«صفحه شما»

دوستان و خوانندگان عزیز، امکان کامنتها واقعا به شما تعلق دارد. هدف ما ایجاد محیطی دوستانه برای تبادل نظر است. آزادانه نقد، نظر، خبر، تفسیر، تحلیل و... بنویسید اما خواهش می کنیم بدون نام بردن از اشخاص حقیقی و حقوقی در کمال امنیت برای خود و دیگران فضایی ایجاد نمائید که بدور از توهین و اتهام و جوسازی و مسموم کردن محیط تبادل نظر باشد. توجه داشته باشید کامنتهایی که این موارد را در نظر نگیرند، منتشر نخواهند شد.
شما می‌توانید با فرستادن ایمیل به آدرس سایت info@iranglobal.info به عنوان کامنت نویس نام‌نویسی کنید و با گرفتن کد سایت، کامنتهای خود را مستقیما در زیر مطالب و یا در صفحه شما قرار دهید. امتیازِ گرفتن کد این است که با آنلاین شدن در سایت و نوشتن کامنت، نظر شما بلافاصله و مستقیما منتشر می‌شود.
نام می‌تواند مستعار باشد. واقعی یا مستعار بودن نام در ایمیل نیز اختیاریست. به این ترتیب اطلاعات کسانی که مایل به افشای نام و هویتشان نیستند، برای ما نیز نامعلوم خواهد بود.
لطفا اعتراض، انتقاد و پیشنهاد خود را به آدرس info@iranglobal.info ارسال کنید. از پاسخ به اعتراضات در کامنتها معذوریم.

دیدگاه‌ها

 

عنوان مقاله: 
نام اینکار چیست ؟
نام: 
پیروز
نظر: 
نام اینکار چیست
در نشریه ها با نامهای متفاوت مقاله ای پخش بشود
آزموده را آزمودن خطاست
رقیه دانشگری
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=85025
عنوان مقاله: 
جمهوری سرخ کردستان /لاچین
نام: 
palandouz
نظر: 
درمنطقه لاچین مابین قاراباغ وارمنستان که امروزه تحت اشغال ارمنستان میباشد ،حدودشصت روستاوجودداشته که شش فقره آنها کرد نشین بوده اند وعلی رغم تمایل مسکو برای تاسیس منطقه کردستان ،بخاطر ناکافی بودن درصد مردمان کرد آن منطقه این پروژه عملی نشده است.درصد بسیار کوچکی هم درماکو وسلماس کرد میباشند که بیشترین آن با۱۲درصد درسلماس ساکن اند.(از تحقیقات آقای بوسنه لی وسخنرانی ایشان درانجمن فرهنگی فرانسه درطهران).
البته یک درصد جمعیت شهرستان خلخال نیزکرد هستندوباپیوستن خلخال به کردستان ،میتوان کشوری ازبحرخزرتاعفرین ونیزمدیترانه راتشکیل داد .به امیدافتادن ٢ هزاریهای پان اتراک وشیرفهم شندشان.
نام: 
کیانوش توکلی
نظر: 
آزادی های یواشکی تنها یک نام برای مبارزه کاملا علنی با رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی است و مسیح علینژاد یکی از موثر ترین زن در جنبش بر داشتن روسری وگذاشتن آن روی چوب در معابر عمومی است جناب عارف من و شما جز مقاله نوشتن چه تاثیر عملی بر جنبش مردم گداشته ایم ، متاسفانه خودمان هیج کاری از دست مان بر نمی آید ، اگر دروایش گنابادی مبارزه می کنند و در کنار شعار مرگ بر خامنه ای ، الله اکبر هم می گویند، عده ای بهانه می گیرند ، چرا الله اکبر؟، دلیل آن کاملا روشن است، دروایش به خدا باورمند هستند، مجاهد مبارزه می کند ایراد می گیریم که با صدام همکاری کردند ،، کمونیست مبارزه می کند ، ایراد می گیریم کدام کشور کمونیستی توانسته ، کلایی بهتر از غرب تهیه کند؟ سلطنت طلب مبارزه می کند، می گویند همه کشورها ، جمهوری است و سلطنت در حال نا بودی است"من، خودم چه کار می کنم و چه تاثیری روی جنبش می گذارم؟"
عنوان مقاله: 
نظر
نام: 
جمال
نظر: 
جناب پالاندوز محض اطلاع شما در دی ماه تظاهراتهای سرتاسری بازرگان و چالدران هم تظاهرات انجام گرفت کاملأ واضح از مردم بە زبان کوردی شعار میدن ،،،،، در رابطە با چالدران کە کاملأ مشهور است کوردستان در جنگ چالدران تقسیم شد و قسمت بزرگی از کوردستان از ایران آن زمان جدا شد بعد دوبارە با شکست عثمانی و از دست دادن سرزمینهایش کوردستان از همان ثعمانی هم جدا شد و یک بخش بە عراق چسپاندن در سایکس پیکو و یک قسمت را هم بە سوریە و قسمت بزرگ آن در تورکیە باقی ماند
عنوان مقاله: 
نظر
نام: 
جمال
نظر: 
این پالاندوز را من با چە زبانی حالی کنم دوست عزیز شما ٦ ماه جلفا بودی کە بودی این ملاک نیست ،،، ولی از قدیم تا حالا کوردهای جلالی از جلفا و ماکو ، بازرگان و چالدران زندگی میکنند البتە بە غیر از مرکز شهر ماکو و شاید هم جلفا محدودی هر ٢ این شهر تمام آبادیهایش کورد زبانند باز البتە این جمعیت کورد زبان ادامە پیدا میکند در جمهوری آذربایجان و نخجوان و ارمنستان تا جائی کە اولین جمهوری کوردستان در لاچین قرباغ اعلام موجودیت میکند بە اسم جمهوری سرخ چالدران و بازرگان هم کە کورد نشین است با آبادیهایش پائین می آیی بە شهر خوی میرسیم شهر خوی تنها شهری است کە اکثریت با ترکهاست هر چند کە از قدیم شهر کوردی بودە از اسم آن هم معلوم است خوی کە در کوردی همان نمک است کە مردم کورد از قدیم در این شهر خوی یا نمک برداشت میکردند ولی اطراف شهر خوی هنوزم بافت جمعت کوردی را حفظ کردە پائین تر می آیم بە سلماس میرسیم
عنوان مقاله: 
جمال آقا
نام: 
palandouz
نظر: 
سعی میکنم تا بدور از تمایلات وآماج سیاسی مختلف ٬اطلاعات دقیق وغیرمغرضانه ائی ازتاریخ وجغرافیای ملل ومنطق داشته باشم.چنانچه قبلا هم اظهار کرده بودم در سال ۱۳۶۴ به مدت ششماه درمنطقه جلفا واطراف آن کار وزندگی کرده ام ودها باردرماکی وبازرگان بوده ام ٬بخشی از فامیل هایم اهل اورمیه وساکن آن شهراند .دوستان وهمکارانی از خوی وسلماس داشته ام ودرسال های اخیر هم سفرهائی به اورمیه داشته وهربار سعی درتماس باافراد مختلف شنیدن اطلاعات منطقه ائی راداشته ام.
مسافرت به غرب آزربایجان رابرای شماهم سودمندخواهدبود.
نام: 
آتتی پان
نظر: 
جمال آقا نصف تورکیه , یک سوم عراق و یک سوم سوریه را گرفت و کردستان کرد حالا نوبت به آزرباجان غربی رسیده. آغا جمال بترس که غار های قندیل را هم از دست بدهید
عنوان مقاله: 
بیانیه‌ی رفراندوم؛ از تجزیه‌طلبی تا بی‌سوادیِ سیاسی
نام: 
آتتی پان
نظر: 
اتفاقا ایران را دیکتاتوری پان ایرانیستی( پانفارسیزم) تجزیه خواهد کرد
عنوان مقاله: 
نظر
نام: 
جمال
نظر: 
جناب پالاندوز انگار شما نمیخواهی ٢ هزاریت بیفتد و نە خواهد افتاد از این نوع لینکهائی کە میزنی میتونم ١٠٠٠ ها لینک برایت بزنم کە در آن گفتە شدە آذربایجان بە اصطلاح غربی کوردستان لینکهای با نقشە برایت بزنم کە اصلأ اسمی از تورک در این منطقە در میان نیست وووو من میگم انگار نمیخواهد ٢ هزاریت بیفتد بە این دلیل هیچ کدام از این لینکها قابل اعتماد نیستند مگر اینکە در یک رفراندوم آزاد این معیارها ثبت گردد هیچ زمانی یک رفراندوم و یک آمار گیری درست و حسابی در این استان انجام نگرفتە کە بە آمار آن اعتماد کرد ،، بخصوص کە بافت جمعیتی کورد بیشتر در حومەی این شهرهاست و همە میدانیم همیشە آمار جمعیت بافت محدودە از شهرها بیشتر است
عنوان مقاله: 
نظر
نام: 
جمال
نظر: 
برای بامسی و اراز و تمام پان تورکهائی کە میگویند کوردها در تورکیە آزادی دارند تورکها در ایران این آزادی را ندارند ،،،، فیلم واضح است یک جوان کورد در تورکیە فقط با سوت زدن یک آهنگ کوردی را سوت میزند ، ببینید چکارش میکنند پدر ملت اگر این بی پدر است بر گور پدر چنینن کشوری باید رید .
البتە این تنها مختص تورکهای تورکیە نیست نخبگان چنینن ملت و هویتی در همین سایت نیز از چنینن مزخرفاتی کاوش کردند کە باید در اورمیە لباس کوردی را ممنوع کرد یا سینە چاک کردند برای آتش زدن دفاتر رسمی حزب کوردی در تورکیە

https://www.facebook.com/blend.hassan199/videos/408241252954417/
عنوان مقاله: 
حسن نايب هاشم ، در باره اعتراضات دراويش و در دفاع از رفراندم
نام: 
حسن
نظر: 
جای ان داشت که سازمانهای سیاسی از اعضا و مردم میخواستند که به اعتراضات دراویشان در ایران بپیوندند .
دادن اعلامیه کمکی به محرومیت شهروندان با هر مرام ومسلکی از حقوق شهروندی نمیکند .
نام: 
آ. ائلیار
نظر : 
واقعاً خجالت آور است.
از تهران 12 میلیونی 2 هزار نفر در «جریان دراویش» مقاومت میکردند.
به جای اینکه حداقل 5 میلیون بیرون بریزند و بساط فاشیسم حاکم را از مرکز جمع کنند.
با این حساب « خمیر هنوز خیلی آب خواهد برد».
مردم تهران هنوز تاب تحمل فاشیسم حاکم را دارند.
هنوز به این زودیها از خانه های « گرم و نرم» خود بیرون نمیایند.
اما فاشیسم به زودی به سوراغ همه آنها خواهد رفت. و بیرون شان خواهد آورد.
----
فاشیسم با دراویش مشکل «غیر خودی» دارد.
مثل احزاب و سازمانها و تشکلهای مستقل، در طول این 39 سال.
همه را جمع کرده حالا نوبت دراویش است.
اما در آخرهای عمر خود. و بد شانسی اش نیز در همین است.
و خوش سانسی اش اینه که :هنوز تهران « جرئت حرکت» ندارد.
به جای یک بار مردن، میخواهد هزار بار بمیرد.
چرا که هزار بار مردن،بسیار لذت بخش تر است، از یک بار مردن.
عنوان مقاله: 
جمال آقا
نام: 
palandouz
نظر: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_Kurdish-inhabited_provinces_of_Iran,_according_to_a_poll_in_2010.PNG

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Linguistic_maps_of_Iran#/media/File:Map_of_Azerbaijani-inhabited_regions_of_Iran,_according_to_a_poll_in_2010.png

http://looklex.com/e.o/orumiyeh.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/West_Azerbaijan_Province
عنوان مقاله: 
نظر
نام: 
جمال
نظر: 
تیتر روزنامەی ینی شفق وابستە بە اوردغان و حکومت آ ک پ 18 ژانویە 2018 یعنی دقیقأ 32 روز پیش چنین نوشت ...... ارتش تورکیە 3 ساعت بعد از شروع عملیات در عفرین خواهد بود ،،،،،،،،،، یعنی ژنرالهای تورکیە و حکومت تورکیە پلان و نقشەشان این بود بعد از 3 ساعت از شروع عملیات لشکر کشی بە عفرین در عفرین خواهند بود میبینیم ٣٢ روز از شروع عملیات گذشتە مثل خر گیر کردند حتی با آن بمب بارانها سنگینشان و گرفتن چراغ سبز از طرف روسیە ، آمریکا و ایران

روزنامە ینی شفق و قول اشغال ٣ ساعتە عفرین بە تورکها
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1931506533535127&set=a.106891749329957.13021.100000273980504&type=3&theater

عنوان مقاله: 
نظر
نام: 
جمال
نظر: 
جناب بامسی بهتر نبود بنویسید این تورکهای آذری بیچارە با آن جمعیت بزرگ در ایران و نقش مأثیر در ٢ انقلاب تاریخ تازەی ایران مشروطیت و ١٣٥٨ و جمهوری آذربایجان در سال ١٣٢٤ ،،، هنوز نتوانستند ٥ نفر را سازماندهی کنند برای رسیدن بە اهداف ملیشان با کلمات قلمبە و سلمبە مبارزەی مدنی کە در اصل وجود هم ندارد صورت خود را سرخ نگە میدارند ،،، آیا بس نیست با گفتن این مزخرفات آزادی کە کورد در تورکیە دارد در ایران ندارد ؟ تورکیە یک کشور اشغالگر است در سرزمین کوردستان این آزادی پیشکش خودتان هر نیروی اشغالگری در سرزمین دیگران دیر یا زود باید بزند بچاک ما از آزادی سخن گفتن بە زبان کوردی و چند نمایندەی کورد در پارلمان تورکیە کە هر روز یکی را بە بهانەهای مختلف زندانی میکنند صحبت نمیکنیم ما از سرزمینهائی صحبت میکنیم کە متعلق بە ملت کورد است و تورکیە نیست ما مخالف یک کشور یک هویت آنهم تورکی و یک پرچم آنهم
نام: 
Anonymous
نظر: 
"نامه‌ی دلیرانه‌ی مهدی کروبی به خامنه‌ای، نقد قدیانی به حضرت آقا، انتقادات مصطفی تاج‌زاده از ولی فقیه، و مهمتر از همه بحث رفراندمی که حسن روحانی مطرح کرد...، علائم و نشانه‌هايی از ورود اصلاح‌طلبان به دور دوم مبارزاتی یعنی اصلاح ساختاری نظام و تعیین تکلیف ولی فقیه است؛ ا"

خوشبختانه از 57 تا کنون همه اینها دستی در حکومت داشتن در کنار خامنه ای . تنها خامنه ای را مقصر را معرفی کردن برای همه ما که از 57 تا کنون با این حکومت مجمع الجزایری آشنا هستیم ... بی انصافیه .
جنگ اینها بر سر قدرت ، مردم را بنام رفراندم قربانی نکن
نام: 
بامسی
نظر: 
این کوردهای بیچاره
فریب اشخاص مثل آقای جمال را می خورند که اکنون دراین روز سیاه بسر می برند
آیا اشخاص مثل آقای جمال که سنگ کوردها را به سینه می زنند با خواست کوردها موافقند، ایران اولین کشوری بودکه با استقلال کوردستان عراق مخالفت کرد.
آزادی که کوردها درترکیه دارند آیا درایران ما تورکها داریم .
اشخاص مثل جمال باید بدانند
اگر نبود محمود غزنوی اکنون ایران عضو کشورهای خلیج عربی بود وعربی زبان همچین دیگر خلیج فارس نداشتیم
چون تا قبل از به قدرت سلطان محمودعزنوی هیچ نوشته ای به فارسی نداریم .
ازکجا معلوم زبان ساسانیان عربی نبوده است پایتخت که تیسفون بوده دربغداد عراق
چون با یک حمله نمی شود زبان یک کشور عربی بشود وتا 300بعد حمله هم هیچ اثری ازآن دیده نشود .
آقای جمال اول داشته خودرا روکنید وبعد...
عنوان مقاله: 
نظر
نام: 
جمال
نظر: 
جناب پالاندوز آمار ٧٦٪ تورک در آذربایجان غربی یا استان مکریان را از کجا آوردید ؟؟ از همان جلفا و ماکو و چالدران تا جنوبی ترین شهر این استان میاندوآب و شاهین دژ بعضی از شهرها مثل ، مهاباد ، سردشت ، بوکان ، پیرانشهر ، اشنویە ، ربط ، این شهرها با جمعیتی ١٠٠٪ کوردنشین هستند با تمامی روستاهای محدودەی این شهرها ، و از جلفا ، چالدران ، بازرگان ، ماکو ، خوی ، سلماس ، اورمیە ، نقدە ، میاندوآب شاهین دژ جدای از اینکە جمعیت قابل ملاحظەای در تمامی مرکز این شهرها کورد نشین هستند تمامی آبادیهای محدەدەی این شهرها نیز کورد نشینند تا جائی کە در همان اورمیە ، بند ، ترگور مرگور چسپیدە بە شهر اورمیە کورد نشین من از شمها یک سوأل کردم کە چگونە میخواهید در این سرزمینهای مورد مناقشە مسئلەی بین کورد و تورک را حل کنید شما جواب دادید مسئلەی سرزمین مورد مناقشە نداریم و آذربایجان جنوبی بە زعم شما ترکستان است
نام: 
دكتر عبدالستار دوشوكي
نظر: 
در انگلیسی عبارتی است که می گوید
I rest my case
عنوان مقاله: 
کشتزار حضرت علی
نام: 
شیعه
نظر: 
درود. سالمرگ حضرت زهرا کشتزار گرامی حضرت علی تسلیت باد.
نام: 
موسی
نظر: 
مزدوران و وطن فروشها بسیج شده اند تا رژیم جنایتکار را نجات بدنند شرمتان باد بدبختهای بیچاره که شرافت سیاسی ندارید و موج سواری میکنید انهم روی خون جوانان بخون خفته ایران ننگتان باد.اصولگرا اصلاح طلب دگه تمام ماجرا
نام: 
پرویز
نظر: 
خانم ایرانی!
برای اطلای شما آزربایجان یکی از اعضای سازمان ملل میباشد.تا امروز کشوری با نام آران عضو سازمان ملل ثبت نشده.واینکه ایده الیزم را برابر با سفاهت وحماقت ترجمه کردی به عهده خوانندگان واگذار میکنم.

نام: 
Anonymous
نظر: 
بازار گرمی همیشگی آقای مخملباف
قبلا برای فروش فیلم و جوایز
حالا هم برای اینکه جایی در حکومت پیدا کند

یکبار به بهانه اینکه تحت تعقیب حکومت جمهوری اسلامی ایران
امروز هم مقام سلطنت و ایران !
اگر قرار باشد کامنت ها و نظرات مردم را که ترول است ترور بهانه مهم نیست
ایشان به هر کجا که می خواهد شکایت کند
به هر صورت ما به مقام سابق ترور و شکارچی ، باج نمی دهیم
ایشان در آینده و ترسیم ایران نقشی ندارد
نام: 
کیانوش توکلی
نظر: 
این نوشته ربطی به مواضع ایرانگلوبال در رابطه دراویش گنابادی ندارد و مسولیت آن تمام بعهده نویسنده می باشد
عنوان مقاله: 
جمال آقا
نام: 
palandouz
نظر: 
از اینکه تصمیم گرفته اید 76.2 درصد از جمعیت استان آزبایجان غربی(پان اتراک) را با اردنگی بیرون بیاندازید٬برایتان موفقیت وسلامتی آرزو دارم.

http://pltc.sbu.ac.ir/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/