تحویل جنازه سارو قهرمانی پس از11 روز در سنندج

امروز، شهرستان تاکستان. ۲۳ دی 1396

 

 

 

 

پدر و مادر او توسط آمبولانس حامل پیکر سارو قهرمانی به بهشت محمدیه سنندج اعزام شدند. پیکر سارو قهرمانی بدون حضور دیگر اعضای خانواده به خاک سپرده شده است.

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: