باکو، خواهر تبریز و اردبیل، جای تو کنار پاکستان طالبانی و نوعثمانی ها نیست!
05.10.2021 - 12:44
  اکتبر 04, 2021

اتحاد زنجیره ای ترکیه، پاکستان، باکو، عربستان، امریکا، اسرائیل و … علیه ماجراجوئی های شبکه های باندهای مافیاهایی شیعه حاکم ، گریبان ایران و جامعه ایرانی را هم دیر یا زود سخت خواهد گرفت.

سیاست پان اسلامیستی رژیم، چندین دهه از شکست خفت بار خود را سپری کرده و اکنون پیامدهای اسرائیلی ستیزی، امریکاستیزی، غرب ستیزی و آرایش جنگ های مذهبی خود را آشکارتر ساخت.

کانون تنش ها از جنوب ایران و با عربستان و حاشیه نشینان خلیج فارس، به شمال و شرق کشور منتقل شده است.

ائتلاف نیروهای خط مقدم ( ترکیه،  پاکستان، طالبان افغانستان و باکو) ، به مقابله با حاکمان ایران محدود نیست و به نظر می رسد که اهداف تجاوزکارانه نوعثمانی گراها، اسلام طالبانی و داعشی ها علیه ایران و جامعه ایرانی را در چشم انداز خود دارد.

حکومت اسلامی در چهل و چند سال گذشته تمام نیروی خود را روی خارج کردن ایران و جامعه ایرانی از حوزه تمدن ایرانی و اسلامیزاسیون صرف کرد. ستادهای اصلی و زادگاه اسلام، برای سران حکومت تره هم خرد نکردند.

مقاومت درخشان ایرانیان در برابر آلودگی به سیاست، ایدئولوژی و فرهنگ غالب و تغییر هویت، فرهنگ و تاریخ ایران و خارج کردن ایران از حوزه تمدن تاریخی خویش، همزمان با دفع و طرد حاکمان شیعه توسط کشورهای سنی بوقوع پیوست.

اکنون که حاکمان ایران، کشورهای همسایه و جهانیان را علیه کشور و مردم ما تحریک کرده و ویروس های جنگ های دینی را تا حدی در آنها فعال کرده، که بزرگترین جبهه ممکن علیه کشور و مردم ما در حال تکوین است و جلوهای آنرا در جنوب، شمال، شرق و غرب کشور مشاهده می کنیم.

همزیستی مردمان حوزه تمدن ایرانی، قدمتی چند هزار ساله دارد و چهار دهه نیشتر حکومت اسلامی بر پیکر آن نتوانست و نمی تواند پیوندهای تاریخی مردمان را بگسلد.

ایران بدون حکومت اسلامی، می تواند در کنار همسایه های خود در صلح و آرامش باشد و نقش سازنده در پیشرفت جامعه جهانی تقبل کند.

رزمایش نظامی حکومت اسلامی در خاک آذربایجان و در واکنش به شبح اسرائیل بر فراز باکو، بیانگر شکست همه جانبه سیاست ویرانگرانه پان اسلامیسم و حکومت دینی در ایران است.

ما بایستی این شکست را به فرصت برای برون رفت از مدار فاجعه بار اسلام سیاسی کرده و برای آینده ایران، چاره اندیشیم.

آذربایجان به دلیل خیانت قاجار و آخوندهای شیعه بدست روسیه افتاد. باکو، این خواهر تبریز و اردبیل و ..، مدتی در دست روسیه و اکنون در دست پاکستان و نوعثمانی های ترکیه دست بدست شده است.

تا هنگامی ایران به خویشتن خویش باز نگردد، از زیر بار ننگ حکومت دینی رها نشود و نظامی مبتنی برخودمدیریتی سوسیال دمکراتیک و لائیک در ایران مستقر نگردد، چگونه باکو به آغوش مام خویش برگردد و بجای روسیه، پاکستان و نوعثمانی های ترکیه، دوش بدوش اردبیل و تبریز و اصفهان و اهواز و سنندج و شیراز و زاهدان و تهران و کرمانشاه و ..  سربلند و بی نیاز از محافظ زندگی کند.

سیاست رژیم اسلامی بیانگر خواست ملت ایران نیست. خواست مردم  نه نمایش قدرت در مرزهای باکو و سرزمین آذربایجان و تکرار غلط های رژیم در کردستان، بلکه ایجاد اراده سوسیال دمکراتیک و لائیک کف خیابان برای برچیدن حکومت اسلامی و پیام به باکو که؛

باکو، خواهر تبریز و اردبیل و .. ، جای تو در کنار پاکستان طالبانی و نوعثمانی های ترکیه نیست، به خویشتن خویش برگرد و آینده را بنگر!

آینده را ما مردمان منطقه و جهان، دور از جنگ های قومی، تباری، دینی و فزون طلبی های احمقانه پان ترک ها و پان اسلامیست ها، با هم خواهیم ساخت. چنین باد!

اقبال اقبالی

04.10.2021

www.tribuneiran.org

 

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

اقبال اقبالی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما