امروز ایران آبستن تحولات غیر قابل پیش بینی است

همایش سکولار دموکرات کلن ۲۸ و ۲۹ اکتبر ۲۰۱۷
افراد به تنهایی قابل شکستن هستند ولی جمع می تواند حرکتی را پایه گذاری کند.

انتشار از: 

افزودن نظر جدید

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA ی تصویری