استعفای سعد حریر از مقام نخست وزیر لبنان

گفتگو با آقای فرامرز دادرس؛ کارشناس اطلاعاتی در مورد خبر استفعای آقای سعد حریری، نخست وزیر لبنان به دلیل هراس از ترور شدن.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: