یک ایران در حبس است تا ما همچنان روسیاه بمانیم

گویی دیدنِ این عکس های دربند ، ما را روسیاه کرده و از پشت میله های زندان به محبوسانی همچون ما می خندند. تراژدی غمگینی ست رفیق...
کاش می توانستیم مدارا کنیم با این دردی که به استخوان رسیده و دوایی ندارد. زهری که پادزهرش در میان شلوغی های این جهان به فراموشی سپرده شده است.

چند روز پيش با دوستِ خوبم اميد عليشناس گفتگویی داشتم و آزادی اش را تبريك گفتم، اما ناخوداگاه ياد آخرين صحبتم با آتنا دايمی قبل از رفتن وی به اوین افتادم و خوشحالیم از آزادی امید به یک دقیقه طول نکشید ....
امروز با ديدن اين عكسها و ديگر دوستانِ در بند آهي كشيدم و پيش خود گفتم :همگی ما به هر شکل و طریق، دربنديم.
بدا بحال آناني كه مي بينند و به راحتی گذر مي كنند.
و خوشا بحال ما كه ميبينيم و عذاب مي كشيم...

گویی دیدنِ این عکس های دربند ، ما را روسیاه کرده و از پشت میله های زندان به محبوسانی همچون ما می خندند. تراژدی غمگینی ست رفیق...

کاش می توانستیم مدارا کنیم با این دردی که به استخوان رسیده و دوایی ندارد. زهری که پادزهرش در میان شلوغی های این جهان به فراموشی سپرده شده است.

 یک ایران در حبس است تا ما همچنان روسیاه بمانیم.

بخش: 

دیدگاه‌ها

تصویر سازاخ

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آزربایجان و زندانیان ترک او برای رهایی آزربایجان در کجای ایران فارس سالار شما جای دارد؟

افزودن نظر جدید

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA ی تصویری