قطعنامه همایش اعتراضی بازنشستگان در 31 مرداد

به یمن آثار قوانین تاریخ مصرف دار و بخشی محور شما «نمایندگان ملت»، که غالبا در فرمت «مدافعان قدرت» جلوه نموده اید، و به برکت رهاورد مدیریت فرامدرنیته ی دولتمردان کاخ نشین، دیر زمانی است که سفره ی حقوق شهروندی و حرفه ای ما، تحت تصرف عدوانی تصمیمات فراملی شما تصمیم سازان قرارگرفته است

 

قطعنامه تجمع پیشکسوتان پیشرو کشوری

به نام خداوند جان و خرد
دولتمردان گرامی
نمایندگان محترم مجلس
بازنشستگانی ازجای جای ایران زمین هستیم که با تمام وجود به حفظ استقلال و کیان کشور، عشق می ورزیم و هنوز هم آوای این عشق ورزی از زبان حکیم فرزانه توس، بر تار و پود جانمان مترنم است که :
اگر سربه سر، تن به کشتن دهیم
ازآن به که ایران به دشمن دهیم
اما امروز می خواهیم شفاف و روشن و به زبان دل، با شما سخن بگوییم. امیدواریم گوش وجدانتان، شنوای سخن حق باشد و رگ های تعصب کسی به نام دفاع از ارزش های نظام و با هدف پاک نمودن صورت مسئله ، بر گردن مصالح شخصی، متورم نشود که هم «حق از همان رگ گردن به شما نزدیکتر است» هم اینکه نظام حاکم بر کشور، خون بهای فرزندان و جگرگوشگان ماست. هرچه هست اعتراض به عملکرد صاحب منصبانی است که به فراخور مسئولیت شان باید پاسخگو باشند.
سالهاست که شما و اسلافتان، آتش تبعیضی خانمان سوز را درخرمن زندگی بازنشستگان کشوری انداخته اید که شراره های آن، حقوق اجتماعی آنها را سوزانده و آمالشان را به خاکستر یاس و حرمان نشانده تا همان آتش، روشنی بخش حیات دیگرانی از مابهتران باشد.
♦️بیمه ی جامع و فراگیرسلامت و بهداشت و خدمات کامل دندانپزشکی،حق قانونی ماست.
♦️به یمن آثار قوانین تاریخ مصرف دار و بخشی محور شما «نمایندگان ملت» که غالبا در فرمت «مدافعان قدرت» جلوه نموده اید، و به برکت رهاورد مدیریت فرامدرنیته دولتمردان کاخ نشین، دیر زمانی است که سفره حقوق شهروندی و حرفه ای ما، تحت تصرف عدوانی تصمیمات فراملی شما تصمیم سازان قرارگرفته است.
دانه ی چشم اندازهای عدالت سوزی که در لفافه مفاهیم ارزشی با کارکردی ابزاری، درکشتزار باورهای ما آبیاری کرده اید، به ثمر نشسته و به میوه کرم خورده ای بدل گشته که آن را به رسم یارانه و درقامت منت آلود صدقه در سبد زندگی، سهم ما قرار داده اید.
♦️ما خواهان ️ارتقای حقوق بازنشستگان به بالاترازحدخط فقر، یعنی (4,000,000) تومان هستیم
♦️ایمان و اعتقاد ما درکشاکش فقری که بر تیر تشخیص های زهرآلود مصلحتی نشانده و به سوی مأمن باورهایمان رها ساخته اید، گریزپای و آسیمه سر، به سمت حیات حیوانی «تنازع برای بقا» درحرکت است و می رود تا با کاروان سالاری شما مسئولان خدمت شعار، در تاریکزار کفر، رحل اقامت بیفکند.
اگرشما دولتمردان و نمایندگان مجلس، خود را نماینده و خدمتگزار مردم می دانید، نه خدایگان هستی آنها، دست از این تغافل خودساخته و تجاهل عالمانه بردارید و بیش از این بر تن حقوق اجتماعی ما ، شولای عریانی نپوشانید.
بیش ازاین، حقوق حقه ما را در قالب استفاده ابزاری از مفاهیم ارزشی به ثمن بخس، هدیه تحقق رویاهای فراملی خود و دستمایه چپاولگری پاشنه کشیدگان ثروت و مستسقیان قدرت، قرار ندهید و شوربای تلخ تبعیض و شرنگ هستی سوز فقر را در گلوی فشرده شده زندگی ما نریزید.
♦️ما خواهان مطالبات و خسارات ناشی ازعدم اجرای ماده 125قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386هستیم.
♦️چانه زنی میزهای مذاکرات و واژه نگاری مدفون در نامه های مکاتبات ِ مکرر با کوچک و بزرگ شما نیز آبروی خویش را بردوش شرم گرفته، در کوچه ی وعده های پوشالی و اظهار همدردی های توخالی، شرمسار از امیدی که به افسون لنجه های کلامی مسئولان، مصرف کرده اند، ناامیدی و مرگ را به تزریق نشسته اند.
صادقانه بارها و بارها دست یاری به سمت شما درازکردیم. گوش جان به سخنان رنگین تان سپردیم. واژه به واژه ی قوانین مبهم و پر ازکژتابی آگاهانه تان را کالبد شکافتیم. جزء به جزء امعا و احشای قوانین را مقابل چشمان خواب آلود کارشناسان میلیونی بگیرتان تشریح نمودیم. راهکار ارائه دادیم. به افسون کلامتان، دل به وعده ها سپردیم اما هرگز اراده ای برای رفع این مشکل از وجود نازنینتان قدم به عرصه حیات ننهاد. هیچگاه دوش اراده هیچ مسئولی، قصد حمل بار این مسئولیت انسانی و وظیفه قانونی را نداشته و نوزادهای نارس وعده هایتان، یکی پس ازدیگری سقط می شوند تا اجاق تلاش های ما همچنان کور بماند
اکنون آمده ایم تا به دولت و مجلس اعلام کنیم که دیگرفریب وقت کشی های شما را نمی خوریم و از پلکان های پوسیده چندساله ای که به سمت دخمه ی وعده ها، پیش پایمان نهاده اید، به سوی فنا و نیستی نمی رویم.
♦️ما خواهان اجرای کامل همترازی دریافتی با شاغلان سی سال خدمت خود ازحیث مدرک و سنوات و سایر امتیازات، ازآغاز سال ۱۳۹۷ طبق نص صریح قانون هستیم .
♦️مصرانه می خواهیم که حق ما را به کمال ادا کنید. مهم نیست منابع آن را از کدام سبد تامین می کنید. مهم آن است که هم دولت و هم مجلس، به استناد قانون اساسی، مکلف هستید به جبران خساراتی که خود به بارآورده اید.
یقین بدانید که برای استیفای حقوق خود، مصمم هستیم و اگر لازم باشد، خیلی زود بازخواهیم گشت.

 پیشکسوتان پیشرو کشوری، 31 مرداد 1396

 

 

 

 

بخش: 
انتشار از: