زمین لرزه غرب کشور: مردم کمک می کنند، حکومت تبلیغات می کند

ویدئو
زمین لرزه ی 21 آبان 1396، بار دیگر نشان داد که رژیم جمهوری اسلامی، جز یک انگل زائد در تن ملت ایران نیست. در روزهای پس از فاجعه ی زلزله ی ویرانگر کرمانشاه، با وجود موج یاری رسانی مردم ایران از سراسر میهن، رژیم جمهوری اسلامی، نه تنها حرکتی در کمک به زلزله زدگان نداشته، بلکه با جلوگیری از ورود خودروهای یاری رسان و مصادره ی محموله های کمک مردمی، نقش مانع و مزاحم کمک رسانی را اجرا کرده است.
مردم زلزله زده، با بیان آنچه که به چشم دیده اند، تبلیغات دروغین رسانه های رژیم را رسوا می کنند.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: