ضرورت دارد آذربایجان هرچه وسیعتر، در اعتراضات شهرها شرکت کند
30.12.2017 - 20:01

سپاه تظاهرات را علیه روحانی به راه انداخته است. اما بخشی از مردم در این اعتراض ها شرکت کردند و کل نظام را مورد هدف قرار دادند. با شعار« مرگ بر دیکتاتور» وغیره.
ولی شعارهایی مانند «رضا شاه، رضا شاه، روحت شاد»، «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران»، «شعار هر ایرانی،مرگ بر گرانی»،«مرگ بر روحانی»...
که باز تاب ناسیونالیسم شاهی و قدرتخواهی آخوندی-سپاهی ست، توان جذب همه مردم جامعه را ندارد . و در حد روحانی ستیزی باقی میماند.
هرجا نظام به خطر افتد، هر دو جناح آماده اند که سرکوب کنند.
اینکه اکثریت مردم جامعه جذب تظاهرات شوند،به علت عدم طرح شدن خواسته های عمومی، بعید به نظر می رسد و از این رو نیز حرکات قدرت عمومی شدن ندارند.مگر اینکه حالتی استثنایی پیش آید و همه به خیابان بیایند و خواسته هایشان را مطرح کنند و کنترل از دست حکومت خارج شود.که تنها 1 صد احتمال دارد.  
چند روز است که در تعدادی از شهرها اعتراضاتی صورت گرفته و عمدتا شعارها نیز از چهارچوب نظام خارج شده اند. این حرکات لازم و درست است و میتوانند تأثیر سازنده ای بر روحیات و حرکات آتی مردم داشته باشند. ترس سپاه و دولت هم از این است. اکنون نبرد بین مردم و حکومت در جریان است.

سپاه با این مانورکه از مشهد و با رئیسی آغاز کرده چه نفعی می برد: 
1- خشم مردم را خالی میکند
2- دهان احمدی نژاد را می بندد
3- از روحانی زهر چشم میگیرد
4- آمادگی رزمی خود را در مقابل خیزشها می سنجد.
5- سپاه فکر میکند این مانور( مهندسی اعتراضات) امکان گسترش و عمومی شدن ندارد چون چیزی خود جوش نیست. یک« تحریک مکانیکی» و سپاه خواسته است. و میتواند آن را کنترول کند. اما عملا شعار های اعتراضی از دایره دلخواه سپاه و دولت خارج شده و دارد کل نظام ظالم را زیر ضرب می برد.

به نظر میرسد فقط یک در صد احتمال دارد که محاسبات سپاه بهم بخورد و باران به توفان تبدیل شود . آنهم در تشخیص میزان خشم مردم است.
آیا مردم جامعه در حالتی هستند که با یک جرقه اعتراضات را عمیقا عمومی کنند و باران به توفان تبدیل شود؟ بعید به نظر میرسد. اما باید دید که چه پیش میاید.
--
دولت موازی با سرگردگی سپاه و رییسی رقیب روحانی نخست:
1- در شبکه های اجتماعی کمپین « روحانی پشیمانم» راه انداخت
2- اکنون هم مانور اعتراضات تخت کنترول سراسری« مرگ بر روحانی» درست کرده است.
-
گروهی از فعالان سیاسی نیز میکوشند از فرصت استفاده کرده کل نظام را مورد هدف قرار دهند. که سرکوب میشوند. اینان عملا توان به خیابان کشیدن بخش عظیم مردم را ندارند. نه «پیام دارند و نه تشکیلات و سازماندهی». با اینهمه بهمراه بخشی از مردم به خیابان آمده اند و دارند مطالبات را مطرح میکنند که مثبت است. ولی باید دید آیا بخش بزرگی از مردم جامعه، خود میخواهند یا میتوانند به میدان بیایند یا نه؟ هنوز بخش عظیم مردم دارای آن موقعیت نیستند که خود به خیابانها بریزند و کنترول را از دست حکومت بگیرند. اما گاهاً این یک درصد ، معجزه میکند! باید دید.

سپاه که به اصطلاح خودشان، فتنه گری جناحی را از مشهد با صلاح دید ریسی آغاز کرده، نگران "فتنه‌آفرینی‌های جدید" است. یعنی می ترسد که « کنترول اعتراضات» از دستش خارج شود و شعار مرگ بر جمهوری اسلامی جای مرگ بر روحانی را بگیرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران هم در این راستا گفته: معترضان قصد تجمع دارند باید درخواست مجوز بدهند تا درخواستشان در وزارت کشور و استانداری‌ها بررسی شود،و تجمع‌ها "تبدیل به مسئله‌ای نشود که نگرانی ایجاد کند".از مردم خواسته در "تجمعات غیر قانونی" شرکت نکنند و "برای خودشان و دیگران ایجاد زحمت نکنند".» منبع خبرگزاریها.
معنی سخن سپاه و وزیر کشور این است که:
اعتراضات باید در « چهارچوب و برنامه و تحت کنترول ما» پیش رود وگرنه « سرکوب» میشوند.
حالا سپاه که آغاز گر این « فتنه» علیه جناح دیگر است و مزورانه کارش را جهت «رد گم کردن» ، به گردان « احمدی نژاد و غیر مستقیم، روحانی» میاندازد، و پای « دولتهای خارجی» را به میان میکشد، شارلاتانیسم ، چه نقشه یی میتواند داشته باشد؟ سپاه درگیر بازی جناحی ست و به فکر « ازدیاد قدرت و سود مادی و سیاسی» خود، جناح وابسته به خامنه یی، ست. از این اعتراضات تحت کنترول میخواهد برعلیه رقیب و به نفع قدرت خود ، سود جوید.

در دعوای جناحی بین حکومت ، و سود جویی از حرکات اعتراضی مردم توسط سپاه، فرصتی پیش آمده که « مردم مطالبات خود را مطرح کنند». مطالبات مردم خارج از چهارچوب «سپاه و دولت» است. چه باید کرد؟  حال ، دعوای جناحی پس از آغاز، در مدت کوتاهی، به نبرد مردم با حکومت تبدیل شده است. 
لازم است در صورت «امکان عمل و تجمع » ، که فعالان خود باید آنرا تصمیم بگیرند، میتوانند ، هرچه وسیع تر، در صفی مستقل و با مطالبات خاص خود ، بدون شعار های نادرست و توهین آمیز و دشمنی ایجاد کننده بین خلقها، وارد عمل شوند. در صف اعتراضات باید شعارهای حکومتی نخ نما، و حرکت جاسوسان رنگارنگ حکومتی را خنثی نمود. و چهارچوب سپاه و دولت را شکست.

شعار ها می توانند در زمینه ی دریاچه، تحصیل زبان مادری، آزادی و برابری، خواسته های اقتصادی زحمتکشان، خواسته های زنان و جوانان، نفی دیکتاتوری و حکومت حاکم انتخاب شوند.

-----

تظاهرات دیماه 96 در شهرهای آذربایجان -ویدئو

http://www.iranglobal.info/node/63859

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

آ. ائلیار

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما