هنر کف خیابان، نمایش سیلی بر صورت آخوند و هراس حکومت اسلامی
20.04.2021 - 12:53

 

چند روزی از تاریخ بازتاب ویدئوئی می گذرد که در آن جوانی راه بر آخوند می بندد و این قشر انگل را مسبب بیچارگی مردم دانسته و در حرکتی نمادینی بر صورت او سیلی می زند.

پس از مدتی دست اندرکاران نظام، پدر و پسری را دستگیر می کنند که هنرمندانه حرف دل جامعه ایرانی و سرنوشت آینده مسئولین نظام را نمایش دادند. آنها مجبور به ندامت می شوند، اما تیری که از کمان رها کردند، به هدف خورد و کل نظام از پیام آن بخود لرزید.

کاری که پدر و پسر انجام دادند، آزادی سخن، هنر در خیابان، انتقاد به نظام و فراتر از همه، پیام قیام علیه جباریت بوده که در انطباق با موازین حقوق بشر و حقوق شهروندی ایرانیان است.

حکومت اسلامی برای قدرت نمائی پدر و پسر را در غل و زنجیر وادار به ندامت کرد، چراکه در نمایش کوتاه ویدئویی، حال و هوای جامعه ایرانی و آینده نچندان دور دست اندرکاران حکومت اسلامی را در خیابان نمایش دادند.

اندیشه دلاورانه پایان دوران سیاست تدافعی در برابر بیش از چهار دهه تهاجم فرهنگی، سیاسی و فیزیکی به ایران و ایرانیان، هر روز در جامعه قوی تر می شود.

اری، ضرورت انقلاب سوم در ایران و قیام علیه نظام جهل و جنایت و غارت، در اشکال گوناگون رخ می نماید و پیام امیدبخش تغییر ریل مبارزه تدافعی به تهاجمی، در روح و جان شهروند ایرانی جا باز می کند.

جمهوری اسلامی شاید بتواند با سیاست سرکوب، شکنجه، تجاوز و اعدام افرادی را به ندامت وادار کند، اما با اندیشه ای که هر روز در روح و جان جامعه ایرانی تنومندتر می گردد و ضرورت قیام برای برچیدن نظام ستم، چه خواهند کرد؟

ما تجربه دو خیزش دیماه ۱۳۹۶ و آبانماه ۱۳۹۸ را در پیشاروی مان داریم.

در ایران تنها شبکه های مافیای آخوندهای شیعه حکومت نمی کنند. حکومت اسلامی با حمایت شبکه های تروریستی - اسلامی جهانی، سلطه خود را بر ایران و ایرانیان ادامه داده است. 

قیام در ایران، قیام علیه حکومت اسلامی و تمام شبکه اسلامی - تروریستی زیر مجموعه ان است. 

ما به روشنی لشکرکشی از لبنان و عراق و .. برای سرکوب خیزش ملت ایران را تجربه کردیم و با توجه به درس های دو قیام پیشین، قیامی در ایران موفق خواهد شد، که همانند کودتا، در نخستین ساعات آغاز خود تمام دستگاه سیاسی و نظامی را در کوتاه ترین زمان ممکن غافلگیر کند و سیستم را کاملن فلج سازد.

جامعه ایرانی باید هوشیار باشد که قیام زودرس به اندازه چشم پوشی از آن فاجعه بار است. 

قیامی پیروز خواهد شد که با حضور میلیونی مردم، تهاجم جسورانه و بدون هرگونه تزلزل و اهداف روشن، زمینگیر کردن سیاسی و نظامی حکومت را نشانه گیرد و فریب ستون پنجم حکومت اسلامی در اپوزیسیون را نخورند که گویا بدون قیام ملی، آزادی در ایران دست یافتنی است.

از خرد است که کلان میخیزد! از همین جویبارهای کوچک فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، سیل خروشان انقلاب براه خواهد افتاد و در آینده نچندان دور، نمایش سیلی بر صورت آخوند، در قیام ملی براندازان حکومت اسلامی تبلور عینی خواهد یافت.

هنر به کف خیابان میرود تا با تمرین سیلی بر صورت آخوند،  روح سلحشوری را به جامعه شهروندی بدمد و آنها را برای تدارک تهاجم ملی و میلیونی و سرنگونی حکومت اسلامی آماده کند. از آزادی هنر کف خیابان دفاع کنیم، سیلی بر صورت آخوند را به سیلی بر صورت نظام ارتقاء دهیم تا ایران و ایرانیان از ننگ حاکمیت اسلام و اسلامگرایان رها شوند.

 

اقبال اقبالی

20.04.2021

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

اقبال اقبالی
ایرانگلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما