زرتشت احمدی راغب: دخالت در سوریه، ابزار اختلاس سرداران است

ویدئو
زرتشت احمدی راغب، کنشگر سیاسی و مدنی در ایران، می گوید: دخالت ها و جنگ افروزی های رژیم جمهوری اسلامی در سوریه، عراق، یمن ودیگر کشورهای منطقه ابزاری است برای اختلاس ها و رانت خواری های سرداران سپاه پاسداران و دیگر وابستگان حکومت.
زرتشت احمدی راغب، که با تارنمای ایران گلوبال گفتگو می کرد، همچنین اظهار نظر کرد که نیروی سیاسی جایگزین در ایران، از دل اعتراضات اجتماعی مردم ایران پدیدار خواهد شد.

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: