علت خشک شدن دریاچه اورمیه

یک خانم متخصص آب، کارشناسان دولتی را به چالش می‌کشد
مهندس فاطمه ظفرنژاد کارشناس آب و توسعه پایدار ، کارشناسان جمهوری اسلامی ایران را درباره مرگ دریاچه ارومیه که در اثر اتخاذ سیاست‌های مخرب زیست‌ محیطی و سد سازی صورت گرفته به چالش می‌کشد.
واقعاً چرا نمی خواهند مشکلات محیط زیست، در پایین، توسط مشارکت و همکاری مردم با اهل فن حل شود ؟

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: