کل کل حسن روحانی با دونالد ترامپ و سفره های خالی از نان

تعداد مشاهدات: 
355

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: