تجمع سراسری معلمان ایران در 13 مهر، روز جهانی معلم

بیانیه گروه کنشگران نوزده اسفند در پشتیبانی از همایش 13 مهر
ضمن حمایت از تصمیم نشست اخیر شورای هماهنگی کانونهای صنفی معلمان ایران مبنی بر برگزاری تجمع سراسری و گرامیداشت 5 اکتبر ( سیزدهم مهرماه 96 ) یکبار دیگر صدای عدالتخواهی مان را به گوش حاکمیت می رسانیم و پیمان می بندیم تا رسیدن به خواسته های بر حق مان ازتلاش دست برنمی داریم

 اعلام حمایت فعالین صنفی گروه نوزده اسفند از فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان (نشست بجنورد)

" 5 اکتبر مصادف با سیزدهم مهرماه روزجهانی معلم "
 5 اکتبر مصادف با 13مهرماه روزجهانی معلم در حالی دربیشتر کشورجهان گرامی داشته می شود که الزامات معلمی همچنان نیازمندتوجه و نقد بیشتر است .
ما معلمان بر این باوریم که باید مفهوم یادگیری مستمر را در کلیه فرایندهای زندگی اجتماعی واقتصادی ادغام کرد وبه سوی شکل گیری جامعه یادگیرنده گام برداشت که تمام سلولهای اجتماعی بهمدیگر یاد بدهند ویادبگیرند ، دراین رابطه دولتها مسولیت دارند فرصتهای یادگیری را برای همه فراهم کند تا جامعه پایدار بعنوان ضرورتی در زندگی قرن حاضر تحقق یابد .
ما معلمان برای رسیدن به جامعه ای هدفمند و توسعه یافته نیاز به شهروندانی آگاه ، متعهد و مسئول داریم و تازمانی که معلمان فرهیخته از انگیزه کافی ومنزلت درخور و معیشت ورفاه برخوردار نباشند تربیت چنین نسلی ازشهروندان ممکن نخواهد شد .
بر کسی پوشیده نیست که برای بالا بردن کیفیت آموزش وپرورش درهرکشوری باید کیفیت کار ومعیشت معلمان ارتقایابد ومعلمان از جایگاه مناسب اجتماعی برخوردار باشند .
درشرایطی به استقبال سال تحصیلی جدید و روزجهانی معلم می رویم که اسماعیل عبدی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران برای دومین سال متوالی درزندان به سر می برد همچنین محسن عمرانی معلم فرهیخته بوشهری به اتهام فعالیت صنفی در زندان به سر می برد . آقای باغانی در تبعیدبه سر می برد،آقای رسول بداقی با بیش از 25سال سابقه تدریس ،از کار اخراج گردیده است ،آقای قاسم زاده سال تحصیلی را با تبعید شروع می کنند ،آقای بهشتی با حکم سنگین 14سال حبس در منزلش بازداشت می شود،آقای قادر زاده با حکم قضایی مواجه شده است ،آقای رضا مسلمی با حکم پنج سال تعلیقی تهدید شده اند.
زندگی معلمان درایران باوجود بی توجهی حاکمیت ودولتها نسبت وضع معیشت آنان هرروز به پایین تر از خط فقر می رود.
ضمن تبریک مجدد روز جهانی معلم به تمامی معلمان در سراسر جهان ، اعتقاد داریم دست یابی به توسعه پایدار،با توجه به امر آموزش و متناسب بودن بودجه آموزش و پرورش با حجم و گستردگی این وزارتخانه ، تخصیص بودجه عادلانه و توجه به معیشت و منزلت معلمان محقق می شود ،اهداف صنفی ما تنها در سایه همدلی و پیوستن به تشکلهای صنفی معلمان میسر می شود ، تازمانی که به انتظار دیگران برای استیفای حقوق قانونی خود باشیم اوضاع بهتر از این نخواهد شد .
براین اساس ضمن حمایت از تصمیم نشست اخیر شورای هماهنگی کانونهای صنفی معلمان ایران مبنی بر برگزاری تجمع سراسری و گرامیداشت 5 اکتبر ( سیزدهم مهرماه 96 ) یکبار دیگر صدای عدالتخواهی مان را به گوش حاکمیت می رسانیم و پیمان می بندیم تا رسیدن به خواسته های بر حق مان ازتلاش دست برنمی داریم .

فعالین صنفی گروه نوزده اسفند

 

 

بخش: 
انتشار از: