قدرت نمائی برای سپیده قلیان؛ پوشش بر بزدلی و خواری حاکمان
12.10.2021 - 23:01

خبر کوتاه بود.
در هجوم سی نفره مزدوران حکومت، سپیده قلیان ربوده شد.
چرا؟
نه تنها سپیده قلیان، بلکه هر زن آگاه و خودباور، نه تنها زنان پیشرو، بلکه جامعه زنان ایران کلیت نظام سیاسی- عقیدتی و فرهنگی حاکم را بچالش کشیده اند.
هراس و وحشت، فقدان اعتماد به نفس و بی پایه بودن سیستم اعتقادی- سیاسی سران حکومت اسلامی، جلوه خود را در فرار به جلو نظام برای سرکوب و تسلیم زن ایرانی، و بویژه در رفتار با سپیده قلیان نشان داد.
زندانی سیاسی، سپیده قلیان با بازتاب منجلاب درون سیستم، مورد خشم قرار گرفت و در هجوم جنون آمیز سی نفره به اقامتگاه ایشان، دستگیر و به احتمال زیاد به سیاهچال های رژیم برده شد.
واقعه هجومی اینچنینی به دانشجوی سازش ناپذیر با پلشتی ها، بیانگر چیست؟
۱- جامعه در دوران پیشاخیزش قرار دارد. حکومت اسلامی در هیچ حوزه نتواتسته به نیازهای جامعه و کشور پاسخ دهد و سیاست ویرانگرانه رژیم، امکان زندگی انسانی را دشوارتر کرده است.
۲- ماهیت مردم ستیزانه و ایران ستیزانه حکومت اسلامی برای اکثریت مطلق جامعه روشن شده است. سرمایه گذاری حکومت روی اسلام، اسلامگرایان و شبکه های مافیایی زیر مجموعه، به فلاکت جامعه انجامیده است و راه برون رفت از گرداب موجود، در ظرفیت این نظام نیست.
۳- سیاست و موجودیت رژیم در تضاد با منافع و مصالح ایران و جامعه ایرانی بوده، به ایجاد بزرگترین جبهه ممکن جهانی و منطقه ای علیه ایران انجامیده است.
حکومت انچنان ذلیل شده، که شیوخ حاشیه خلیج فارس و پان ترک های انسوی اب در آذربایجان هم برای ایران شاخ و شانه می کشند.
مجموعه ای از شکست های پی در پی و ضعف و زبونی و خفت و خواری در منطقه و جهان را بایستی بشکلی پنهان کرد.
۴- اعزام گروه سی نفره برای ربودن سپیده قلیان، شاخ و شانه کشیدن برای کردها، تهدید و ارعاب مردم و خفه کردن صداهای روشنگر، هدفی جز اختفای ناتوانی حکومت ندارد.
۵- جامعه ایرانی میرود تا در مقام قاضی، سران حکومت را برای پراتیک ویرانگرانه چهل و ساله شان محاکمه کنند.
و البته نوع محاکمه را متاسفانه حکومت تعیین می کند؛
نخست: تسلیم و رها کردن قدرت
دوم: مقاومت در برابر انقلاب سوم
اختتام کلام و خطاب به سران حکومت؛
سپیده قلیان نماد زن ایرانی می باشد. از توهم به بند کشیدن خورشید دست بردارید!
قدردان نصیحت فرزندان ایران و شنوای سخن آنها باشید!
صدای اسب های سرکش را بشنوید که سم بر زمین می کوبند و از زلزله خبردارتان می کنند.
اگر موئی از سر سپیده کم شود، همه لانه های ترور و جاسوسی تان ( سفارتخانه ها) توسط فرزندان غیور ایران تسخیر خواهند شد و جامعه ایرانیان مهاجر، روزگار مزدوران تان را سیاه خواهند کرد.

اقبال اقبالی
12.10 2021

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

اقبال اقبالی
ایرانگلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما