسوخ شدەاست؛ ازجملە مناطق "کردستانی" متصرفی کنونی در آسیای صغیر- کە نام آن را ترکیە نهادەاند- بایستی بە کردها مسترد گردد، البتە اگر ترک‌ها مایل بە حفظ حقوق
عنوان مقاله: 
ارزان فروشی نکن.
نام: 
ع.ب.تورک اوغلی
نظر: 
سالام ـ جناب توکلی،مثل اینکه سایت را به جمال اجاره داده اید،نوشته های ما حذف ولی چرندبافی های این جمال صفحه شماراپرکرده است،لطفن ارزان فروشی نکنید.اگرراهکار ویا روش نوینی برای برون رفت ازاین معضل سیاسی دارند،آنراارائه کنند،بانفرت پراکنی ونسخه پیچی های قدیم،یا با خاطره نویسی ازتاریخ مصرف گذشته ها دردی درمان نخواهدشد،این پهلوان پنبه های حاکم برکامنت هم دوست دارد تنهانوشته های خود را بخاطرخودشیفتگی به همه نشان دهد. این چپ تازه فدرال شده که درخط بهزادکریمی قراردارد که اندیشه فدرالی ایشان هم بیشتربخاطرتفکرپان ایرانیستی ایشان وترس ازتجزیه ایران ارائه ومطرح میشود،قابل اعتمادنیست،ودرردیف ارائه نظریه توطئه بهزادکریمی بوده وصادقانه نیست،درمانورهای سیاسی کثیف ازاین پز ها زیادمیگیرند،لطفن بفرمایید،خودشکن ٱئیینه شکستن خطاست.
نام: 
اژدر بهنام
نظر: 
ائلیار عزیز ممنون از توجه و توضیحاتت. امیدوارم که دیگرانی نیز که اطلاعاتی از این دوره‌ها را دارند، دست به قلم ببرند و یادمانده‌های خود را بنویسند.
همانطور که نوشته‌ام، یادمانده‌های من به همین سطور محدود نیست. ولی در یک متن خلاصه و محدود، نمی‌توانستم بیشتر از این بنویسم.
مسائل زیاد و مهمی در آن دوره اتفاق افتاد که لازم است نوشته شوند تا در گوشه‌ای از تاریخ ایران ثبت شوند.
یادمانده‌های من تنها شامل بخشی از مواردی است که خودم در آنها شرکت داشتم و شخصا شاهد آنها بوده‌ام. عمدا هم تا آنجایی که توانسته‌ام، به دلایل گوناگون از اشخاص نام نبرده‌ام.
همانطور که نوشته‌ای، پیش از انقلاب هم چنبش فدایی در اورمیه فعالیت داشت و گروه بزرگی هم تشکیل شده بود و شما هم عضو آن بودید. شما پیش از این درباره آن نوشته‌اید.
همچنین چریک‌های فدایی خلق در اورمیه تنها یحیی امین‌نیا و فریدون شافعی نبودند. کسان دیگری هم بودند که حتی پس از انقلاب هم فعالیت داشتند ولی من عمدا نامی از آنها نبرده‌ام چون کار به درازا می‌کشید.
فعالیت فدائیان در میان کارگران پاکدیس، دخانیات و... و همچنین در روستاها، خود داستانی دراز دارد که به آنها پرداخته نشده است.
اعتصابات دانش‌آموزان و درگیری‌هایی که شد و وضعیت فوق‌العاده‌ای در شهر به وجود آورد، تحریک ملاحسنی برای آتش زدن خانه‌های بهاییان و نقش تعیین کننده ما در جلوگیری از این اقدام، نقش ما در نجات دادن رفقای اقلیت در تظاهرات و... همه را می‌توان نوشت.
عنوان مقاله: 
نظر
نام: 
جمال
نظر: 
لینکی میزنم از روزنامەی مشهور ایندپندت این روزنامە بە چگونگی لشکر کشی تورکیە بە عفرین گزارشی تهیە کردە کە بسیار جای تعمل است ، و کسانی کە اینجا در همین سایت نیز از اوردغان و لشکر کشی تورکیە دفاع کردند زیر سوأل میبرد و همنیطور تمامی کشورهائی کە با تورکیە همکاری کردند یا از لشکر کشی تورکیە دفاع کردند یا چراغ سبز نشان دادند روزنامەی اندپندت پردە از همکاری باز ماندەهای داعش و تورکیە بر میدارد و با مصاحبە با یکی از داعشها کە همراه لشکر کشی تورکیە بە عفرین حضور دارد میگوید از 25000 نیروی ارتش بە نام آزاد سوریە نیمی از این نیرو ، نیروهای داعش هستند کە در شکستهائی کە در عراق و سوریە متحمل شدند بە تورکیە رفتن و تورکیە دوبارە آنها را سازمان دادە و آموزش دادە و این داعش ها اکنون همراه لشکر کشی تورکیە بە عفرین حضور دارند روزنامەی اندپندیت پردە ازآن بر میدارد و میگوید هم تورکیە از این داعشیها
عنوان مقاله: 
نظر
نام: 
جمال
نظر: 
اولأ در جواب آراز این عکسی کە زدم در رابطە با مرغ و خروس دزدی ارتش تورکیە از مردم عفرین در چند کیلمتری کە پیشروی کردند این اولین عکس نیست کلی عکس و ویدئو وجود دارد در این مرغ و خروس دزدی ارتش تورکیە در عفرین .
دومأ میخواستم امروز فیلمی را بزنم در یکی از استادیومها ی ورزشی بوکان ، مسابقە فوتبال تیم سردار بوکان روی سخنم با پان تورکهاست شما پان تورکها با آن تیم تراکتورتان ورزش را بە لجن کشیدید و کم کم هر شهری اینگونە مسابقات ورزشی را انجام خواهند داد .
این بار شعار مرگ بر تورکیە از استادیوم ورزشی و در دفاع از عفرین فیلمها زیاد است از زاویەهای مختلف فکر کنم این کفای باشد وقت بگذارید نگاه کنید مرگ بر تورکیە
https://www.facebook.com/omran.hawary/videos/pcb.1456191457823426/1456197984489440/?type=3&theater
نام: 
کیانوش توکلی
نظر: 
حتما این گزارش نظر سنجی دولتی را بخوانید که برخی از پرسش شوندگان دستگیر شدند:"او گفت انجام این نظرسنجی بسیار دشوار بود چون در روزهای اعتراضات بعضی از پرسشگران مرکز دستگیر شدند اما توضیح بیشتری نداد." با این حال آمار ها بسیار جالب است و یا اضافه می کند:"او در مورد نتایج گفت: "۶۰ درصد جامعه ایرانی هنوز به اصلاح پذیر بودن شرایط کشور اعتقاددارند، اما از سویی دیگر ۳۱ درصد این اعتقاد خود را از دست داده‌اند و اصلاح را تنها از طریق تغییرات اساسی امکانپذیر می دانند." یعنی 29 در صد به اصلاح نظام باور دارند و این رقم را با میزان آرایی که به حسن روحانی داده شد،مقایسه کنید
نام: 
آ. ائلیار
نظر: 
ممنون از اژدر بهنام عزیز که زحمت کشیدند یادمانده هایشان را پیرامون فعالیت«فدائیان اورمیه 57» منتشر کردند.ضروری بود.دست شان درد نکند.

1- فعالیت«فدائیان اورمیه»در داخل«جنبش فدایی»قرار دارد.من«جنبش فدایی در اورمیه»را به دو بخش تقسیم میکنم:اول:قبل از 57 ؛دوم:در 57 و بعد.
-خاطرات بهنام عمدتاً مرحله دوم را شامل است.که کلاً تحت عنوان«فعالیت ستاد فدائیان و بعد» میتواند جمع بندی شود. که موارد«تشکیل ستاد، فعالیت، ممنوعیت»را توضیح میدهد.
2- مرحله اول «جنبش فدایی در اورمیه ی قبل از 57»،« گروه اورمیه 51» را شامل است.

- در مورد « گروه اورمیه 51» تا ستاد فدایی ، به سه نوشته میتوان مراجعه کرد:
1-فداییان درماورای غبار زمان» http://www.iranglobal.info/node/53031
2-«عمل خاص، منطق ناقص» http://www.iranglobal.info/node/7667
3- («کسرایی» آموزگار جاودانۀ اورمو) http://www.iranglobal.info/node/16
نام: 
آراز
نظر: 
جناب جمال خیلی دشوار است چند نفر کرد لباس آرتش ترکیه را بپوشند و چندتا مرغ دستشان بگیرند و در فیس بوکشان بگذارند و باسم سربازان ترک بزنند؟
نام: 
Anonymous
نظر: 
هر کسی این رژیم را نابود کند برای ما محترم است حتی داعش
عنوان مقاله: 
حظور داعش در مرز ایران
نام: 
ایرج
نظر: 
داعش در زمانی که قدرت داشت بایران حمله نکرد حالا که در حال نابودی کامل است میخواهد حمله کند . رژیم در حال متلاشی شدن بدست مردم و برای فرارر از سرنگونی مشغول تهیه سناریویی از پیش ساخته ای برای ترسندن ملت است نباید گول خورد رژیم مشغول وقت خریدن برای بقا پلیدش است .این رژیم فقط با جنگ و بحران و ویرانی میتونه به حیات منحوسش ادامه دهد.
نام: 
Anonymous
نظر: 
استقبال نمی کنم
. به من چه
وارد این کارهای بیهوده دیگه نمیشم
عنوان مقاله: 
نظر
نام: 
جمال
نظر: 
امیدوارم بە لینک عکسها و فیلمهائی کە میزنم وقت بگذارید و نگاه کنید چون عکسها و فیلمها وضعیت را خوب نشان میدهد ... در این عکس چند نفر از نیروهای همکار ارتش تورکیە را میبینید کە بە دزدی مرغ و خروس مردم اطراف عفرین مشغولند .
https://www.facebook.com/kurdistan.design.flag/photos/a.623302354348572.1073741826.264182793593865/1837989102879885/?type=3&theater
عنوان مقاله: 
به آقای جمال
نام: 
palandouz
نظر: 
زبان های فینلادی ومجاری وچندین زبان موجود در داخل روسیه: https://sv.wikipedia.org/wiki/Uraliska_spr%C3%A5k بازبان های آلتائیک (زبان های تورکیک ومغولی وکره ائی و ژاپنی و...)https://en.wikipedia.org/wiki/Altaic_languages ازیک ریشه شناخته میشوند که آن گروه زبانی را اورال آلتایئک می نامند.https://en.wikipedia.org/wiki/Ural%E2%80%93Altaic_languages ویل ودرانت و نیزحسن پیر نیا که احتمالا پان تورک نبوده ند ، زبان های ,سومری عیلامی را از ریشه اورال آلتایئک تعرف کرده اند واگر درست به خاطر داشته باشم ،ایرج اسکندری غیر پان تورک نیز چنین نظری دارد. ودیاکنف غیر پان تورک هم دو طایفه از شش طایفه تشکیل دهنده ماد ها را (مغ ها وبودی ها را) از اقوام آلتایئک میاند.
عنوان مقاله: 
چاپ نمیشودولی بایدنوشت،
نام: 
ع.ب.تورک اوغلی
نظر: 
سالام - نوشته های من هرچندپس ازدو الی سه روزچاپ ویاکلن به قبرستان میرود،ولی باید نوشت،
عزیزجان،شما خوب تشخیص داده اید،این ها پهلون پنبه هایی اند،که تنها کارشان تز درکردن ودرکنارگود ایستادن ولنگش کن گفتن است،باورکن این مخالفان خارج رفته باعث شده اند،مخالفان داخلی هم بخاطرتز های این پهلوان پنبه ها راه رااشتباه روند،
خودرا بالاترازهمه دانسته وتنها کارشان ضربه زدن به حرکات خودجوش ویا سازمان یافتگان درداخل است،
باورکنیداگراین افراد وگروه ها ساکت بمانند،یا انحلال تشکیلاتی دهند،بنفع مردم خواهد بود.
عنوان مقاله: 
تنها وسیله نان درآوردن مرا نبرید
نام: 
آتوسا نجف لوی
نظر : 
جناب توکلی گرامی
ملت بعد از براندازی نظام جمهوری اسلامی به معنای واقعی آزادی خواهد رسید و زنان و دختران ایرانی برای براندازی پوشش اسلامی که ارمغان این رژیم ننگین بود، آزادانه تصمیم خواهند گرفت.
سنگ دل تر از این موجودات در عالم مگر هست؟ اینها ۶ سال در سوریه جنگیدند و سرمایه ملت را به سوریه منتقل کردند و خامنه ای مدعی بود که برای امنیت ملت می جنگیم! این است امنیت ملت بیگناه ما!
نام: 
Anonymous
نظر: 
قبل از داعش
آلبوم دنیا پر از فجایع کشورهایی که مدعی تمدن هستن
همه اونها با زبان خوش که کشورها رو فتح نکردن
من قصدم حمایت از اعمال داعش نیست .
داعش هر تندروی که کرد انگشت کوچیکه اون همه آقاهای قبلی که نمیشه .
بچه از بزرگترش یاد می گیره .
ممکلت ما شبیه وقتی شده که رضا خان رو می بردن
نام: 
کیانوش توکلی
نظر : 
رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی ایران، در این چهل سال به همه آحاد ملت و مردم ظلم کرده است کمتر خانواده و فامیلی در ایران یافت می شود که از این نظام لعنتی ضربه نخورده باشد .این جوان مازندرانی که تنها سرمایه زندگی اش ،همین موتور است، با چنگ و دندان از آن دفاع می کند. موضوع حجاب که احتمالا زمانی که در ایران بودید، این ظلم را بخوبی حس کرده اید که اجباری بودن آن ، یک توهین آشکار به زن و مرد ایرانی است.به قول خانمی که می گفت:" این نظام به ما ،زنان چه داده است که از صبح تا شب به ما امر و نهی می کند، خواست مبارزه مستمر در این چهل علیه حجاب اجباری حقانیت دارد و این خواسته را که بر طبق نظر سنجی دفتر ریاست جمهوری اسلامی ایران نزدیک به خواست 80 در صد زنان ایران است، بسیار مهم است و زنان در این چهل سال ، هر گز از آن چشم نپوشیده آند و بعنوان یک خواست استراتژیک برای زنان است
نام: 
Anonymous
نظر: 
این عادیه
در مملکتی که پلیس مون داروغه شده !
و عادی تر مردمی که ایستادن
من به من چه
عنوان مقاله: 
نظر
نام: 
جمال
نظر: 
جناب کیانوش توکلی شما چە اصراری بر دروغ گوئی علی جوانمردی داری ؟ علی جوانمردی در تفسیر خبری خود میگوید هم عبادی نخست وزیر عراق کە پایان داعش را در عراق اعلام کرد و هم قاسم سلیمانی کە بە خامنەای نامە نوشت کە داعش در سوریە و عراق پایان یافتە .. داعش در ایران و هدف قرار دادن ایران بیشتر یک شوخی با مزە است تا واقعیت احتمال دارد در گوشە و کنار عراق و سوریە وجود داشتە باشد ولی داعش نیروی نیست کە مرزهای ایران را نا امن کند
عنوان مقاله: 
جرا فریب خدا و دین فروش را خوردند؟
نام: 
پیروز
نظر: 
هر آنکس که مفهوم آزادی و دموکراسی را درک کند، اعم از روشنفکر و مردم عادی که همیشه دنباله روی همان روشنفکران دارای سازمان و حزب و گروه میشوند. بدون تردید برای بدست آوردن آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی تلاش میکنند و خواهند کرد . پرسش اینجاست که این روشنفکران با توجه به تجربهای پیشینیانشان و با توحه به اینکه میدانستند دین افیون ملت است چگونه و چرا تحت تاثیر فریبکاری قرار گرفتند که از راه خدا و دین فروشی اموراتش را میگذاراند؟ و چرا سبب گشتند تا یک ملت و کشوری در حال پیشرفت و اصلاح را در قرن 21 به وضعیت امروز بکشانند؟
نام: 
کیانوش توکلی
نظر: 
برخلاف گزارش دروغ علی جوانمردی که گفته بود داعش نابود شد و در گیری در مرز ها ایران رخ نداده است، خبرگزاری رویترز، روز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه، در گزارشی از عراق می‌نویسد که ممکن است نیروهای داعش در عراق و سوریه از میان رفته باشند، اما آن‌ها برای ایران، هنوز یک تهدید جدّی به‌شمار می‌‌آیند؛ زیرا اکنون آن‌ها در میان جوامع کردنشین در مرز عراق با ایران به فعالیت‌های مسلحانه‌ی خود ادامه می‌دهند.
نام: 
Anonymous
نظر: 
علاقه ای به شنیدن این پیام ها
و درست کردن قهرمان و اسطوره برای خودمان ندارم
پس لطف کن و اینقدر پیام به مناسبت اعتراضات ما ایرانی ها نده