چه کار کردیم که اینطور شدیم؟

هر گاه علم را مطیع فقه بکنیم؛‬‬
‫هرگاه آینده را فدای گذشته بکنیم؛‬‬
‫هرگاه مملکت را بر اساس طبع یک نفر تنظیم بکنیم؛‬‬
‫هر گاه بجای مدیریت کردن کنترل کردن را اولویت بدهیم؛‬‬
‫هر گاه وجدان را برای منفعت زود گذر قربانی بکنیم؛‬‬
هرگاه تجاوز به ناموس، شرف، زندگی، و اموال مردم را نادیده بگیریم؛
‫هرگاه به به قاتل و شکنجه گر احترام بگزاریم؛‬‬
‫مملکتی بوجود می آید که ایران نام دارد.‬‬
‫و ایرانی که چنین شده حاصل کنش و واکنش چهار عامل زیر است.‬‬

‫‫چه کار کردیم که اینطور شدیم؟
‫رضا حسین بر‬
هر گاه اصول را بر اساس عقاید خود تغییر دهیم؛
‫هرگاه منشور جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های ناشی از آنرا به نفع خود مخدوش کنیم؛‬‬
‫هر گاه نظام های معتبر جهانی را بر اساس مزاج خود تنظیم کنیم؛‬‬
‫هرگاه مردم را وسیله مطامع خود قرار دهیم و از انها به عنوان ابزار استفاده نمای‌یم؛‬‬
‫هر گاه وطن را به اندازه خود کوچک کنیم؛‬‬
‫هرگاه جامعه را به شلکل باور های خود در آوریم؛‬‬
‫هرگاه فاسدان را مدیر و رهبر قرار دهیم و شایسگان را بزندان بفرستیم؛‬‬
‫هرگاه کوچکان را بزرگ و بزرگان را کوچک جلوه دهیم؛‬‬
‫هرگاه آزادیخواهان را رسوا کنیم و رسوایان را خوشنام نشان بدهیم؛‬‬
‫هر گاه حکومت مردم را دشمن بداند و مملکت را دشمن مردم ؛‬‬
‫هر گاه برادر با برادر و هنسایه با همسایه دشمن بشود؛‬‬
‫هرگاه مبارزان راه آزادی را تروریست بدانیم، چون رژیم انها را ترورسیت میداند؛‬‬
‫هرگاه در جنگ رزیم سرکوبگر با مردم شریف، حق را برژیم بدهیم؛‬‬
‫هرگاه دزدی را زرنگی تصور بکنیم؛‬‬
‫هرگاه بجای کار به چاه جمکران برویم؛‬‬
‫هرگاه بجای دانشگاه عبادتگاه بسازیم؛‬‬
‫هر گاه علم را مطیع فقه بکنیم؛‬‬
‫هرگاه آینده را فدای گذشته بکنیم؛‬‬
‫هرگاه مملکت را بر اساس طبع یک نفر تنظیم بکنیم؛‬‬
‫هر گاه بجای مدیریت کردن کنترل کردن را اولویت بدهیم؛‬‬
‫هر گاه وجدان را برای منفعت زود گذر قربانی بکنیم؛‬‬
هرگاه تجاوز به ناموس، شرف، زندگی، و اموال مردم را نادیده بگیریم؛
‫هرگاه به به قاتل و شکنجه گر احترام بگزاریم؛‬‬
‫مملکتی بوجود می آید که ایران نام دارد.‬‬
‫و ایرانی که چنین شده حاصل کنش و واکنش چهار عامل زیر است.‬‬

‫۱. نظامی که حاصل مخدوش کردن ارزش ها، درهم ریختن اصول، بهم زدن نظام های معتبر جهانی، فساد، دزدی، کشتار و و نقض حقوق بشر است. نتیجه تسلط چنین نظامی تشویش اذهان و اغتشاش فکری است که خوب و بد از هم تشخیص داده شدنی نیست. و هرکس معیارهای خود را تولید و عمل میکند که منجر به سقوط ارزش های اخلاقی شده و هر کس هر کار خلافی را انجام میدهد و دلیل می اورد که اخلاقی و قانونی است. در راس این انحطاط اخلاقی ولایت فقیه و آخوند ها قرار دارند و بنا بر این انحطاط هر روز بیشتر میگردد و مردم هم در تشخیص خوب و بد گیج تر میشوند.‬‬
‫این نظام قصد برقراری یک امپراتوری را دارد که بر بنیاد همین انحطاط قرار دارد و لاجرم، هر جا که رژیم میرود، کشتار و سرکوب و تجاوز و فساد رواج پیدا میکند. عراقی که تحت تسلط جمهوری اسلامی است سالانه بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار درامد نفتی دارد ولی هنوز بغداد را نتوانسته است تعمیر کند. همان انحطاط اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران وارد عراق شده است. تمامی ممالک وابسته به ایران همین سرنوشت را تجربه میکنند.‬‬
‫۲. رسانه ها‬‬
‫از خود جمهوری اسلامی، رسانه هایی بدترند که مبلغ این رژیم هستند و بصورتهای متفاوت کوشش میکنند که فساد و کشتار های رزیم را اخلاقی و انسانی نشان بدهند. رسانه های داخل و خارج مسوولیت بزرگی در اغتشاش ذهنی مردم و فاسد کردن آنان دارند. ‫برنامه های بسیاری از این رسانه ها را نگاه کنید. مجریان و اکثر مهمانان کوشش می کنند که مسایل و مشکلات را بنحوی مطرح کنند که هیچ راه حلی وجود ندارد و آنچه ممکن بوده است رژیم انجام داده و لی دشمنان مانع رسیدن به راه حل بوده اند. بدینوسیله، این رسانه ها مردم را قانع میکنند که زندگی همین است؛ اما مردم هم تجربه گذشته خود را دارند که همین مردم در ۴۰ سال پیش قادر به حل این مشکلات بودند و یک مملکت عقب مانده را پیشرفته ترین مملکت آسیا بعد از ژاپن کردند؛ و اکنون هم ممالک عقب افتاده چین، هند مالزی، سبگاپور و امارات را می بین‌ند که چگونه در عمر جمهوری اسلامی، به پیشرفته های عظیمی دست یافته‌اند.‬‬
‫رسانه ها در فاسد کردن، تنبل کردن و نا امید کردن مردمان ایران نقش تبهکارانه ای داشته اند. ‬‬
‫۳. مخالفان رزیم‬‬
‫بسیاری از مخالفان رژیم در تله ارزش های انحرافی آن افتاده و در گمراه کردن مردم و گیج کردن انها نقش عمده دارند. وقتی یک مخالف از ایران بعنوان جمهوری اسلامی استفاده میکند، ایران را مساوی رزیم به حساب می اورد. یعنی این که هر کاری رزیم میکند همان کاری است که مردمان ایران خواسته اند.‬‬
‫در همین بستر است است که یک نفر که خود را مخالف جمهوری اسلامی میداند، ترورر های جمهوری اسلامی را در خارج نه تنها محکوم نمیکند بلکه انها را طوری جلوه میدهد که گویی دست رژیم در آن نبوده است. یکی از این نمونه ها ترور احمد مولا است. اگر احمد مولا علیه رژیم نجنگیده بود، اکنون هم زنده بود و هم کسی اورا تروریست نمی نامید.‬
‫گروه های بازنده معمولا بیشتر به تخریب یکدیگر مشغول هستند تا به کسانی که مانع رشد انها شده اند. فرهنگ مخالفان رژیم اکنون یک فرهنگ منحط است که روحیه عمل در آن مرده و حرفهای بی اثر آنرا پر کرده است. میگویند وقتی نیرو های عثمانی در حال تصرف قسطنطنیه بودند کشیشان مسیحی مشغول بحث در باره تعداد دندانهای اسب بودند. وقتی محمود افغان مشغول حمله به اصفهان بود ، ۷۰،۰۰۰ آخوند از امام زمان می خواستند که حمله او را دفع کند. محمود انها را در حال دعا کردن دستگیر کرد.‬
‫اما همان مردم اصفهان زمانی که نادر شاه قیام کرد با او شمشیر زدند و اصفهان را باز پس گرفتند.‬
‫گرفتاری مردمان ایران رهبران انها در داخل و خارج هستند.‬‬
‫هر کسی را که در هر جا ادعای رهبری داشته باشد با دقت مورد بررسی قرار دهید.‬
‫۴. مردمان ایران قربانیان درس خوانندگان دینی و دنیایی هستند. دینی ها با تحریف مذهب و دنیایی ها با تحریف اصول و نظام های دنیایی ایران را به جهنم امروز در آورده اند. اما مردمان ایران باید بدانند که این دو گروه زر پرست، زور پرست و زن پرست هستند و اکثریت انها به منافع مردم فکر نمی کنند و ناگزیر این مردم هستند که باید از خودشان دفاع کنند.‬
‫اگر مردم ظلم نپذیرند، ظالم پیدا نمیشود. اما ظالمان برای رسیدن به هدف های خود وسیله پیدا میکنند. اینک وسیله انها تشیع و خرافات زاییده از آن است. آخوند ها با استفاده از خرافات تشیع توانسته اند عقل را از مردم بگیرند و وقتی عقل نباشد مردم هر گونه خرافات و داستانهای انحرافی و مخرب را قبول میکنند، چون معیار های عقلی برای سنجش امور را از دست داده اند.‬
‫‬
‫و در پایان ، خطاب من به مردمان ایران:‬
‫۱. هر کاری را هر آخوندی توصیه کرد آن را با شک بسیار مورد تفکر قرار دهید و انگیزه های پنهانی آنر ا در یابید. بدینوسیله، معیارهای عقلی را جانشین خرافات بکنید.‬
‫۲. هرگاه به رسنانه ها نگاه میکنید، بیندیشید که منظور نویسندگان، مجریان و گویندگان چیست؟ آیا انها در جهت تحکیم رژیم کار میکنند یا نه؟ هر کسی را که در جهت گیج کردن و بی هدف کردن شما کار میکند، دشمن خود بدانید.‬
‫۳. همه مردمان دو هدف اصلی دارند: آزادی و آبادی. این دو ارمان در ممالکی به ثمر رسیده است که در انها قدرت بین مردم تقسیم شده و هر انسان مسوول سرنوشت خود است و هیچ کس حق دخالت در زندگی او را ندارد. استعداد ها فرصت ظهور دارد و هر کس میتواند به اندازه استعداد و تلاش و شایستگی خود پیش برود.‬
‫۴. عقل و خرد بنیاد همه حقوق شما ست و این حقوق در منشور جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های ناشی از آن بیان شده است. معیارهای شما برای تشخیص سیاست ها، قوانین، ارزش ها، اصول و کارکرد های رژیم باید منشور های سازمان ملل باشد. هیچ چیز را که با این منشور ها هماهنگی نداشته باشد قبول نکنید.‬
‫این رژیم در تضاد کامل با ایران، مردمان ایران، و آبادی و آزادی شماست. هدف مشخص شما تغییر رژیم است، اما تا شما اول خود را تغییر ندهید، نمی توانید رژیم را تغییر دهید.

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سازاخ خسته نمیشی از صبح تا شب با این حجم چرندیات؟ ملیتت؟ وطنت؟ پان فارس؟ فارس؟؟؟ پان ایرانیسم که همه اذربایجانی هستند اکثرا! وجدانا مغزتان خراب است یا شستشوی مغزی شدید از فقر سواد؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چی میگی جناب؟ واستا لیست سران این حکومت و فرماندهان و شهردار و دولتمرد و افرادبانفوذ و ...اهل اذربایجان در این حاکمیت را برایت پیدا میکنم میزارم تا کمتر توهم بزنید! فکر کردی اینجا " ترکیه (اناطولی باتاریخ صد ساله" یا کشورتازه تاسیس جمهوری خود خوانده اذربایجان " آران" است که اقوام هیچ نقشی!!! در قدرت و اداره این کشور ندارند؟ چه کسی فقیر نگه داشته؟؟؟ نکند توهمی بنام فارس؟؟؟ برای همین است که کرمان! صاحب بزرگترین معادن مس حتی جهان از استانهای محروم است؟ ...حالا خوب است هر چه کارخانه از اب معدنی! تا انواع نوشیدنی و انواع و اقسام بیسکوییت وکوفت و زهرمار نگاه میکنیم " کارخانه اش در شهرک صنعتی ارومیه! و اردبیل! و تبریز و ..... خجالت بکشید! در ضمن درباره جمعیت هموطنان ترکزبان گفتید طبق تمام امارهای بین الملل و داخلی و خارجی و.... حدود 14 میلیون نفر است نه نصف ایران

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب حسین بر من جوانی هستم که وطنم رادوست دارم باهمه دردها و ....تا امروز تاوان های بسیاری دادم و حاضر بودم برای مبارزه و ازادی و یک کشور یکپارچه و بدون تبعیض دینی و جنسیتی و .... هر کاری انجام دهم حتی جانم را در این راه فدا کنم... من از هر ثانیه وجود این حکومت که روح زندگی را از مردم وطنم دزدیده متنفرم اما ببینید چه کردید شماها! که ادمی مثل من را پشیمان کردید!... وقتی باچشمان خود دیدم که اپوزیسیون ما چگونه بادشمنان موجودیت ایرانزمین نشستند! وقتی از برنده جایزه حقوق بشرمان! تا بقیه را دیدم که چطور لبخند میزدن با کسانی که در ایرانستیزی فرقی با " صدام حسین! ندارند و باتمام وجود از ایران بیزارند و هدفی جز تکه پاره کردن وطن ندارند ....پشیمان شدم! از ان دموکراسی که مینامید! اگر این است دموکراسی!!! حاضرم تا اخر عمرم زجر بکشم ! پس وقتی همه رامحکوم میکنید نگاهی به خودتان هم بیندازید!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام - آنهاییکه زیادمدعی هستند،وهرکس که به مکه رفته یاازحقوق ملت هامی نویسند،فورا آنها به دم این وآن می بندند،
لطفابفرمایند،مگر این فرهنگسازان صدساله استخوان خوارآستان غرب نبوده اند؟
بفرمایند،کدامشان توانستند،درسرزمین خوددفن شوند،؟
بفرمایند،کدامشان ازخارج ارتزاق نمی شدند،؟
بفرمایند،چه کارپایه ایی وانسانی برای آیندگان کردند.؟
اگرکاراساسی وپایه ایی کرده اند؟چراهر30یا40 سال دراین کشوریک انقلاب ویا شبه کودتا میشود؟
چرا نیمی ازمردم که تورک هستند،ابتدایی حقوق انسانی مطابق بامنشورحقوق بشرقایل نشده اند،
چرا،کورد،تورکمن،بلوچ وعرب را درفقر ودربیچارگی نگه داشته اند؟
این روشنفکران نماها که درایران درصدسال گذشته دستشان درجیب دولت بوده است،نتوانسته یانخواسته اند،مطابق استانداردهای بین المللی کارنکرده اند؟
مگر،سعید،نفیسی،آشتیانی،کسروی،رپورتر،سیدضیا،قوام،ملک الشعرا،فروغی فرهنگسازنبودند؟ کو نتیجه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
باز هم تکرار.
باز هم کودکانه . عامیانه. قهوه خانه.
حتی عنوان این نوشته ،آشنا و تکراریست.
حیف از این دلارهای آل سعود نفتی.
این سایت شده پاتق کسانی که حرفی برای گفتن ندارند و فقط تکرار مکررات.
نگاه کنید به فاجعه زلزله . چقدر حرفهای 2 قرونی قهوه خانه ای خاله زنکی اینجا زیر هم چیده شده. غالبا فقط از یک نفر. که فقط اخبار سایتهای اقلیم دیگر را به اینجامنتقل میکند.
این دکتر بلوچ ،بارها ایرانیان و شیعیان را در چند ماه اخیر تهدید به قتل عام از طریق سنی های پاگستان و عربستان نموده و بمب اتم اسرائیل و پاگستان را مدام به رخ ایرانیان می کشد.
من نمیدانم ...........داده ؟ گویا در زمان شاه، حتی مسئول حزب پان ایرانیست یا رستاخیر یا یک کوفت و زهر مار دیگری بوده.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حقیقت این است که مردم ایران قربانی توهمات پیروان اسلام و جریانات چپی قرار گرفته اند بجای میهن پرستی و سعادت ایرانی گروهی مرده عرب ومردگان غربی مانند مارکس و شرکا را سمبل زندگی دنیایی و آخرت کرده اند.مردم ایران راهی جز خروج از دین اسلام و تصفیه حساب با گروهای چپ و تجزیه طلب ندارند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حسین جان ‎وقتی وطنمان و ملیتمان را در ٥مقابل پانیرانیسم و پانفارسیسم ببازیم و بخاطر مرزهای پر گهرحیثیت ملتمان (( ترک ، بلوچ عرب کرد و ترکمن و )) را ببازیم، نتیجه کار خیلی دردناک است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جمهوری اسلامی فاسد. مخالفان فاسد. همه رسانه ها تبهکار. همه گروه ها بازنده. مردم قربانی و نادان.
خدا را شکر که یک استثنا و عاقل و درستکار در بین 80 میلیون تفر پیدا شد. خدا سایه شما را از سر ملت ایران کمک نکنه
محمد